Oljefondet og Skancke-utvalget

Spørsmålet om oljefondet bør være fossilfritt er ikke nytt. 

Av Marianne Morild. Oil Plant 2012, bitumen på lerret, 150 x 120 cm. I privat eie.

Ekspertgruppen Skancke-utvalget ble i 2014 oppnevnt til å vurdere hvorvidt en eksklusjon av kull- og petroleumssektoren fra Oljefondet (SPU) ville være en mer effektiv strategi for å adressere klimaspørsmål enn fondets innflytelse via eierskapsutøvelse.

Utvalget var ledet av siviløkonom Martin Skancke – tidligere ekspedisjonssjef i Finansdepartementet og sentral i oppbyggingen av SPU på slutten av 1990-tallet.

Upassende med politikk. Skancke-utvalget konkluderte med at en slik sektoromfattende eksklusjon ikke ville være en bedre strategi enn eierskapsutøvelse. Utvalget argumenterte for at bruken av SPU til politiske formål – i dette tilfellet å legge føringer på klimapolitikken – var upassende og i konflikt med SPUs formålsparagraf. Skancke-utvalget anbefalte at man heller innførte en «mekanisme for ad-hoc utelukkelse fra fondet av selskaper som medvirker til alvorlig klimaskade». Dette materialiserte seg i kull- og klimakriteriet, som ble innført i retningslinjene 2016.

Lyst til å lese videre?

Logg inn eller registrer deg her

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here