Økte norsk våpenindustri

  • I løpet av Jens Stoltenbergs åtte år som statsminister har norsk våpenindustri økt kraftig. Kongsberggruppen har nesten tredoblet omsetningen, til 16,3 milliarder kroner . Nammo har mer enn doblet. Forsvarsbudsjettet økte med 47 prosent.
  • Under Norges bombing i Libya i 2011 gikk norske fly tom for både penger og bomber. Det krevde ekstrabevilgninger på 361 millioner kroner.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 04.04.2014

Krigsutgifter.

Sist fredag ble det klart at Ap-leder Jens Stoltenberg tar over som ny generalsekretær i Nato. Formelt overtar han etter Anders Fogh Rasmussen 1. oktober.Ny Tid nr 13/2014

Det skjer samtidig som Nato står overfor den mest alvorlige situasjonen siden Den kalde krigens slutt for et kvart århundre siden. Natt til 3. april ble det klart at Nato bryter alt samarbeid med Russland, etter president Vladimir Putin annektering av Krim-halvøya.

Natos militære sjefer mener nå de russiske styrkene ved grensa til Ukraina utgjør en trussel mot de østlige og sørlige delene av landet. De anslår også styrkene til å bestå av rundt 40.000 soldater. «Dette er en meget stor, meget kapabel og meget beredt styrke, sier general Philip Breedlove i et intervju med Reuters.

Samtidig har den påtroppende generalsekretæren i Nato vært med på legge til rette for økt militarisering, viser tall Ny Tid har hentet inn. Ikke bare har Stoltenberg økt sitt lands forsvarsbudsjett i perioden 2006 til 2013 mer enn knapt noe annet Nato-land: Fra 28,7 til 42,2 milliarder kroner – en økning på 47 prosent. I løpet av sine åtte år i regjeringen har Stoltenberg bevilget nær 312 milliarder kroner til Forsvaret.

I tillegg har statskontrollerte Kongsberggruppen – der Næringsdepartementet er hovedeier og generalforsamling – hatt en formidabel vekst i driftsinntektene: Fra 5,8 milliarder kroner i 2005 til 16,3 milliarder kroner. Det er nærmere en tredobling – nærmere bestemt enn økning på 181 prosent i Stoltenbergs periode. En svært høy andel av økningen er knyttet til militær- og våpenindustrien. Kongsberggruppen har i samme periode økt samarbeidet med Lockheed Martin i USA, som del av det kommende milliardinnkjøpet av nye F35-jagerfly. Kongsberggruppen nærmer seg nå inntekter tilsvarende hele det norske Forsvarsbudsjettet i 1993, som da var på 22,8 milliarder kroner.

211 prosents økning

Også halvstatlige Nammo på Raufoss har hatt en kraftig økning i Stoltenbergs regjeringsperiode: Fra 1,6 milliarder i 2005 til 3,7 milliarder i omsetning i fjor. De siste årene har Polen, som nå føler seg truet av Russland, vært en av de største mottagerne av Norges våpeneksport.

Det viser seg nemlig at mens posten våpen og våpendeler har sunket de site år, så har Norge økt eksporten kraftig av «bomber, granater, torpedoer, miner, raketter o.l. Krigmateriell samt deler: Fra 700 millioner i 2009 til nesten 1,1 milliarder i 2013.

Norsk eksport av konvensjonelle våpen i perioden fra 2008 til 2012 har økt med 211 prosent, ifølge en rapport fra tenketanken Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) i mars. Dette utgjør en tredobling sammenlignet med den forutgående femårsperioden 2003-2007.

Med nye ressurser har Forsvaret kunnet iverksette dyptgripende reformer, noe som har medført betydelig kutt i antall personell til fordel for investeringer i, og innføring av ny våpentyper og våpenplattformer. Norge har derfor investert i nye F-35 jagerfly og fregatter i Fridtjof Nansen-klassen, men har i tillegg påtatt seg nye og krevende utenlandsoppdrag i form av «out-of-area»-operasjoner i Afghanistan og Libya.

I statsbudsjettet 2013-2014 er det satt av 1,2 milliarder kroner i Afghanistan, til å opprettholde aktivitetene til norske styrker som befinner seg i landet. Dette utgjør en reduksjon på 311 millioner fra fjorårets budsjett, siden Norge er i ferd med å trekke seg ut, i likhet med andre NATO-land.

Dette er et utdrag fra Ny Tid 04.04.2014. Les hele ved å kjøpe Ny Tid i avisforhandlere over hele landet, eller ved å abonnere på Ny Tid -klikk her.

Kommentarer