Olav Rytter etter dramatiske veker i Praha 


Eit par dagar efter det russiske overfallet på Tsjekkoslovakia vart Noregs namn drege fram i den frie Praha Radio. Sendaren presenterte eit intervju med den norske pressemannen og utanriksredaktøren i vekeavisa Dag og Tid, Olav Rytter, som var i Praha. 

Berge Furre (1937–2016) var tidligere politiker, og med på grunnleggelsen av Sosialistisk Folkeparti (senere SV).
Email: bergefurre@nytid.no
Publisert: 2018-09-03

ORIENTERING 7. SEPTEMBER 1968

Olav Rytters heilhjarta støtte til den lovlege regjeringa i landet vart kjent for millionar av tsjekkarar og slovakar. Orda hans nådde eit folk han kjende vel. Kring 1930 studerte han i Praha, og han var der under München-krisa 1938. I åra etter maktskiftet 1948 var han også i fem år sjef for FNs Informasjonskontor i Praha. Orientering spør:

– Norsk presse synte seg mindre «fri» enn Radio Praha. Da Rytter kom ut av Tsjekkoslovakia med siste tog før grensa vart sperra, fekk han sjå i norske aviser at han skulle ha kome i tvil om at det var rett å vera NATO-motstandar lenger:

– Sjølvsagt har eg ikkje sagt noko slikt, seier Olav Rytter til Orientering. Eg er like mykje mot norsk NATO-medlemskap no som før 21. august. Det var nettopp den blokkpolitikk NATO er uttrykk for som Tsjekkoslovakia vart offer for. Frasen om at «NATO tener freden» må iallfall vera gravlagd no. Det var nettopp det militære argument – om NATO – som russarane kunne bruka til påskot for å hersetja Tsjekkoslovakia. Noreg og Tsjekkoslovakia er begge utsette land i blokkpolitikken. Den strategiske situasjonen til Noreg og CSSR liknar kvarandre. Liksom Warszawa-alliansen er Tsjekkoslovakias problem, er NATO vårt. Det gjeld å unngå at vår allianse fører til ein like hard lagnad for oss.

– Men like sjølvsagt er det at dei som er med kampanjen mot NATO må drøfta det som er hendt og vurdera det politiske opplegget i lys av dei røynslene Tsjekkoslovakia-tragedien gjev oss. Truleg er det no blitt viktigare enn før å drøfta alternativa til NATO. Dessutan kjenner eg det slik at det må vera ei mest like viktig oppgåve å frigjera Tsjekkoslovakia fra Warszawapakta som å få Noreg ut av NATO. Rapacki-planen var mykje framme i ordskiftet mann og mann i mellom i Praha. Om Noreg kunne tre ut av NATO som ein lekk i ei nøytralisering av små land mellom aust og vest – også Tsjekkoslovakia – ville mykje vera vunne.

Abonnement kr 195/kvartal

– Du nemnde alternativ til NATO?

Olav Rytter

– Ja, om det har meiningane i kampanjen her vore delte. Sjølv har eg halde på væpna nøytralitet, eventuelt som overgang til eit nordisk nøytralitetssamband. Og opphaldet i Tsjekkoslovakia styrkte meg i det. Demonstrasjonane i Praha mot …


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)