Okkupasjonen styrker terroristene

Svært få er overrasket over at den amerikansk-britiske okkupasjonen av Irak møter motstand i deler av det irakiske folket. Selv om mange irakere er glad for at Saddam Husseins regime er styrtet, og selv om den væpnede motstanden generelt, og terrorgruppene spesielt, neppe har bred støtte i den irakiske befolkningen, måtte man vente at væpnet […]
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 21.08.2003

Svært få er overrasket over at den amerikansk-britiske okkupasjonen av Irak møter motstand i deler av det irakiske folket. Selv om mange irakere er glad for at Saddam Husseins regime er styrtet, og selv om den væpnede motstanden generelt, og terrorgruppene spesielt, neppe har bred støtte i den irakiske befolkningen, måtte man vente at væpnet motstand måtte forkomme. At den denne uken ble rettet mot FN, og ikke USA eller Storbritannia, er særlig urovekkende.

For amerikanerne må det etter hvert vokse fram en bitter erkjennelse av at angrepet på Irak ikke bare var en avsporing av kampen mot terrorisme, men at det kan ha ansporet en renessanse for ytterliggående, fundamentalistiske terrororganisasjoner.

Det er all grunn til å tro at det som kan krype og gå av personer tilknyttet al-Qadia, eller tilknyttet organisasjoner som står i kontakt med eller ønsker å stå i kontakt med, al-Qaida, nå strømmer til Irak. Ekstremist- og terrororganisasjonene er avhengige av konkrete mål for sin væpnede kamp, og internasjonale terroraksjoner som angrepene i USA for snart tre år siden vil tilhøre mellomspillene.

I Irak får imidlertid disse gruppene knyttet nye bånd, trent militært, og på sikt lagt grunnlaget for et forsterket nettverk. Vi kan heller ikke se bort fra at det finnes et visst rekrutteringspotensial blant frustrerte irakere.

Slik sett kan Irak i dag fungere slik Afghanistan og det nordlige Pakistan gjorde under Sovjetunionens krig i Afghanistan for mer enn ti år siden. Resultatet av de ekstreme gruppenes samordning, da krigen var over, har amerikanerne selv fått se alt for tydelig.

Okkupasjonen av og kaoset i Irak har gitt de ekstreme nettverkene og organisasjonene både en sak, et handlingsrom og et rekrutteringsgrunnlag som truer freden – ikke bare i Irak, men også internasjonalt. Amerikanerne har på sin side gjort svært lite for å etablere et reelt samarbeid med irakerne selv, for å skape den oversikt og stabilitet som er nødvendig hvis man skal begrense terroristenes handlingsrom.

Vi frykter at det amerikansk-britiske svaret vil være et forsterket militært nærvær, i et desperat forsøk på å kontrollere situasjonen. Det vil gjøre veien fram til irakisk selvstyre og demokrati mye lenger, og okkupasjonen langt hardere.

Kommentarer