Ny giv i kampen mot sult?

Lite tyder på at FNs mål om å halvere antallet som sulter i verden vil bli nådd. Med dagens tempo vil det ta 150 år å nå målet om "bare" 408 millioner kronisk underernærte.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 21.05.2003
Kommentarer