FOTO: U.S. National Archives and Records Administration, off. eiendom, commons.wikimedia.org.

Våren 2017: Økonomikrise på trappene


Mye tyder på at verden står overfor en økonomisk kollaps som kan inntreffe i løpet av første halvår 2017. 

Olav har lang fartstid fra finansverden bak seg.
Email: heolav@gmail.com
Publisert: 2016-12-15

Clif High er en eksentrisk amerikaner som har brukt de siste 25 årene på utvikling og bruk av metadata. High samler inn og analyserer store datamengder med kommunikasjon på internett, altså hva titalls millioner mennesker snakker om, for å kunne «se inn i fremtiden». I månedene før det amerikanske presidentvalget fortalte analysene at Trump i realiteten aldri lå bak Clinton, og at han ville vinne valget.

Highs analyser viser også at verden står overfor en økonomisk kollaps, og at den kan inntreffe i løpet av første halvår 2017. High og hans analyser er omdiskutert. Vi trenger imidlertid ikke High for å påvise at en økonomisk kollaps er nært forestående.

Sannheten er at verdens bank- og finansinstitusjoner allerede er håpløst insolvente. Antall misligholdte lån i italienske banker er på mellom 15 og 20 prosent, hvilket betyr at bankene ikke kan reddes i en tilspisset situasjon. Europas bankvesen holdes i live ved hjelp av kunstig åndedrett gjennom TARGET2-systemet, altså ved stadig innsprøyting av kortsiktig likviditet fra Den europeiske sentralbanken – i realiteten av Deutsche Bundesbank. Tyskerne sitter selv på en «udetonert bombe»: Deutsche Bank, Europas flaggskip, er i dag vurdert av sine aksjonærer som en konkurskandidat. I hemmelighet forsøker de profesjonelle investorene å få pengene sine ut av banken. Ryker DB og DBs gigantiske derivatportefølje på cirka 40 000 milliarder euro (tilsvarende ufattelige circa 50 prosent av verdens BNP), vil alle de andre storbankene i Europa og USA med stor sannsynlighet falle som dominobrikker. Da går DNB og det norske bankvesen med i dragsuget.

Verre enn 2008. I et intervju forleden dag med sveitsiske SonntagsBlick gikk Oswald Grubel, den tidligere sjefen i storbankene UBS og Credit Suisse, hardt ut og kritiserte sentralbankene og deres manipulasjon av markedet og banksystemet. Grubel mener bruken av oppblåste balanser, enorme derivatporteføljer og utstrakt egenhandel, samt negative renter, representerer «masseødeleggelsesvåpen», at sentralbankene har krysset «point of no return» og at en «krasjlanding er uunngåelig».

Ny Tid tok kontakt med finansekspertene Kyrre Aamdal i DNB, Harald Magnus Andreassen i Swedebank og Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen. Vi har ikke hørt noe fra de to førstnevnte, men Andreassen i Eika Gruppen svarte slik på vårt spørsmål om det er regelrett fare for en nedsmeltning av det europeiske banksystemet: …

Abonnement kr 195/kvartal


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


1 kommentar

Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)