Nyansert om Boko Haram


I løpet av de tre siste årene har Hilary Matfess intervjuet en rekke kvinner som har blitt befridd fra Boko Haram i Nord-Nigeria. Hun utfordrer leseren til å nyansere sitt bilde av gruppen.

Hansen er professor i samfunnsfag ved UiS og fast anmelder i Ny Tid.
Email: ketil.f.hansen@uis.no
Publisert: 2018-04-05
Women and the war on Boko Haram. Wives, weapons, witnesses
Forfatter: Hilary Matfess
Zed (African Arguments), London

Lørdag morgen 11. juli i 2015 kledde en mannlig Boko Haram-tilhenger seg ut som en respektabel dame i burka. Han tok seg frem til «Le Grand Marché» i Tsjads hovedstad N’Djamena – og sprengte seg selv i luften. 15 tilfeldige mennesker ble drept, 80 skadet.

Jeg er i N’Djamena da jeg leser Matfess’ bok om Boko Haram og kvinnenes rolle i gruppen. På det store markedet i byen er det ingen synlige merker etter selvmordsbomberen. Alt går sin vante gang. Sikkerhetstiltakene i Tsjad har virket: Ti av mennene bak selvmordsbombingen ble i en summarisk rettssak dømt til døden og skutt 28. august 2015. Etter det har Tsjad brukt bekjempelse av Boko Haram som begrunnelse for å øke militær tilstedeværelse, og for å kontinuerlig kontrollere innbyggerne i N’Djamena.

Innenfor. Utenfor. Hilary Matfess – en ung doktorgradsstudent ved Yale (US) – har i løpet av de siste tre årene intervjuet en rekke kvinner som lever i beskyttede leire i Nord-Nigeria, etter å ha blitt befridd fra Boko Haram av det nigerianske militæret. Flere av jentene forteller derimot at de frivillig ble med i Boko Haram: det var eneste måte å komme seg vekk hjemmefra på. Én av fem hushold i Nord-Nigeria består av ni personer, eller flere. Brudepris er en vanlig tradisjon, men unge menn har sjelden hverken kveg eller penger nok til å betale for bruden: Oftest er det rike, gamle og polygame menn som får de unge jentene til hustru. Jenter som frivillig slutter seg til Boko Haram, oppgir gjerne angsten for slike «tvangsekteskap» som hovedgrunnen til at de blir med i gruppen: Boko Haram har opprettet egne fond for å betale brudeprisen for mannen direkte til jentene, dermed kan de få en ektemann nærmere sin egen alder. Dessuten er utdanning av jenter viktig for gruppen – de fokuserer riktignok på koranstudier, men jentene får like fullt grunnleggende opplæring i lesing og skriving. Boko Haram forbyr jenter og kvinner å jobbe med jordbruk. En av grunnene til dette er at det er for tungt fysisk arbeid, en annen er at jenter skal holde seg hjemme, inne i gårdsrommet, være tildekket og ikke streife ute blant folk (det vil si: blant menn). Noen av jentene fortalte Matfess at dette gjorde hverdagen deres mye enklere: de kunne konsentrere seg om husarbeid, fødsler og barneoppdragelse – uten å måtte slite seg ut i heten på jordene hele dagen. I motsetning til Vestens bilde av Boko Haram som en terrorgruppe bestående av kvinneundertrykkere, hevder …


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?

Abonnement kr 195/kvartal

Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)