Olje inn – bistand ut

Norsk Folkehjelp vil ha Norges oljeoverskudd inn i et bistandsfond.

[budsjett] Oljepengene fosser inn i statskassen, men bistandsbudsjettet endres ikke. Liv Tørres, utenlandssjef i Norsk Folkehjelp, mener det derfor bør opprettes et eget bistandsfond for å ta unna pengestrømmen.

– Oljeprisen og dermed oljeinntektene øker såpass mye at «en-prosent planen» stadig blir vanskelig å levere, sier Tørres.

Gjennom mange år har det vært et mål at Norge skal gi én prosent av BNI (bruttonasjonalinntekten) til bistand, men dette har ikke blitt justert når statens inntekter har økt betydelig.

– Den andelen av de økte inntektene som er over det regjeringen har beregnet, bør kanaliseres inn fortløpende i et fond. En annen mulighet er at det kan overføres penger til et slikt fond på slutten av budsjettåret, når en har oversikt over inntektene, sier Tørres.

Hun foreslår at overskuddet kan brukes til ekstraordinære bevilgninger.

– I år ville Midtøsten hatt klar prioritet i et slikt fond, andre år kan det være andre områder som bør få støtte. Fondet bør kunne brukes til bevilgninger til ulike kanaler i regi av både FN og frivillige organisasjoner, sier Tørres.

Olav Akselsen (Ap), lederen av Stortingets utenrikskomité, mener at ideen bør med i diskusjonene om den framtidige bistanden.

– Hvis vi snakker om et fond som kan stå over flere år, synes jeg det kan være noe å se på. Ellers jobber vi med å styrke FNs fond, og sikre at organisasjonen står bedre rustet til å takle katastrofer når de kommer, sier Akselsen, og viser til at FN i dag må gå tiggergang for å få midler til større katastrofer.

Tidligere denne uka var regjeringen samlet til sin første årlige budsjettkonferanse. Det har ikke vært mulig å få bekreftet hvor mye regjeringen vil øke bistandsbudsjettet for 2007. Liv Tørres og Atle Sommerfeldt, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, er entydige i sitt krav om at regjeringen må få bistanden opp på én prosent av statsbudsjettet allerede i statsbudsjettet for 2007.

– Dette har vært et uttalt politisk mål i flere år. Regjeringen bør få dette gjort noe med dette nå, sier Sommerfeldt.

Norsk bistand

[mål] Rundt 18,5 milliarder kroner av det norske statsbudsjettet i 2006 går til bistand. Dette utgjorde høsten 2005 rundt 0,96 prosent av BNI (bruttonasjonalinntekten). Regjeringens mål er å gi mer enn én prosent av BNI i løpet av stortingsperioden, og at innsatsen skal trappes opp ytterligere.

Kommentarer