Ny eller stø kurs?

Har det noen hensikt å bytte regjering? Vil Stoltenberg-regjeringen legge større vekt på miljøhensyn og internasjonal solidaritet enn Bondevik? I så fall må olje- og energiminister Odd Roger Enoksen ikke nøye seg med å love CO2-rensing av gasskraftverk etter hvert. Han må våge å sette et tak på utvinningstakten og investeringsraten i norsk petroleumsvirksomhet. Ellers […]

Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 17.10.2005

Har det noen hensikt å bytte regjering? Vil Stoltenberg-regjeringen legge større vekt på miljøhensyn og internasjonal solidaritet enn Bondevik?

I så fall må olje- og energiminister Odd Roger Enoksen ikke nøye seg med å love CO2-rensing av gasskraftverk etter hvert. Han må våge å sette et tak på utvinningstakten og investeringsraten i norsk petroleumsvirksomhet. Ellers bidrar Norge bare til økende klimaendringer. Miljøvernminister Helen Bjørnøy har ikke markert synlig interesse for miljøvern. Vil hun klare å presse opp barskogvernet så det monner, innen de trange rammene Sp har lagt i regjeringserklæringen? Blir det handlinger eller tannløse planer som skal redde det biologiske mangfoldet? Er finansminister Kristin Halvorsen interessert i å vri skattleggingen slik at forurensing blir dyrere og miljøvennlig adferd billigere? Planen har ligget i skuffen siden 1996. Tør hun gå løs på den hellige forbruksveksten, og sørge for at ressursforbruket og miljøbelastningene minker? Vil finansminister Halvorsen gi utviklingsminister Solheim mer enn et budsjett på promillenivå av oljerike Norges brutto nasjonalinntekt? Samferdselsminister Liv Signe Navarsetes utfordring blir å se mer enn brospenn og endeløse tunneler på Vestlandet. Vesentlig økt driftsstøtte til kollektivtransporten i byene er nødvendig, og skinnegående transport må prioriteres framfor flyet i Sør-Norge.

Ikke noe av dette blir til virkelighet uten at statsminister Jens Stoltenberg vil det. Hans visjon har til nå vært velstandsvekst for nålevende nordmenn. Han må ville noe annet hvis Norges skyhøye energiforbruk skal gå nedover, ikke oppover. Stoltenberg er den som kan ta initiativ til et fond for solenergi i u-land – finansiert gjennom Norges ufattelige oljeinntekter.

Hvis ikke noe av dette skjer, har regjeringsskiftet knapt betydning.

Arild Hermstad, daglig leder Framtiden i våre hender

Kommentarer