Oljefondets spekulasjoner

Til tross for overføringer på omlag 125 milliarder kroner, sank oljefondets verdi dramatisk gjennom fjoråret. Årsaken finner man i en negativ avkastning på aksjeinvesteringene på over 24 prosent. Sagt med andre ord forsvant hver fjerde krone som oljefondet har investert i aksjer. Høy avkastning på obligasjoner sørget samtidig for at den negative avkastningen for fondet […]

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Til tross for overføringer på omlag 125 milliarder kroner, sank oljefondets verdi dramatisk gjennom fjoråret. Årsaken finner man i en negativ avkastning på aksjeinvesteringene på over 24 prosent. Sagt med andre ord forsvant hver fjerde krone som oljefondet har investert i aksjer. Høy avkastning på obligasjoner sørget samtidig for at den negative avkastningen for fondet samlet «bare» ble knappe fem prosent.

Tapene i aksjemarkedet har pågått de tre siste årene, og veies ikke opp av gevinstene de to første årene oljefondet investerte i aksjer. Årsaken til fallet er ikke dårlig fondsforvaltning hos Norges Bank, men at aksjemarkedene internasjonalt opplever nedgang.

Samtidig viser Norges Banks egne tall at investeringene i obligasjoner viser en slak, men trygg kurve. Mens aksjeavkastningen har svingt mellom minus 24 prosent og pluss 35 prosent, med et gjennomsnitt på halvannen prosent, har obligasjonsporteføljen en gjennomsnittlig avkastning på 6,7 prosent. I de siste seks årene har avkastningene på obligasjoner stort sett ligget mellom fem og ti prosent. Eneste negative unntak var i 1999, da man opplevde et marginalt tap på ett prosent.

Det har kommet klare advarsler fra aksjeanalytikere om at vi kan stå overfor en kraftig og langvarig nedgang i internasjonal økonomi. Dersom mange aktører tror dette er tilfellet, må man regne med at aksjemarkedet fortsetter å falle. Det er imidlertid en investor som har tenkt å bli sittende med aksjer: Oljefondet.

Oljefondets sjef, Knut N. Kjær, understreker at aksjer gir høy avkastning fordi det innebærer risiko. Men at den risikoen er det mulig for fondet å ta, fordi man har en nærmest uendelig investeringshorisont. Nå er det vel få investorer som ser sin horisont som annet enn uendelig, men særlig er det grunn til å understreke følgende: Kjær forvalter et fond som, om vi skal tro fondets varmeste forsvarere, er en nødvendig forutsetning for å betale framtidas pensjoner. Da bør man også være ekstra forsiktig med å ta unødig risiko.

Det er etter vårt syn svært ufornuftig å binde 40 prosent av oljefondets investeringer til aksjer. At slike investeringer også øker faren for at den norske stat blir medansvarlig for virksomheter som driver utenfor etiske rammer, er nok en grunn til å dempe oljefondets andeler i aksjer.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here