Økonomi i et sunt økosystem

En økonomi der produksjon, forbruk og resirkulering henger sammen i en balansert «næringskjede», er løsningen på den økologiske krisen, ifølge økonom Ove Jakobsen.

Hammer er dr.polit. i sosiologi og fast anmelder i Ny Tid.
Transformative Ecological Economics
Forfatter: Ove Jakobsen
Forlag: Routledge, UK

En økonomi der produksjon, forbruk og resirkulering henger sammen i en balansert «næringskjede», er løsningen på den økologiske krisen, ifølge økonom Ove Jakobsen.

Det finnes dem som ennå kverulerer, men de fleste erkjenner nå at vår levemåte har brakt oss til kanten av et stup, der trusselen om globale kriser er reell og alvorlig. For første gang i jordklodens historie har én art klart å rokke ved livsvilkårene til egen eksistens. I årene fremover vil en altoverskyggende diskusjon handle om hvordan vi løser de problemene vi selv har skapt. Er det tilstrekkelig å gjøre endringer innenfor det moderne samfunnets rammer, eller må vi tenke radikalt annerledes?

Jeg er blant dem som er åpen for at en grønn transformasjon av samfunnslivet kan være nødvendig. Likevel har jeg betraktet den økologiske økonomien med en viss skepsis. Det er forskjell på å stille seg i en kritisk posisjon og det å fremme idealistiske visjoner om en dypøkologisk vending, radikalt annerledes enn den virkeligheten vi lever i. Denne innstillingen lå til grunn da jeg leste økonomiprofessor Ove Jakobsens Transformative Ecological Economics – likevel ble boken et interessant og lærerikt møte med radikale, tidvis utopiske, men likevel realistiske tanker.

Det skilles mellom grønn og økologisk økonomi: Den første er en forlengelse av det bestående; den siste ser en systemkrise som krever fundamentale endringer av hvordan vi lever.

Reduksjonisme. La oss starte med bokens andre del, der vi presenteres for 32 ulike tenkere og deres respektive prosjekter. Fremstillingen spenner fra filosofiske og vitenskapelige inspirasjonskilder, via betydningen av tverrfaglighet og det å se økonomien som en moralsk vite …

Kjære leser. Du kan lese én fri artikkel per dag. Kom evt. tilbake i morgen. Eller hva med å tegne abonnement? Da kan du kan lese alt (inkludert magasinene) for 69 kr. Om du er det allerede, logg inn i menyen (evt mobilmenyen) i toppen.

Abonnement kr 195 kvartal