Nye tider

5 år er gått siden Ny Tid ble et uavhengig ukemagasin, 58 år er gått siden Orientering kom ut. Tradisjonen fortsetter.

Avatar
Email: dag@nytid.no
Publisert: 21.01.2011

LEDER I NY TID 21.01.2011

Send din reaksjon til: debatt@nytid.no

www.twitter.com/DagHerbjornsrud

Jubileum. «Bladet Orientering tar sikte på å reise en fordomsfri debatt om norsk utenriks- og innenrikspolitikk. Både når det gjelder opplysende stoff og frisk meningsbrytning føler mange i Norge et behov som dagspressen ikke fyller.»

Disse to setningene er hentet fra den første utgaven av Orientering i 1953. Og med disse ord innledet vi lederen i Ny Tid 27. januar 2006.

Dette var den første lederen i det som skulle bli et prisbelønt magasin. Ukeavisa Ny Tid, hvori opptatt Orientering, gikk for nøyaktig fem år siden over fra tabloidformat til magasinformat. Det skjedde etter en mye omtalt ekstraordinær generalforsamling 24. januar 2006, der det ble bestemt at avisa skulle gjøres frigjøres fra alle partibånd.

I praksis kom publikasjonen slik tilbake til sine røtter, tilbake til det partiuavhengige, maktkritiske og globalt orienterte utgangspunktet fra 1953. Det er ideene som har vært drivende i avisprosjektet. I den siste utgaven av Orientering fra 13. august 1975 sto det da også på hele forsiden: «Men ideene vil ikke dø…».

En tredje vei

Og derfor har vi siden den formelle uavhengigheten igjen inntraff, forsøkt å gjenopplive disse ideene fra Orientering-tiden. Ved å stå for et tredje standpunkt i en tid da ideologenes fanatikere synes å ha definisjonsmakt på verdensbildene. Vi har i dag riktignok ikke Sovjetunionen og McCarthy som på 50-tallet, men vi har Al-Qaida og høyreekstreme fanatikere. I terrorens tidsalder trengs det igjen en «tredje vei», mer enn på lenge.

Og vi trenger ennå en «åpen råk», et sted for fri meningsbrytning om tabubelagte temaer. Det er nå ikke lenger farlig å uttale seg kritisk om Nato, men i det 21. århundre trengs det publikasjoner som våger å sette på trykk analysene til Ali Farah og andre somaliere. Når konsensusen råder, trengs det i det minste én avis som våger tydelig å støtte en kritikk selv av Norsk Presseforbunds generalsekretær, Per Edgar Kokkvold.

Derfor Ny Tid. Og derfor ønsker vi å fortsette å lansere såkalte tredje vei-standpunkter: Som ved å foreslå internasjonal rettssak mot Mulla Krekar, istedenfor Den store enigheten om at han bør reise. Som ved å lansere forslaget om amnesti, eller regularitetsordning, noe vi gjorde etter Maria Amelies bok 27. september i fjor:

«Konsekvensen av den modige boka Ulovlig norsk burde bli den samme her. Istedenfor regjeringens kostbare mål om å uttransportere 6000 «illegale innvandrere» i 2010, ofte på chartrede fly, burde regjeringen heller bruke skattepengene «våre» på en inkludering som er billigere. Det ville antagelig bli langt flere penger å rutte med for oss alle dersom regjeringen heller prioriterte å gi amnesti til de fleste av landets papirløse.»

Det er derfor gledelig å se at amnestidebatten den siste uka er kommet også til Norge, selv om det trengtes en utsending av en forfatter for å få det til.

Brennende spørsmål

For oss handler det om å ta opp de brennende spørsmål i vår tid. Slik har vi forsøkt, så godt vi kunne, å stå i Orienterings og Ny Tids tradisjon, slik det i fjor også kom inn i vedtektene.

Når man i dag leser hva forskere, fredsbevegelse og miljøorganisasjoner sier om Ny Tids første fem år som magasin (side 26-30), er det lett å trekke på smilebåndet over de mange usanne anklagene og dommedagsprofetiene som er blitt slynget mot redaksjon og dens bidragsytere de siste fem år. Men slikt får stå for anklagernes regning. Ikke alle vet at Ny Tid heller ikke var et partiorgan før 2006.

Det er en glede å kunne meddele at Ny Tid i 2010 ikke trengte å motta noen eksterne penger fra våre aksjonærer. Kun et mindre tilskudd fra tidligere Orientering-skribenter, i tillegg til den årlige støtten fra Kulturrådet og Fritt Ord, har vært nødvendig for å kunne gå i balanse i året som gikk. Det kreves dog hardt arbeid også i 2011 for å sikre en best mulig bærekraftig framtid, slik at ideene fra avisas tradisjon skal fortsette å leve.

Men samtidig må et jubileum markeres. Torsdag 27. januar feirer vi Ny Tids 5 år som magasin. Vi inviterer nye og gamle lesere til Månefisken i Oslo. Send din påmelding til ingunn@nytid.no, helst til mandag 24.01. kl. 15. Mer informasjon på nytid.no. Velkommen.

Kommentarer