Økt optimisme sikrer skattenivået

En aktiv næringspolitikk og flere titusen nye arbeidsplasser vil gi så store skatteinntekter at vi ikke trenger å øke skattenivået, sier stortingsrepresentant for senterpartiet, Morten Lund.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Morten Lund, som representerer Senterpartiet i stortingets finanskomité, ser ikke på løftet om ikke å øke skattenivået utover dagens skattetrykk, som urealistisk.

Han viser til at de tre partiene som kan komme til å danne ny regjering etter vakget 2005, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV, allerede har lagt til grunn at skatte- og avgiftsnivået ikke skal økes. I sin innstilling til skattereformen i mai i år uttalte Ap, Sp og SV at de ønsker å videreføre dagens skatte- og avgiftsnivå. Dette tolker Morten Lund som 2004-nivå.

– De samme partiene gikk i samme melding imot blant annet lettelser i toppskatt og økning av egenandeler slik statsminister Kjell Magne Bondevik varslet i vår, understreker Morten Lund.

Omfattende satsing

– Disse tre partiene er enige om at det trengs en mer aktiv nærings- og samferdselspolitikk for å få folk i arbeid; vi må ha økt satsing på sykehus, skole og eldre og andre lokale velferdstjenester; det skal satses mer på kultur, og vi skal ha en bedre utjevning, sier Morten Lund.

Han tilbakeviser at disse satsningsområdene vil bety høyere skatter og kanskje bruk av oljepenger:

– Flere i arbeid gir økte skatteinntekter og lavere trygdeutgifter. Under dagens regjering er 30.000 flere blitt ledige og 30.000 andre har meldt seg ut av ledighetskøen eller arbeidsstyrken. På ett år gikk 32.000 yrkeshemmede over fra å være arbeidssøkere til å bli trygdede. De årlige gevinstene av å få 50.000 flere i arbeid er enorme, men de vil kreve en mer aktiv finanspolitikk en periode. Skattelette må parkeres og bevilgninger til de som kan skaffe jobber må prioriteres.

Bedre rammer

Morten Lund mener at det som må til er en politikk som får næringslivet til å se lyst på fremtiden, og dermed være villige til å satse mer.

– Vi vil ikke greie å skaffe så mange arbeidsplasser i næringslivet uten at næringslivet får bedre vilkår. Det kan skje blant annet skje gjennom veibygging og økt hjelp via Innovasjon Norge. Dette blir alle partiene nødt til å innse slik Sp har foreslått lenge. Det handler om å skape optimisme og stabile vilkår, sier Lund.

– Ansvarlig bruk av oljepenger handler om «tenk på et tall». Det viser de faktiske framlegg til budsjett for de siste år og det faktum at ti milliarder kroners overforbruk hvert år ikke har gitt høyere rente og farlig prisstigning. En finansminister fra Ap vil komme fram til et annet tall enn Foss – i alle fall for ei tid. En flertallsregjering vil greie å bli enige om det, sier Morten Lund og legger til at en bedre kamp mot den svarte økonomien kan innbringe store summer til statskassen.

---
DEL

Legg igjen et svar