Grusomhetens teater

Nytt blikk på egen biografi 

Ingen høst uten Høstutstillingen i Oslo. I år er det forholdet mellom mennesket, naturen og kulturen som fortolkes i de mange kunstverkene, forteller billedkunstner Marte Aas til Ny Tid. 

Årets kanskje mest besøkte kunstutstilling åpner lørdag 8. september, og er ifølge kunstneren Marte Aas en sammensatt fortelling med ulike lag og tematikk som spiller sammen. Aas er en av de seks kunstnerne som sitter i juryen for årets Høstutstilling.

– Kan du røpe noen av temaene i årets utstilling?

«Det er tydelig en vilje og et ønske om å tematisere en ny forståelse for både naturbegrepet og menneskets plass på jorden. Det kan være direkte avbildning, både i maleri, konseptuelle verk eller fotografi. Det kan også være verk som tematiserer et endret naturbegrep som er knyttet til klimatrusselen og den antropocene tidsalderen vi er inne i.»

«Det at vi ser mennesket som alle tings målestokk, er kanskje en av grunnene til at vi er havnet der vi er nå.»

Den antropocene tidsalder er en fortolkning av den nåværende geologiske tidsalderen, hvor mennesket står i sentrum og der skillene mellom natur og kultur oppleves som utvisket.  

Nasjonal identitet og det Aas kaller «kroppens utsatthet», er også temaer hos flere av kunstnerne i årets utstilling. Aas trekker også frem temaer knyttet til norsk og europeisk historie og identitet, som «man ser med nye øyne og gjerne sammenstilt med ens egen biografi».

Førtifem

Installasjon, Damian Heinisch.

En av årets utstillere er den tyske fotografen Damian Heinisch. Verket bærer tittelen Førtifem og fremstiller en togreise fra Oslo til Debalzewo i Ukraina. Bakgrunnen for dette arbeidet bygger på farfarens og farens reiser – der den ene reisen førte til døden, den andre til frihet. Alle tre reiste det året de fylte 45. «Det er et så nydelig verk: Det vibrerer, og bildene er suggererende,» sier Aas. 

Høstutstillingen er Statens årlige kunstutstilling og arrangeres i år for 131. gang. Alle kan søke, såfremt man er norsk kunstner, men også utenlandsk kunstner bosatt i Norge. Med andre ord et demokratisk arrangement, hvilket er en stor styrke, mener Aas.

– Hva betyr det for en kunstner å få delta på Høstutstillingen?

«Mitt inntrykk er at det gir anerkjennelse. Man er utsatt for enorm seleksjon; det er bare noen få prosent av alle som søker som kommer med. Høstutstillingen tar en slags puls på kunstfeltet i Norge.»

Men det er mange hensyn som må tas før et verk antas. «Vi har vært opptatt av inkludering og mangfold, på alle nivåer. Utstillingen skal speile en bredde av det som rører seg i kunstfeltet,»  sier hun. 

Mennesket som alle tings målestokk

Jurymedlem Marte Aas.
Foto: Line Bøhmer Løkken.

På spørsmålet om hvor hun henter inspirasjon til eget arbeid, trekker hun frem årets filmprogram som er å se de kommende fem ukene på Kunstnerens hus. 

I år består programmet av 15 videoverk: «Her er det mange gode filmkunstnere og filmskapere med veldig mange interessante innfallsvinkler. Jeg henter inspirasjon herfra  fordi jeg for tiden selv ferdigstiller en film, og også skal lage en ny i løpet av høsten.»

– Ett av temaene som har gått igjen i dine arbeider er landskap. Hvorfor?

«Jeg har vært opptatt av å definere landskap mer som en situasjon enn et sted. Som et verb – et handlingsord – fordi landskapet blir til gjennom måten vi anvender det på.» 

Den tydeligste tematiske linjen i årets utstilling, har også lenge engasjert billedkunstneren:

«Motsetningsforholdet mellom kultur og natur er i endring, noe antropocenbegrepet viser oss. Hvis mennesket er en geologisk kraft på lik linje med vulkanutbrudd eller jordskjelv, er vi jo selv en del av naturen – ikke separert fra den. Samtidig er denne narsissistiske selvmytologiseringen en del av problemet. Det at vi ser mennesket som alle tings målestokk, er kanskje en av grunnene til at vi er havnet der vi er nå – med et klima ute av kontroll,» avslutter Aas.

Statens Kunstutstilling, Høstutstillingen. 8. september–14. oktober
Se www.hostutstillingen.no

Kaisa Ytterhaug
Kaisa Ytterhaug
Ytterhaug er frilanser i Ny Tid.

Du vil kanskje også like