Ny Tid beholdt pressestøtten

Ny Tid slipper unna med et minimalt kutt i pressestøtten. Men redaktør Anders Horn er skuffet over at Stortinget rammer andre aviser.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Fredag morgen kom bekreftelsen de ansatte i Ny Tid hadde ventet på: Stortingets kulturkomité reverserer kulturdepartementets forslag om å ta nesten en halv million kroner både fra Ny Tid og Morgenbladet, og også store beløp fra Friheten og den kvenske avisa Ruijan Kaiku, for å gi til tre kristne publikasjoner. Pengene tas i stedet gjennom et flatt kutt på én prosent for alle aviser som får pressestøtte. For Ny Tids del betyr det knappe 20.000 kroner i kutt – langt mindre enn de 450.000 som var varslet.

Bismak

– Selv 20.000 kroner er penger for oss, men vi har klart å unngå den store katastrofen. Bortimot en halv millioner kroner i kutt ville vært svært vanskelig å takle, sier Ny Tid-redaktør Anders Horn. Han understreker at selv uten et kutt er Ny Tids økonomi svært anstrengt etter at inntektene fra statsannonser har kollapset og på grunn av Postens stadige portoøkninger.

– Ny Tids pressestøtte har stått på stedet hvil i fem år. Hadde den vært indeksregulert, hadde den vært 200.000 kroner høyere enn den er i dag. Legg til de tapte statsannonseinntektene og økte portoutgiftene, så passerer man raskt en halv million og vel så det, sier Horn.

Om enn Ny Tids redaktør og ansatte kunne juble da den endelige bekreftelsen kom, var det et betydelig skår i gleden da inndekningen ble kjent: Stortingsflertallet kutter én prosent på hele pressestøtteordningen, dels for å øke støtten til de kristne avisene, og dels for å finansiere andre utgiftsposter. Hardest rammet blir Dagsavisen, som får et kutt på omlag 400.000 kroner, mens for eksempel Klassekampen må kutte rundt 150.000.

– Det gir feiringen av egen overlevelse en bitter bismak, og jeg sliter rett og slett med å la jubelen gå i taket. Man blir fort sittende med en følelse av at man blir brukt i et spill der kuttet i pressestøtten blir uangripelig. Det er klart det er umulig for andre redaktører eller for lederne i presseorganisasjonene å mene at Ny Tid og Morgenbladet må plukke opp hele regninga, men dermed blir også Avis-Norge fratatt muligheten til å protestere mot et betydelig kutt, sier Horn, som i en kommentarartikkel i ukas nummer skriver at pressen nå må samarbeide for å få økt støtten allerede i revidert budsjett til våren.

– Takk for støtten!

Da beskjeden om at Ny Tid kunne bli fratatt nær en halv million kroner i pressestøtte ble kjent i oktober, gikk avisa ut til sine abonnenter med en bønn både om pengebidrag og om å verve nye abonnenter. Og til tross for at kuttet ikke var vedtatt, har responsen vært god, mener redaktøren:

– I år bokfører vi over 100.000 kroner i pengegaver fra abonnentene, et svært viktig bidrag til Ny Tids økonomi framover. Selv om vi nå unngår et kutt, kommer disse pengene svært godt med i en trengt avisøkonomi, sier Horn. Han forteller at det også har kommet en hel del nye abonnenter – noen er vervet, andre har fått gaveabonnement, men ganske mange har tegnet abonnement selv.

– Vi har sett en bra vekst i antallet personer som tegner abonnement via våre nettsider. Det tolker vi som et tegn på at også publisiteten rundt pressestøttekuttet har gjort folk oppmerksomme på Ny Tid, sier Anders Horn.

– Jeg vil rette en stor takk til alle som har bidratt, enten de har skaffet nye abonnenter eller gitt oss penger. Folk ser ut til å ha gitt det de tåler – noen klarer en hundrelapp mens andre har gitt tusenlapper. Og noen har ikke penger å gi bort, men har bedt en venn om å bli abonnent. Alle disse bidragene er svært verdifulle for oss, understreker Ny Tids redaktør.

Neste år

Om pressestøtten er sikret for 2005, forteller redaktøren at avisa står overfor betydelige utfordringer:

– Vi sliter med gamle underskudd, og vi sliter som sagt med den skvisen staten setter oss i når det gjelder annonseinntekter og portoutgifter. Neste år øker portotakstene med ytterligere 10 prosent. Det statseide Posten utnytter sin monopolsituasjon så grovt overfor små aviser, at man nesten kan bli tilhenger av privatisering og fri konkurranse, sier Horn.

Han regner med at Ny Tids regnskap for 2004 vil gå i balanse, men at man i 2005 vil måtte spise av gamle underskudd for at skuta skal flyte.

– Det betyr at vi både må se på utgiftene våre, men ikke minst at vi må verve flere abonnenter til avisa. Det er en jobb vi må gjøre sjøl, sier Ny Tid-redaktøren.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here