Økende press på familien

Rok Biceks dokumentarfilm utforsker de voksende forventningene til familien, under presset fra den liberale kapitalismen.

Melita Zajc
Zajc er medieviter, forsker og filmkritiker. Hun bor og arbeider i Slovenia, Italia og Afrika.
Email: melita.zajc@gmail.com
Publisert: 01.03.2018
THE FAMILY

Rok Bicek (Slovenia/Østerrike)

I første scene ser vi jentungen Nia komme ut av morens mage og inn i verden. Den nyfødte ønskes varmt velkommen av foreldrene, sykepleieren legger barnet inntil morens bryst. Faren, som har bistått moren gjennom hele fødselen, er kjærlig begeistret over den nyfødtes skjønnhet. Når filmen slutter, omtrent ett år senere, er Nia tatt inn i en annen familie. I mellomtiden skildrer filmen en tredje familie: familien til Matej, Nias 22 år gamle far, som har foreldre med spesielle behov.

Regissør Rok Bicek og hans filmcrew filmet tålmodig Matejs liv i et helt tiår, fra han var midt i tenårene og frem til øyeblikket da hans modige forsøk på å være en god far for Nia gikk i oppløsning. Redigeringen er ikke-lineær, noe som innimellom gjør det litt krevende å få tak i logikken bak regissørens valg – nærbilder og lange tagninger uten kutt, med tilfeldig zooming og panorering. Det er likevel klart at det er Matejs familie denne forseggjorte, observerende dokumentaren handler om. Og nettopp fordi denne familen er ekstraordinær, byr den på en provoserende, men presis metafor for enhver familie som er fanget i diskrepansen mellom idealfamilien på den ene siden, og familiens opplevde erfaringer på den andre.

Men den virkelige kraften i denne filmen ligger nok i det faktum at den berører frykten og den økende utryggheten som preger dagens samfunn, samt svekkelsen av velferdsstaten.


… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Gratis prøve
Kommentarer