Økt terror mot fagforeningen på Coca Cola

Mer enn 40 attentat, mordtrusler og angrep på faglige tillitsvalgte siden rettsprosessen mot Coca Cola ble innledet i juli.

Ola
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

BOGOTA: Rettsprosessen føres i Florida og har pågått i sju måneder. I mai måned skal en dommer avgjøre om det skal tas ut tiltale mot Coca Cola for anklagene om ansvar for mord, tortur og forsvinninger som har rammet faglige tillitsvalgte på Coca Colas anlegg i Colombia.

Coca Cola har på sin side gått til motanmeldelse mot fagforbundet i Colombia for ærekrenkelser.

100 siders dossier

Det er det store Stålarbeiderforbundet i USA som har stilt seg bak den lille, modige fagforeningen på Coca Cola i Colombia. Stålarbeidernes arbeidsrettsadvokater har nå utarbeidet et nærmere 100 sider langt dossier, som beskriver detaljert hvordan fagorganiserte arbeidere og faglige ledere har vært utsatt for forfølgelse og drap inne på Coca Cola. Kontakter mellom det multinasjonale foretaket og de paramilitære dødsskvadronene anser forbundet også som et faktum.

I 1994 hadde fagforeningen på Coca Cola i Carepa, nord i Colombia, 70 medlemmer – nesten alle de ansatte. I april dette året ble Jose Eleazar myrdet.

To og et halvt år senere, i oktober 1996, uttalte den lokale Coca Cola-direktøren i Carepa, Aristo Milan, at «de paramilitære kommer til å gjøre slutt på fagforeningen». Den 4. desember sluttet Milan i jobben som administrerende direktør. Dagen etter ble Isidoro Gil myrdet. Han var fagforeningens lokale leder inne på Coca Colas anlegg.

– Forlat foreningen!

Arbeiderne fikk frist til klokken 16.00 samme dag for å forlate fagforeningen. De bøyde av. Ytterligere én faglig leder, 65-årige José Libardo ble skutt og drept på kirkegården den kvelden. De paramilitære kronet sitt verk ved å stikke i brann fagforeningskontorene i sentrum av Carepa.

Den forrige Coca Cola-sjefen Ariosto Milans løfte og trussel om at de paramilitære skulle knuse fagforeningen var iverksatt og gjennomført.

Den 4. februar 1997, to måneder etter at Milan gikk av som administrerende direktør, stilles den nye direktøren for retten i Bogota, anklaget for å stå ansvarlig for terroren mot arbeiderne og fagforeningen. I en domsstolsprotokoll fra denne dagen bekrefter Silvia Stella Enciso, den nye direktøren, at det på det tidspunkt fortsatt fantes «for henne fremmede personer som har myrdet to arbeidere, samt at disse personene holder personalet i skrekk».

Motanmeldelse

Samtidig som de fagorganiserte forbereder rettssaken mot Coca Cola i Florida, har Coca Cola i Colombia anmeldt fagforbundet Sinaltrainal for bakvaskelser. Anmeldelsen ble gjort 15. desember i fjor, og bedriftens advokat er Jaime Bernal Cuellar, tidligere justisminister i Colombia.

– Det var akkurat mens han var justisminister at de fleste av fagforbundets anmeldelser mot Coca Cola ble gjort. Nå forsvarer han foretaket, og har gått til motanmeldelse. Det viser hvordan staten og bedriften toer hverandres hender for alt ansvar, sier Javier Correa, leder for Sinaltrainal.

Han er, i likhet med de fleste faglige tillitsvalgte, utsatt for mordtrusler. Han trekker fram en rapport der alle mord, forsvinninger, mordtrusler, og vilkårlike arrestasjoner av fagforeningens medlemmer er registrert dag for dag.

Økt terror

Siden fagforeningen innledet den rettslige prosessen for å få Coca Cola stilt for retten i Florida, har terroren snarere økt enn minket. Ikke mindre enn 42 attentater, mordtrusler og forfølgelser er gjennomført siden juli i fjor og fram til de første dagene i mars i år.

