Økende press på familien


Rok Biceks dokumentarfilm utforsker de voksende forventningene til familien, under presset fra den liberale kapitalismen.

Zajc er medieviter, forsker og filmkritiker. Hun bor og arbeider i Slovenia, Italia og Afrika.
Email: melita.zajc@gmail.com
Publisert: 2018-03-01
THE FAMILY
Regisør: Rok Bicek
(Slovenia/Østerrike)

I første scene ser vi jentungen Nia komme ut av morens mage og inn i verden. Den nyfødte ønskes varmt velkommen av foreldrene, sykepleieren legger barnet inntil morens bryst. Faren, som har bistått moren gjennom hele fødselen, er kjærlig begeistret over den nyfødtes skjønnhet. Når filmen slutter, omtrent ett år senere, er Nia tatt inn i en annen familie. I mellomtiden skildrer filmen en tredje familie: familien til Matej, Nias 22 år gamle far, som har foreldre med spesielle behov.

Regissør Rok Bicek og hans filmcrew filmet tålmodig Matejs liv i et helt tiår, fra han var midt i tenårene og frem til øyeblikket da hans modige forsøk på å være en god far for Nia gikk i oppløsning. Redigeringen er ikke-lineær, noe som innimellom gjør det litt krevende å få tak i logikken bak regissørens valg – nærbilder og lange tagninger uten kutt, med tilfeldig zooming og panorering. Det er likevel klart at det er Matejs familie denne forseggjorte, observerende dokumentaren handler om. Og nettopp fordi denne familen er ekstraordinær, byr den på en provoserende, men presis metafor for enhver familie som er fanget i diskrepansen mellom idealfamilien på den ene siden, og familiens opplevde erfaringer på den andre.

Men den virkelige kraften i denne filmen ligger nok i det faktum at den berører frykten og den økende utryggheten som preger dagens samfunn, samt svekkelsen av velferdsstaten.

Kameraets øye. Av alle levende skapninger er Homo sapiens den som er minst utviklet ved fødselen. Mens mange dyr er i stand til å klare seg selv kort tid etter at de blir født, trenger menneskebarna familien for å overleve. Sigmund Freud mente at de fleste av menneskers psykiske problemer skyldes traumer fra oppveksten i familien. I Sovjetunionens tidlige fase – da de revolusjonære forsøkte å skape en ny verden – trodde de at ved å eliminere familien som enhet, kunne de bidra til lykke for menneskene i denne nye verdenen. De som tilhørte eliten kunne faktisk sende fra seg barna like etter at de var født, og la dem vokse opp langt vekk fra familien, i barnehjem. Men det viste seg etterhvert at beboerne i disse barnehjemmene utviklet like mange psykiske problemer som barna som vokste opp i et «normalt» familiemiljø.

De gode og de dårlige aspektene ved å tilhøre en …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?

Abonnement kr 195/kvartal