Ny Tid skifter redaktør

* Avisgründeren Truls Lie (57) blir ny Ny Tid-redaktør. Han får positive reaksjoner på sitt ønske om å prioritere klima, konflikt og kontroll.

* – Jeg håper abonnenter, Kulturrådet og Fritt Ord nå blir med på å bygge opp en av landets få uavhengige aviser, slik at Lie kan få en ekstra god start, sier avtroppende redaktør Dag Herbjørnsrud.

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”1,2,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,17″ ihc_mb_template=”1″ ]


Redaktørskifte. – Mitt ståsted er at vi lever i et internasjonalt samfunn, og jeg er ikke så opptatt av nasjonen Norge som sådan. Jeg er langt mer omforent med verdiene fra Sigurd Evensmo og kretsen rundt Orientering, og det som seinere ble til Ny Tid. Da jeg overtok Morgenbladet i 1993, definerte jeg meg selv som anarkist, med det liberale og sosialistiske verdigrunnlaget som ligger i anarkismen. Som redaktør for Ny Tid vil jeg nok betone det kulturradikale framfor det venstreradikale.

Det sier påtroppende Ny Tid-redaktør Truls Lie til Ny Tid. Mandag sa han noe av det samme til Klassekampen, der nyheten ble kjent rett etter at det ble spredt på Ny Tids twitterkonto. Våren 1993 kjøpte Truls Lie opp Morgenbladet fra Frp-er Hroar Hansen og startet et internasjonalt avisprosjekt. I 2003 solgte han det til Fritt Ord, før han så startet opp den nordiske utgaven av Le Monde diplomatique – som han så også har latt andre krefter drive videre.

Fra 1. februar overtar Lie som ny ansvarlig redaktør og daglig leder i Ny Tid & Orientering AS, som utgir maktkritiske og uavhengige Ny Tid – den eneste venstreorienterte ukeavisa igjen i Norge. Lie har samtidig kjøpt 34 prosent av aksjene i selskapet fra avtroppende redaktør Dag Herbjørnsrud (44), slik at ingen nå har over 35 prosent i NTO AS. Forfatteren Erland Kiøsterud er blant de som ønsker å bli med Lie for å løfte den 63-årige avistradisjonen videre, noe som tas opp på ekstraordinær generalforsamling 28. januar.

I midten av november lyste ansvarlig redaktør Dag Herbjørnsrud (44), som også eide 68 prosent av aksjene, ut stillingen som ansvarlig redaktør og daglig leder, nesten ti år etter at han første gang tok over jobben. Samtidig la Herbjørnsrud også sin aksjemajoritet ut for salg. Det skjer ganske nøyaktig ett år etter at han overtok driftsansvaret for avisa i november 2013, etter en opprivende og svært medieomtalt strid med de tidligere eierne. Striden hadde sitt utspring i kampen for redaksjonens pressefrihet etter at tidligere eiere forsøkte å påvirke innholdet.

– Lie beste søker

Etter en lengre prosess med flere sterke søkere, samlet han og et enstemmig styre (med styreleder Joakim Bakke-Nielsen, Rolf Reikvam, Anita Chawla og Herbjørnsrud) seg om det som nå kan sies å være den muligens mest erfarne nisjeavisredaktøren i Norge: Truls Olaf Lie. Det har tross purringer ikke lyktes Ny Tids journalist å få et lengre intervju med redaktør Herbjørnsrud, men i Klassekampen 19. januar sto det:

«Avtroppende redaktør Dag Herbjørnsrud er tydelig stolt over at den erfarne pressemannen Truls Lie har takket ja til å overta stafettpinnen. – Vi hadde mange gode søkere, men det er ingen tvil om at Truls Lie var den beste kandidaten. Med sin allsidige erfaring og med sitt enorme kontaktnett vil Ny Tids framtid som radikal og internasjonal ukeavis være i de beste hender, sier Herbjørnsrud.»

Lie har de siste seks årene jobbet med dokumentarfilmproduksjon og vært redaktør for det internasjonale dokumentarfilm-magasinet Dox Magazine. Før det var den filosofiutdannede dataeksperten ansvarlig redaktør i Morgenbladet (1993-2003) og den nordiske utgaven av Le Monde Diplomatique (2003-2007). Nå er han klar for innsats for den globalradikale ukeavisen Ny Tid. Lie ønsker å forsterke den internasjonale profilen til ukeavisa, som i 2015 har 40-årsjubileum for navneskiftet fra Orientering til Ny Tid.

– Jeg kommer til å gå litt skarpere inn i problemstillingene som omhandler etterretning og nye kontrollregimer. Dette er temaer som jeg også har vært opptatt av innen filosofi, og som har fått fornyet aktualitet med Snowden-avsløringene. Vi har også søkt Fritt Ord om prosjektmidler for å styrke journalistikken på dette området. Vi vil gå bredt inn i de tre store K-ene som preger vår tid: kontroll, klima og konflikt, sa Lie til Klassekampen.

Han ønsker også å oversette mer innhold fra internasjonale nyhetskanaler samt en økt satsing på nett.

