San Cristóbal

Observasjoner fra Chiapas

REISE-ESSAY: 25 år etter zapatistenes revolusjon eksisterer selvorganiserte opprørskommuner side om side med Coca-Cola og religion i en surrealistisk blanding av anarkisme og imperialisme.

Avatar
Internasjonal frilansskribent for Ny Tid
Email: emmabakkevik@gmail.com
Publisert: 02.05.2019

Kampen for urbefolkningensrettigheter fortsetter i Mexico. Selvorganiserte opprørskommuner eksistererside om side med Coca-Cola og religion i en surrealistisk blanding av anarkismeog imperialisme.

I dag er San Cristóbal i delstaten Chiapasen populær turistby. Går vi 25 år tilbake i tid, til 1. januar 1994 – samme dagsom NAFTA-avtalen offisielt trådte i kraft – red zapatist-geriljaen EZLN inn iSan Cristóbal, utstyrt med sine karakteristiske liksomgeværer av tre. De tokseg inn i rådhuset, kastet datamaskinene ut av vinduene og erklærte krig motden meksikanske regjeringen.

Jeg finner lite her som vitner om kampene som foregikk i 90-årene, men konflikten er fortsatt pågående. Senest i 2014 ble en lærer drept da paramilitære angrep zapatist-kollektivet La Realidad, en hendelse som fikk den berømte subcomandante Marcos til å endre navn og avvise all persondyrkelse.

Coca-Colas nye fabrikk har bedre tilgang til vann enn sivilbefolkningen.

Overfor Ny Tid understreker zapatistene at kampen for urbefolkningens rettigheter har pågått i 500 år, helt siden spanjolene erobret Latin-Amerika. De krever verdighet for menneskene som faktisk bodde her lenge før europeerne ankom.

Når jeg går til markedet for å handle, er
… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)
Gratis prøve
Kommentarer