– Rettssak mot Rahim (20) i Iran

Den tvangsutsendte kurderen Rahim Rostami (20), kjent fra Senja på NRK, er nå tiltalt for landsforræderi i Iran. Rettssaken starter om kort tid, opplyser Iran Human Rights. Han skal være anklaget for forhold i Norge, som han kom til som mindreårig asylsøker. Justisdepartementet regner ikke med at Norge gjør noe.

Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 20.06.2011

Tiltalt. Torsdag 16. juni fylte den iransk-kurdiske asylsøkeren Rahim Rostami 20 år. Det skjedde i det beryktede Evin-fengslet, nord for Teheran.

Der har Rostami, etter det Ny Tid får opplyst, sittet fengslet siden han 10. februar ble tvangsutsendt med to norske politimenn fra Gardermoen til Teherans Khomeini-flyplass. Utsendelsen skjedde mindre enn 24 timer etter pågripelse dagen før, etter endelig avslag fra Utlendingsnemnda (UNE) på asylsøknad. Søknaden levert han i Norge som 17-åring og enslig, mindreårig asylsøker – i august 2008.

På Verdens Flyktningdag, 20. juni, kom nyheten om at Rostami nå tiltales for landsforræderi i Iran. Han skal være løslatt mot kausjon, noe han tidligere er blitt nektet. Til gjengjeld er han nå tiltalt for «kontakt med fremmed land og propaganda mot nasjonens sikkerhet». Kildene opplyser til Iran Human Rights at forhold i Norge spiller inn i tiltalen. Rostami ble i 2009 kjent på NRK Brennpunkt, da han sto fram med kritikk på norsk TV.

– De nye anklagene er relatert til hans opphold i Norge. Anklagene er basert på hans deltagelse i demonstrasjoner og søknad om opphold i Norge, uttaler Mahmood Amiry-Moghaddam, leder i Iran Human Rights i Norge.

Amiry-Moghaddam opplyser at rettssaken skal starte en av de kommende dagene. Det opplyses at tiltalen, som omfattes med hemmelighold under det iranske regimet, også gjelder forhold før han kom til Norge, og at disse skal være i samsvar med de opplysninger Rostami ga da han søkte asyl.

Regjeringen forventer ikke

Etter at Ny Tids nettsider 23. mars fortalte om tvangsutsendelsen av Rostami, som ble sendt rett til Evin-fengslet, har det kommet flere reaksjoner. Justisdepartementet ba 25. mars UNE om en redegjørelse fra UNE, mens FNs Høykommissær for flyktninger 4. april skrev til UNE og ba om å få oversendt alle sakens papirrer.

Men Justisdepartementet ønsker nå ikke lenger å uttale seg om saken. Kommunikasjonsrådgiver i justis-og politidepartementet, Andreas Lorange, henviser videre til Utlendingsnemnda (UNE) – men påpeker samtidig at Norge ikke ligger an til å gjøre noe for 20-åringen.

– Det er Utlendingsnemnda (UNE) som må behandle saken. Men det forventes ikke noe klare tiltak på dette tidspunktet i Rostami-saken, sier han til Ny Tid.

Ny Tid lykkes ikke med å komme i kontakt med UNE for en kommentar mandag ettermiddag.

FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR), med regionkontor i Stockholm, opplyser at de av formelle årsaker ikke kan si hva status er på deres vurdering av norske myndigheters tvangsutsending av Rostami. Talsperson Hanne Mathisen, som tidligere har uttalt at ansvaret for Rostamis sikkerhet ligger hos iranske myndigheter, var 20. juni involvert i aktiviteter i forbindelse med Verdens flyktningdag og var ikke oppdatert på siste nytt om 20-åringen.

– Vi kommenterer aldri enkeltsaker, av hensyn til den tiltalte. Det er et prinsipp vi alltid følger, sier Mathisen til Ny Tid.

Krever utsendelsesstans

Mahmood Amiry-Moghaddam er klar i sitt krav til norske myndigheter, tidligere også stilt av 10 norske frivillige organisasjoner, når det gjelder generell utsendelse til Iran. Regimet har de siste månedene har blitt utsatt for økt press fra opposisjonelle etter demokratiprotestene som nå sprer seg over Midtøsten.

– Norske myndigheter må nå stanse tilbakesendelsen av iranske asylsøkere inntil videre. De risikerer å havne i fengsel når de blir tvangsutsendt fra Norge til Iran. I anledning Verdensflyktning dag er det i dag mange som deltar i demonstrasjoner, og de kan lett havne i samme situasjon som Rahim, sier Amiry-Moghaddam.

Moghaddam mener at de nye anklagene tyder på at iransk etterretning registrerer aktiviteter asylsøkerne deltar i, og dermed begrunner arrestasjoner med deltagelse i demonstrasjoner i utlandet når de returnerer tilbake.

Ny Tid har tidligere omtalt hvordan iranske myndighetspersoner (scroll nedover) har argumentert for at flyktninger fra Iran generelt bør straffes hvis de kommer tilbake til landet de flyktet fra.

Kommentarer