300 «likes»

Ny Tid får tak i avisens nye redaktør da han kommer rett fra et helgebilagintervju med Aftenposten:

– Mandag ble det offisielt at du blir Ny Tids neste redaktør. Hvordan har reaksjonene vært?

– De har vært veldig positive. Har fått 300 likes på nyheten på Facebook og over 80 kommentarer, samt flere folk som har meldt sin interesse for å skrive i avisen. Spesielt er det interesse rundt dette med de tre K-ene – klima, konflikt og kontroll – folk biter seg merke i, svarer Lie.

– Ja, kan du forklare litt mer hva du legger i disse tre K-ordene?

– Dette er de feltene jeg ønsker vi skal konsentrere oss om når det gjelder undersøkende journalistikk framover. Når det gjelder konflikt tenker jeg på alt som har med fredsløsning, krig og maktmisbruk å gjøre, alternative måter å løse konflikter på. Motmakt og avsløring av makta er en viktig del av Ny Tids historiske linje. Når det gjelder kontroll, så er jeg veldig kritisk til det nye kontrollsamfunnet og den såkalte krigen mot terror, som jeg mener sprer unødvendig frykt i befolkningen og skaper et nytt mentalt regime der statsledere og andre får for mye makt.

– Selv om det er mye terror i verden?

– Det er riktig at det er terror i verden, men det er ikke mye terror i verden. Bare se hvordan tre personer (i Paris, red. anm.), og mediedekningen som følger, i løpet av denne uka har dominert norsk offentlighet. Jeg ønsker å gi et alternativ til alt dette.

– Hva med den siste K-en, klima?

– Klimabiten handler for meg om hvordan vi kan ta bedre vare på kloden og den utarming og overforbruk som vi i dag opplever og tillater. Ikke bare på vegne av naturen, men også å stille spørsmål ved hva livskvalitet er for oss mennesker. Jeg ønsker også positive vinklinger til forbrukere som stiller spørsmål om hva som er et godt og bærekraftig liv. Her er det en rekke bevegelser i Norge og internasjonalt som jobber med spennende alternative leveveier.

– Hva er potensialet til Ny Tid slik du ser det?

– Jeg ønsker at avisen skal bli en viktig ukeavis i rommet mellom Klassekampen og Morgenbladet. Der Dagens Næringsliv-eide Morgenbladet er blitt en mer verdiliberal akademisk avis og Klassekampen har en mer folkelig og nasjonal profil, ønsker jeg at Ny Tid skal være en internasjonal reflekterende avis. På mange måter en tredje vei i dette avislandskapet. Hvis vi klarer det, tror jeg opplaget kan økes kraftig.

– Hvor viktig er dette opplaget?

– Opplaget vil aldri bli stort for en nisjeavis. De har som oppgave å være et tenkende og reflekterende rom, slikt vil alltid kun være interessant for en mindre del av samfunnet. I tillegg er det viktig å engasjere de oppvoksende generasjoner til kritisk refleksjon, svarer Lie.

Best på dokumentar

– Du beskriver deg selv som en internasjonal orientert person, og til Klassekampen uttalte du derfor at nasjonalstaten Norge ikke er så viktig som sådan. Hva legger du i det?

– Det jeg mente, var vel at Norge ikke er så viktig innelukket i seg selv. Et slags «Festung Norwegen» begrenser og utelukker interessante mennesker fra å komme inn i landet. Min og avisas lange interesse er et Norge i verden, hvordan Norge opptrer internasjonalt. Samtidig mener jeg det spesielt er viktig for Ny Tid å sette pris på nordmenn som på grunn av sin flerkulturelle bakgrunn har et internasjonalt perspektiv. Jeg ønsker derfor spesielt å knytte til meg skribenter som har et bein i Norge og et utenfor.

– Du kommer nå fra arbeid med dokumentarfilm. Hva vil du ta med deg fra dokumentarfilmverden inn i avisproduksjonen?

– Rent konkret sitter jeg på veldig mye upublisert materiale som jeg ønsker å publisere gjennom Ny Tid. Jeg har 15 film-intervjuer med spennende personer i Midtøsten som kjemper for frihet i etterkant av den arabiske våren og vinteren. Dessuten ønsker jeg også å dekke internasjonal dokumentarfilm bredt i avisen og på nettet. Der skal vi bli best, avslutter Lie.

