Abonnement 790/år eller 190/kvartal

Offentlighetens strukturendringer

Ein neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit?
HABERMAS II / Politikken markedsføres via reklame og propaganda og ikke gjennom diskusjon. Publikum påvirkes av ekkokamre og filterbobler. Og hva betyr globaliseringen for dagens offentlighet?

Det tyske sosiologitidsskriftet Leviathan publiserte for to år siden en antologi, et 500 siders temanummer om offentlig-hetens nye strukturforvandling. Artikkelen av Jürgen Habermas ble utgangspunktet for boken Den nye offentligheten (anmeldt i forrige nummer av NY TID). Den er nettopp kommet i Cappelens upopulære skrifter, oversatt av Anders Dunker med etterord av Pål Veiden.

Antologien forstår offentligheten politisk som en formidling mellom stat og sivilsamfunn. Idealistisk formulert er politiske offentlighet «den prosess at samfunnet opplyser seg selv». De 20 bidragene analyserer offentlighetens strukturendring på tre områder: hvordan globaliseringen svekker nasjonale offentligheter, effekten av den økende kommodifiseringen av det sosiale, og utviklingen av digitale offentligheter.

Globaliseringen

Nødvendigheten av en globalisert offentlighet er kanskje lettest å skjønne, men vanskeligst . . .

Kjære leser.
For å lese videre, opprett ny fri leserkonto med din epost,
eller logg inn om du har gjort det tidligere.(klikk på glemt passord om du ikke har fått det på epost allerede).
Velg evt abonnement

Eivind Tjønneland
Eivind Tjønneland
Idehistoriker og forfatter. Fast kritiker i NY TID. (Tidligere professor i litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen.)

Du vil kanskje også like