FOTO: ERLEND AAS NTB SCANPIX

Økonomisk kollaps – Norges redning?


Norge er som en pasient som venter på oppgjøret med sin egen fordervede livsstil.

Olav har lang fartstid fra finansverden bak seg.
Email: heolav@gmail.com
Publisert: 2016-02-18

I hele den industrialiserte verden ser vi nå resultatet av langvarig billig kreditt utstedt gjennom sentralbanker og det private bankvesenet, med våre politikeres velsignelse. Dette har ført til økonomiske bobler – boligbobler og børsbobler – samt til uholdbare gjeldsnivåer som til slutt og ubønnhørlig vil føre til økonomisk kollaps.
Historien har vist at dette har en tendens til å etterfølges av ukontrollerbar inflasjon: For eksempel i Weimar-republikken tidlig på 1920-tallet, da tyskerne brukte sine Deutsche Mark til å fyre i peisen, eller i Zimbabwe i nyere tid, der man ga ett hundre trillioner Zimbabwe-dollar for ett eneste måltid mat. Siden gjeldsnivåene er et globalt problem – og dessuten mye verre i dag enn ved tidligere økonomiske kollapser– vil kollapsen denne gangen bli langt verre og påvirke langt flere mennesker enn noen gang tidligere.


Stor fallhøyde.
Det er dessuten grunn til å tro at kollapsen kan bli ekstra ille i Norge. Den såkalte velferdsstaten er tuftet på en idé om at stadig mer skatter, avgifter og reguleringer, samt en omfordeling av den skapende og produktive kapitalen gjennom et enormt byråkrati, fører til «det gode samfunn». Men det er lite som er så skadelig for et samfunns velferd og skaper så mye fattigdom som konfiskering av den arbeidende kapital gjennom skatter og avgifter, administrert av et stadig voksende statsapparat. Uten tilstrekkelig fokus på entreprenørskap og den produktive, skapende kapitalen, har Norge misbrukt en gyllen mulighet – de siste 50 årenes oljealder – til å utvikle en velferdsstat uten bæreevne og konkurransekraft. Fallhøyden kan dermed være større i Norge enn i andre vestlige land. En befolkning neddopet på velferdsordninger er ikke i stand til å ta problemene på alvor, og lever således i troen på at våre politikere og staten vil ordne opp. Norge er som en pasient som venter på oppgjøret med sin egen fordervede livsstil. Den kommende økonomiske kollapsen vil medføre en helt annen og negativ forståelse av det våre politikere liker å kalle «den norske modellen».

Fallhøyden er større i Norge enn i noe annet vestlig land.

 Foto: Erlend Aas / NTB scanpiX Foto: Erlend Aas / NTB …


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?

Abonnement kr 195/kvartal

3 kommentarer

  1. Veldig godt skrevet artikkel, som belyser hvor viktig det er å ta vare på arbeidende kapital, som er den viktigste ressurs vi har. Det er viktig at noen tør og ta bladet fra munnen og si ting slik de egentlig er. De få stemmer som maner til forsiktighet drukner i de mange tilbud om billig kreditt.

Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)