Nye Ny Tid

Kjære leser: Velkommen til et nytt kapittel. Det du har i hendene nå, er et lite stykke pressehistorie. Ukeavisa Ny Tid går fra tabloid til magasinformat. Ved en tidligere historisk begivenhet, da Ny Tids forgjenger Orientering ble stiftet 28. januar 1953, trykket den første redaktør Sigurd Evensmo (1912-1978) retningslinjene for bladet. Innledningen lød slik: «Bladet […]

Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 27.01.2006

Kjære leser: Velkommen til et nytt kapittel.

Det du har i hendene nå, er et lite stykke pressehistorie. Ukeavisa Ny Tid går fra tabloid til magasinformat.

Ved en tidligere historisk begivenhet, da Ny Tids forgjenger Orientering ble stiftet 28. januar 1953, trykket den første redaktør Sigurd Evensmo (1912-1978) retningslinjene for bladet. Innledningen lød slik:

«Bladet Orientering tar sikte på å reise en fordomsfri debatt om norsk utenriks- og innenrikspolitikk. Både når det gjelder opplysende stoff og frisk meningsbrytning føler mange i Norge et behov som dagspressen ikke fyller.»

Dette er en virkelighetsbeskrivelse vi slutter oss til, nesten på dagen 53 år senere. I ukene og månedene som kommer håper vi å overbevise om at vi bærer arven videre på en god måte og gir den ny kraft i nye Ny Tid.

Dagens utgivelse kunne bare blitt mulig etter tirsdagens ekstraordinære generalforsamling, som med overveldende flertall vedtok å gjøre avisen helt partiuavhengig og fri. Med nye eiere får vi bedre mulighet til å videreføre tradisjonen. Som Evensmo søker vi å ha et globalt og internasjonalt perspektiv, fritt for dogmatisme. Vårt ønske er å gi deg et lite stykke av verden, på godt og vondt. Det er vår overbevisning at nasjonale grenser er av stadig mindre betydning. Vi vil være globale i vår tilnærming til politikk og kultur. Det er også vår mening av grensene mellom politikk og kultur er flytende. Derfor vil du ikke finne en inndeling i innenriks, utenriks og kultur hos oss, men fem avdelinger som skal gi deg kunnskap og gode leseropplevelser. I Agenda-delen kan du lese om ukas store nyhetssaker. I Perspektiv vil vi skape det beste av nyhetsmagasinets karakteristiske blanding av bakgrunn og reportasje. I Orientering-seksjonen kan du lese essays, debatt og klassiske tekster fra Orienterings historie. I Nye Tider rettes blikket mot de tunge politiske, økonomiske og kulturelle tendensene som vil forme det 21. århundre. I Gaid viser vi vei i kulturjungelen med hovedvekt på sakprosa og moderne og internasjonal kultur.

God lesning!

Kommentarer