GENERATION #SELFIE. Av Eva Oer og Christian Coers. Rivaverlag, 2016

Økende konformisme


Selfie-kulturen truer med å redusere oss til markedsføringsagenter av vår sosiale-medier-personlighet, mener to tyske forfattere.

Idehistoriker.
Email: e-tjoenn@online.no
Publisert: 2016-12-15
Generation #selfie

To tyske journalister har nylig utgitt en bok om selfie-generasjonen. Trenger vi enda en bok som forsøker å definere generasjoner? Svaret er et ubetinget ja, selv om boken nok delvis prøver å konkurrere med Michael Nasts Generasjon samlivsudugelig, som allerede har gått i åtte opplag i år. Den samme aldersgruppen står i fokus, men Eva Oer og Christian Cohrs konsentrerer seg om denne generasjonens digitale liv. Aldersgruppen har også blitt kalt generasjon Y eller «millenials»: de som er født mellom 1980 og 2000. Denne generasjonen er «digital natives»: i motsetning til de tidligere, er de oppflasket med digital teknologi. Aldersgruppen poster konstant diverse informasjoner om seg selv på forskjellige plattformer: snapshots, anekdoter, opplysninger om nye oppholdssteder og detaljer om egen kropp. Hver selfie er en fasett eller et fragment som til sammen skaper et digitalt alter ego.

Oer og Cohrs tilhører selv den eldre delen av den generasjonen de …


Kjære leser. Du må være abonnent (69kr/mnd) for å lese flere artikler i dag. Kom evt. tilbake i morgen, eller logg inn om du har abonnement.


Close
Logg inn


Abonnement kr 195 kvartal