Ill. Jetzig. Ny Tids hustegner

Olje – fortidens industri

Flere av verdens politikere og pengeforvaltere snur nå ryggen til fossilindustrien av klimahensyn. Norske politikere snakker engasjert om at Norge må ta sin del av det globale ansvaret, men i Oljefondet synes investeringene i fossilindustri å fortsette som før.

NGOer, universiteter og privatpersoner verden over har tatt til orde for boikott av fossilindustrien, og verdenssamfunnet følger opp. Ved inngangen til 2018 hadde 848 institusjoner desinvestert fra fossilindustrien for verdier som til sammen utgjør over 6 000 milliarder dollar. Mer enn 58 000 individer har også solgt seg ut av kull, olje og gass. Verdensbanken vil fra utgangen av 2019 ikke lenger gi lån til oppstrømsaktivitet i petroleumssektoren, og kullindustrien har for lengst mistet sine låneprivilegier.

Felles klimamålinnsats. Det er bred enighet om at en global oppvarming som overskrider to grader sammenlignet med førindustriell tid, vil medføre irreversible skader på Jordens økosystemer. Verden må gjøre drastiske utslippskutt. Det er estimert at 80 % av verdens kjente reserver av fossile brennstoffer må forbli i bakken dersom vi skal holde oss under togradersmålet.

I 2014 oppfordret FNs daværende generalsekretær Ban Ki-Moon, store investorer som pensjonsfond og forsikringsselskaper til å selge seg ut av kull, olje og gass og heller investere i fornybar energi. Denne oppfordringen har lokalpolitikerne i byer som Melbourne, Paris, Stockholm og Oslo senere tatt på strak arm, med løfter om å rense byenes pensjonsfond for investeringer i kull- og petroleumsindustrien. Rett før nyttår ble det annonsert at også tungvekteren New York trekker sine pensjonsfond ut av eksisterende investeringer i gass og olje, og at byen går til sak mot fem av verdens største petroleumsselskaper for deres medvirkning til klimaforandringer. Frankrike vedtok nylig en lov som med umiddelbar virkning forbyr all leteboring på fransk territorium, og som fra 2040 utvides til også å forby utvinning og produksjon av fransk olje og gass.

New York trekker sine pensjonsfond ut av eksisterende fossilinvesteringer.

Formålet med desinvesteringer er ikke først og fremst å gjøre økonomisk skade, men å delegitimere selskapene – trekke tilbake den sosiale lisensen for ikke-fornybar energi – og sette klimaspørsmålet på dagsorden. Sånn sett sender man også et politisk signal ved å ikke desinvestere. «Oljefondet bør bli fossilfritt både fordi det er klima-moralsk rett og økonomisk fornuftig, særlig for et land som Norge som allerede er overeksponert mot olje og gass», skriver Truls Gulowsen, leder for Greenpeace Norge, i en e-post til Ny Tid; «For mye penger er investert i …

Abonnement halvår kr 450

Kjære leser. Du har lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.