Militærøvelse i Hafr al-Batin, Saudi-Arabia. FOTO: AFP PHOTO / FAYEZ NURELDINE

Økt militært forbruk i 2015

Etter flere år med redusert militært forbruk steg utgiftene brukt til militære formål med én prosent – til 1676 milliarder dollar – i 2015.

fredrikheldal
Email: fredrik@fredslaget.no
Publisert: 14.04.2016

Tirsdag 5. april 2016 la Stockholms internasjonale fredsforskningsinstitutt (SIPRI) frem sine årlige tall for verdens militære forbruk. For første gang siden 2011 ble det registrert en økning i det globale forbruket. USA er fortsatt landet i verden med desidert høyest militært forbruk, fulgt av Kina, Saudi-Arabia og Russland. USAs forbruk på 596 milliarder dollar tilsvarer forbruket til de neste åtte landene på listen.

Redusert forbruk i USA. De militære utgiftene i USA har vært på vei nedover de siste årene, og denne utviklingen fortsatte også i 2015. Det er imidlertid tegn til at den nedadgående trenden i forbruket er i ferd med å stabilisere seg.
«De militære utgiftene ble kuttet i USA for å redusere budsjettunderskuddet og på grunn av tilbaketrekking av styrker fra Afghanistan og Irak,» sier lederen for SIPRIs prosjekt for militært forbruk Sam Perlo-Freeman. «Men nå mener mange i Kongressen at kuttene har gått for langt, og det er innført kortsiktige tiltak for å unnta forsvarsbudsjettet fra statlige utgiftskutt. Budsjettet for oversjøiske operasjoner påvirkes nå ikke av statlige kutt, og operasjonen mot ISIS gjør at dette budsjettet er på vei oppover igjen.»
Perlo-Freeman peker videre på at siden statlige kutt har påvirket Forsvarsdepartementets grunnbudsjett, brukes budsjettet for oversjøiske operasjoner nå til finansiering av utstyr og forskning som normalt ville dekkes over grunnbudsjettet.
Samtidig fortsatte det militære forbruket å gå ned i Latin-Amerika og Karibia, blant annet som et resultat av fallende oljepriser og økonomiske problemer i flere land. Venezuela markerte seg spesielt, med et redusert forbruk på 64 prosent. I Afrika ble elleve år med økende militært forbruk snudd til nedgang, blant annet resultatet av sterkt redusert forbruk i Angola. Også dette kan knyttes til lavere oljepriser.

Økende spenning. I Øst- og Sentral-Europa fortsatte de militære utgiftene å stige, som året før. Land som Polen og Litauen registrerte en spesielt sterk økning. I tillegg steg de militære utgiftene i Russland og Ukraina, og i flere andre av Russlands naboland. Dette tyder på at kombinasjonen av Russlands ønske om å styrke sin posisjon som militær stormakt, en mer spent tone mellom NATO og Russland samt den russiske innblandingen i Ukraina har påvirket de involverte landene og deres naboers forsvarsprioriteringer.

… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Ny Tid i julegave

Legg igjen en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.