– Og nå skal forbundet også settes under juridisk press med Coca Colas motanmeldelse, hevder Correa.

– Nå vil Coca Cola framstille seg selv som et offer og utpeke oss som de ansvarlige som bør gås etter i sømmene. Den aggressive parten forvandler seg selv til et offer, sier han.

Lobbyvirksomhet

Correa tror at det bak Coca Colas anmeldelse av forbundet også ligger et forsøk på å påvirke dommeren i Florida til ikke å la saken gå til en domsstol; en slags form for lobbyvirksomhet.

Men det er ikke første gangen fagforbundet er anmeldt av Coca Cola. Allerede i 1996 og i 2001 ble Correa anmeldt av bedriften for bakvaskelser, en anklage som ble fullt og helt tilbakevist av de rettslige instansene. Men ifølge Correa handler det om å skremme arbeiderne på Coca Cola fra å ha noe med forbundet å gjøre. Disse anmeldelsene og truslene kommer alltid når tariffoppgjøret står for døren og fagforbundet har presentert sine krav.

Graffitier

– Parallelt med anmeldelsene inntreffer også alltid mordtrusler eller attentater. Den 14. februar i år ble vårt fagforeningskontor i Cali beskutt to ganger av ukjente personer. Heldigvis ble ingen av kameratene som oppholdt seg i kontoret truffet, sier Correa.

– På Coca Colas anlegg i byene Cartagena, Bucaramanga og Barrancabermeja var det en morgen graffitier på veggene der budskapet fra de paramilitære var; «Fagforeningen og geriljaen har seks måneder igjen av sin eksistens,» undertegnet «AUC», initialene til de paramilitære dødsskvadronene.

Til tross for at fagforeningen tok advarselen opp med bedriftsledelsen i Cartagena, ville den ikke vedkjenne seg trusselen. I stedet mente direktøren at det ikke var noe å feste seg ved.

Avgjørelse i mai

Når dette skrives gjenstår bare en drøy måned før dommeren i Florida skal ta stilling til om han skal reise tiltale mot Coca Cola, deres avdeling i Colombia samt flere distributører og administrerende direktører.

Javier Correa mener det finnes gode muligheter for at dommeren beslutter å reise tiltale. Det skulle i så tilfelle bli en unik rettssak i verdenssammenheng.

– Alle vet at våre anklager ikke er påfunn. De har vært anmeldt for det colombianske rettssystemet, men i Colombia skapes det ingen rettferdighet. Mordet på Isidro i Carepa i 1996 er fortsatt på etterforskningsstadiet. Denne uthalingen beskytter på sett og vis de skyldige. Morderne beskyttes, og i frihet kan de fortsette å begå forbrytelser mot menneskerettighetene. Derfor har vi store forventninger til at domsstolen i Florida skal se på våre anklager med andre øyne.

Enorm støtte

Den internasjonale støtten fra fagbevegelsen var vært enorm, framfor alt i USA, forteller Javier Correa. Også sosiale og andre folkelige bevegelser i Colombia har hilst kravet om tiltale velkommen. Årsaken er at de ser en tiltale i Florida som et slag mot «straffriheten i Colombia».

Da fagforbundets beslutning om å anmelde Coca Cola ble bekjentgjort i juli i fjor, ble Oscar Dario Soto myrdet. Han var leder for forbundet, og ledet tarifforhandlingene med Coca Cola da han ble skutt i byen Montería, et sentrum for de paramilitære.

Montería var også byen der Coca Colas direktører for tre og et halvt år siden spiste middag med de paramilitæres øverste leder Carlos Castaño.

– Nå forsøker Coca Cola å slå i stykker vår front gjennom å tilby gunstige sluttpakker til de fagorganiserte arbeiderne. Dette kombineres med mordtrusler, terror og forfølgelse. Det finnes arbeidere som ikke står imot. Derfor håper vi at den internasjonale opinionen, framfor alt verdens fagforbund, fortsetter å gi sin støtte.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here