Nye tider for Ny Tid – igjen

Ny Tid ble fra nyttår overtatt av Mediehuset Vårt Land, som ønsker å drive avisa videre i sin nåværende form. Martine Aurdal slutter som ansvarlig redaktør.

Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 07.01.2008
[overtar] Etter lang tids usikkerhet knyttet til Ny Tids framtid, ble det onsdag 2. januar klart at nyhetsmagasinet overtas av Mediehuset Vårt Land og datterselskapet Mentor Medier. Tidligere eier, forlaget N. W. Damm & Søn, har jobbet i hele 2007 for å finne en ny eier som kan makte å få Ny Tid økonomisk på fote igjen.

– Etter at vi tok over og relanserte Ny Tid i januar 2006 – i det som er nyere norsk pressehistories kanskje største relanseringskampanje – har vi dessverre sett en nedadgående tendens. Å etablere Ny Tid på et høyt nok opplagsmessig nivå, ville kreve investeringer i en størrelsesorden som går langt utover vår intensjon da vi gikk inn i dette. Vi hadde ingen forventninger om stor fortjeneste, men heller ikke det motsatte. Derfor har vi sett oss nødt til å trekke oss ut. I denne prosessen har vi vært opptatt av å sikre at Ny Tid drives videre på en god måte, sier administrerende direktør i Damm, Tom Harald Jenssen.

Den nylig gjennomførte fusjonen mellom Damm og Cappelen er altså ikke hovedårsaken bak eierskiftet, men en faktor som har spilt inn på prosessen.

– Etter fusjonen har Cappelen Damm AS Norges ledende dokumentaravdeling. Den opprinnelige motivasjonen vår, som var behovet for å komme tettere på norske og internasjonale skribentmiljøer, er dermed ikke lenger til stede, sier Jenssen, som håper og tror at Mentor Medier er det rette selskap til å drive avisen videre.

Gjenkjennelig

Mentor Medier gir fra før ut Økonomisk Rapport, Ukeavisen Ledelse, Gründer og TV-guiden Programbladet. I tillegg har selskapet fra nyttår tatt over driftsansvaret for månedspublikasjonen Le Monde Diplomatique – og altså Ny Tid, som vil fortsette å komme hver uke.

– Ny Tid skal være gjenkjennelig for dagens lesere. Det skal fortsette å være en publikasjon som setter internasjonal solidaritet og samfunnsansvar på dagsorden, og som bringer stemmer fra hele verden. I utgangspunktet er Ny Tid et godt redaksjonelt produkt, som forhåpentligvis kan gjøres enda litt bedre, sier Magne Lerø i Mentor Medier.

Lerø har redaktøransvar i Mentor Mediers øvrige utgivelser, og han vil også ha det overordnede ansvaret for Ny Tid. Dermed har eierskiftet også som konsekvens at nåværende redaktør i Ny Tid, Martine Aurdal, slutter i sin jobb.

– Jeg vil i alle fall ha overordnet ansvar i forhold til profil og marked, men nøyaktig hvordan vi skal organisere dette – om vi skal ansette en egen redaktør eller ikke, har jeg ikke tatt stilling til ennå. Nå skal vi bruke januar til å bli kjent med Ny Tid, diskutere med staben og bruke litt tid til å tenke, sier Lerø.

Han ønsker foreløpig ikke å komme med noen programerklæring for Ny Tid, utover at det skal være et magasin som handler om verdikampen som foregår i samfunnet.

– Det er viktig å ikke være for rask, så jeg vil si noe mer konkret om dette i midten av februar. Først vil jeg snakke skikkelig med den nåværende staben. Dette må være noe vi har tro på sammen. Vi har en del nye ideer og en del nye ressurser. Så får vi se hva vi må gjøre for at Ny Tid kan bli et blad som enda flere vil lese, sier Lerø, som tror Mentor Medier kan tilføre Ny Tid et miljø som byr på spennende synergieffekter.

– Vi har gode erfaringer med å samarbeide på tvers av publikasjoner og ser ingen grunn til at ikke det skal fungere også for Ny Tid, sier Lerø.

Vemodig å slutte

Avtroppende sjefsredaktør i Ny Tid Martine Aurdal synes det er vemodig, men ikke dramatisk å forlate Ny Tid.

– Det er vemodig å forlate et prosjekt jeg har lagt mye av hjertet mitt i, men det føles samtidig godt å ha bidratt til å sikre avisas fortsatte drift. Min viktigste jobb har vært å gjøre Ny Tid til et levedyktig nyhetsmagasin, og det er jeg stolt av å ha vært med på. Jeg tror Mentor Medier vil være en god eier med kompetanse Ny Tid kan nyte godt av, sier Aurdal, som mener hennes egen avskjed med avisa har vært en naturlig konsekvens av måten overtakelsen skjer på.

– Når avisa nå skal fusjoneres inn i Mentor Medier, der Magne Lerø er ansvarlig redaktør og direktør, sier det seg selv at min rolle som daglig leder og ansvarlig redaktør opphører, og at jeg eventuelt måtte inn i en annen stilling. Dermed er det naturlig for meg å se meg om etter nye utfordringer, avslutter Aurdal. ■

Kommentarer