Økt militært forbruk i 2015

Etter flere år med redusert militært forbruk steg utgiftene brukt til militære formål med én prosent – til 1676 milliarder dollar – i 2015.

Militærøvelse i Hafr al-Batin, Saudi-Arabia. FOTO: AFP PHOTO / FAYEZ NURELDINE
fredrikheldal

Tirsdag 5. april 2016 la Stockholms internasjonale fredsforskningsinstitutt (SIPRI) frem sine årlige tall for verdens militære forbruk. For første gang siden 2011 ble det registrert en økning i det globale forbruket. USA er fortsatt landet i verden med desidert høyest militært forbruk, fulgt av Kina, Saudi-Arabia og Russland. USAs forbruk på 596 milliarder dollar tilsvarer forbruket til de neste åtte landene på listen.

Redusert forbruk i USA. De militære utgiftene i USA har vært på vei nedover de siste årene, og denne utviklingen fortsatte også i 2015. Det er imidlertid tegn til at den nedadgående trenden i forbruket er i ferd med å stabilisere seg.
«De militære utgiftene ble kuttet i USA for å redusere budsjettunderskuddet og på grunn av tilbaketrekking av styrker fra Afghanistan og Irak,» sier lederen for SIPRIs prosjekt for militært forbruk Sam Perlo-Freeman. «Men nå mener mange i Kongressen at kuttene har gått for langt, og det er innført kortsiktige tiltak for å unnta forsvarsbudsjettet fra statlige utgiftskutt. Budsjettet for oversjøiske operasjoner påvirkes nå ikke av statlige kutt, og operasjonen mot ISIS gjør at dette budsjettet er på vei oppover igjen.»
Perlo-Freeman peker videre på at siden statlige kutt har påvirket Forsvarsdepartementets grunnbudsjett, brukes budsjettet for oversjøiske operasjoner nå til finansiering av utstyr og forskning som normalt ville dekkes over grunnbudsjettet.
Samtidig fortsatte det militære forbruket å gå ned i Latin-Amerika og Karibia, blant annet som et resultat av fallende oljepriser og økonomiske problemer i flere land. Venezuela markerte seg spesielt, med et redusert forbruk på 64 prosent. I Afrika ble elleve år med økende militært forbruk snudd til nedgang, blant annet resultatet av sterkt redusert forbruk i Angola. Også dette kan knyttes til lavere oljepriser.

Økende spenning. I Øst- og Sentral-Europa fortsatte de militære utgiftene å stige, som året før. Land som Polen og Litauen registrerte en spesielt sterk økning. I tillegg steg de militære utgiftene i Russland og Ukraina, og i flere andre av Russlands naboland. Dette tyder på at kombinasjonen av Russlands ønske om å styrke sin posisjon som militær stormakt, en mer spent tone mellom NATO og Russland samt den russiske innblandingen i Ukraina har påvirket de involverte landene og deres naboers forsvarsprioriteringer.
Vest-Europas militære forbruk, som de siste årene har vært synkende, ser ut til å stabilisere seg. En del vesteuropeiske land har kommet med signaler om sterkere militær satsning i årene som kommer.
«Hovedårsakene til at nedgangen i Vest-Europas militære forbruk ser ut til å avta, er en økende bekymring for Russland, samt sterkere press fra NATO for at medlemslandene skal øke sine forsvarsbudsjetter,» mener Perolo-Freeman. «Denne tiltakende spenningen i forholdet mellom Russland og NATO kan vedvare, med økt militarisering av regionen og enda høyere spenningsnivå som resultat.»

Vekst og våpenkappløp. SIPRI er i år forsiktig med å gi en overordnet beskrivelse av utviklingen i Midtøsten. Grunnen er manglende data for mange land. Men dersom vi ser på den informasjonen som er tilgjengelig, har det militære forbruket gått opp fra 2014 til 2015. Saudi-Arabia forsvarer sin posisjon som et av landene i verden med høyest militært forbruk, både i reelle utgifter og som andel av bruttonasjonalprodukt. I tillegg markerer Irak seg med en økning i forbruk på 35 prosent fra 2014 til 2015, og 536 prosent mellom 2006 og 2015. Krigen mot ISIS og gjenoppbyggingen av militærvesenet etter den amerikanske invasjonen i 2003 er blant årsakene til den sterke økningen.

Du har nå lest 3 gratis artikler denne måned. Er du abonnement, logg inn i
toppmenyen eller tegn online abonnement (69kr) for å lese videre.

DEL

Legg igjen et svar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.