Ny Tid søker

redaksjonssjef og redigerer

Ny Tid

Redaksjonssjef:

Redaksjonssjefens hovedoppgave er å sørge for god stoffleveranse og produksjonsflyt, samt å være bindeleddet mellom alle redaksjonens bidragsytere.

Dette er en nyopprettet stilling, og kandidaten vil ha stor mulighet til å påvirke sin egen stillingsinstruks. Redaksjonssjefen skal veilede journalister, følge opp deadlinefrister og ha hovedansvar for desken. Vedkommende vil få plass i ledergruppa.

Vi søker kandidater med erfaring i redaksjonell ledelse og desk. Bred journalistisk erfaring og/eller høyere utdanning er en forutsetning. Aktuelle kandidater bør ha journalistisk teft og gode samarbeidsevner.

Redigerer:

Du har svært god språkføring og kan løfte tekstene ytterligere. Erfaring som journalist og/eller redigerer er en forutsetning. En viss kompetanse i ombrekking og/eller oversettelse er en fordel.

Spørsmål om stillingene kan rettes til:

– Ansvarlig redaktør og daglig leder Martine Aurdal (92617926)

– Klubbrepresentant og fotosjef Anders M. Knudsen (90747539)

– Klubbrepresentant og journalist Sigri Sandberg Meløy (90759484)

Søknad sendes så snart som mulig og senest 13. mai til ansvarlig redaktør/daglig leder Martine Aurdal på epost mau@nytid.no eller til

Ny Tid

0055 OSLO

Ukeavisa Ny Tid har lange tradisjoner som en radikal og uavhengig stemme i den norske offentligheten. Første utgave av forgjengeren Orientering kom ut 19. februar 1953. Etter å ha blitt overtatt av forlaget N. Damm & Søn AS, ble Ny Tid i januar 2006 relansert som Norges første avis i magasinformat. Ny Tid ble årets opplagsvinner i 2006 og mer enn doblet opplaget som endte på 9258 i gjennomsnitt for året.

Kommentarer
DEL