Bakgrunnen for at Lie overtar, ligger også i at det i 2015 er ti år siden Herbjørnsrud våren 2005 ble hentet fra Aftenposten for å ta over Ny Tid, som da var på konkursens rand. Herbjørnsrud måtte ved overtagelsen sommeren 2005 låne 35.000 kroner til avisa for å betale ut lønn til de ansatte. Vi får tak i Herbjørnsrud for en kommentar:

– Jeg har vel tapt noen hundre tusen selv på å holde liv i det maktkritiske Ny Tid-prosjektet dette tiåret. Spesielt kampene mot redaksjonens motstandere, som har forsøkt å kuppe avisa eller spre usannheter mot den, har kostet. Men så langt har det vært verdt det – det handler om viktige medieprinsipper, og om ideer fra 1950-tallet som ikke bør dø. Avsløringene vi har hatt om alt fra våpensalg, til Maria Amelie-utsending og til publisering av Ali Farah-kronikken i 2008 – som vi ble politianmeldt og truet for – viser hvor viktig det er med en maktkritisk og mediekritisk ukeavis som kan slå udogmatisk i flere retninger. Ny Tid ble i desember også eneste norske avis som trykket SAS-magasinets Frp-artikkel, som i praksis ble sensurert av Frp. Og sist uke, 16. januar 2013, ble vi vel første avis i Norge som på forsida viser hva venstreorienterte Charlie Hebdo stor for, med sin religionskritikk både mot kristendommen og islam, sier Herbjørnsrud.

– Javel, og dette skal bety hva?

– Poenget er at dette viser behovet for maktkritiske Ny Tid i vår nye istid, eller hva? Jeg tror ikke det er et spesielt bedre debattklima for radikale og maktkritiske røster nå i Frp-staten Norge enn det var under Haakon Lie på 1950-tallet. Vi har nye forsøk på knebling og kontroll, med trusler fra både terrorister og høyreekstreme, noe som myndighetene bruker som unnskyldning for både bevæpning, overvåking og undertrykkelse av minoriteter, sier Herbjørnsrud.

Ringen sluttet

Herbjørnsrud opplyser at han søkte på Ny Tid-jobb første gang i 1984, men først kom med i ungdomsredaksjonen Press i 1986-87. Første Ny Tid-artikkel hadde han på trykk 2. august 1990, en bokomtale av Thomas Pynchons roman «Vineland», under pseudonymet «Dag Tranberg».

Dette er andre gang Herbjørnsrud aktivt går ut og søker ny kandidater til å overta egen redaktørpost: Etter omleggingen mars 2006 ba han Martine Aurdal overta som redaktør – og han ble så utviklingsredaktør og underordnet redaktør fram til november 2009. Herbjørnsrud fortsetter som delvis ansatt i avisa, men tar permisjon for å skrive bok, noe han har fått stipend til fra Norsk Faglitterær Forfatterforening (NFF). Herbjørnsrud vil eie en mindre andel i avisa. Einar Krog Grimsgaard, Ivar Evensmo, Torild Skard og Trygve Natvig er blant andre mindretallseiere i NTO AS.

– Jeg begynte for fullt i pressen etter at jeg fikk bli med på oppstarten av nye Morgenbladet fra våren 1993. Jeg skrev da for Truls Lie, som da drev et global og radikal avis, fram til jeg begynte i Aftenposten i 1995. Når jeg så 22 år senere kan overlate Ny Tid-redaktørjobben til Lie, føler jeg at ringen er sluttet, avslutter Herbjørnsrud.


NY TID OG REDAKTØRENE

  • Ny Tid feirer i 2015 sitt 40-årsjubileum som ukeavis. Første utgave kom 15. august 1975, da Orientering (første utg. 19.02.1953) gikk over i nyoppstartede Ny Tid. Overgangen skjedde samtidig med overgangen fra SF til SV og var omstridt – de tre tidligere Orientering-redaktørene Finn Gustavsen, Sigurd Evensmo og Kjell Cordtsen protesterte fånyttes.
  • Ny Tid ble formelt uavhengig fra SV i 1998, da partiet kun ble mindretallsaksjonær. Regjeringspartiet SV solgte seg helt ut 24. januar 2006, da forlaget Damm/Egmont og Tom Harald Jenssen overtok etter en nærmest enstemmig generalforsamling – i en prosess som ble ledet av redaktør Dag Herbjørnsrud (ansatt fra juli 2005).
  • Overgangen til Damm var omstridt i deler av pressen: Berge Furre, Tore Linné Eriksen og Dag Seierstad gikk ut etter at de ble nedstemt – de kritiserte SV-vedtaket og Ny Tid-redaksjonen. Seierstad tok sin Ny Tid-spalte «Orientering» og gikk til Klassekampen, der Ny Tids Orientering-logo ble brukt ved spaltelanseringen. Tore Linné Eriksen begynte i 2013 som bokanmelder i Ny Tid.
  • Ny Tid satte i 2006 norsk opplagsrekord i avisverdenen, med en opplagsøkning på 117 prosent. Ny Tid fikk under Mediedagene 2007 gull for «Årets omlegging». Juryen uttalte at omleggingen «med internasjonal dåm må være blant de aller mest vellykkede metamorfoser innen redaksjonell redesign i kongeriket i moderne tid.»
  • I 2007 startet utdelingen av Ny Tids «Årets nordmann»-priser i desember, som et svar på Språkrådets omdiskuterte nordmann-definisjon. Første prisen gikk til Kohinoor (2007). Den sist utdelte gikk til Neda Ibrahim (2013) fra Stavanger, tvangsdeportert til Jordan med familie.
  • I august 2013 gikk ansvarlig redaktør Dag Herbjørnsrud til rettssak mot de internasjonale eierne av Ny Tid & Orientering AS etter at de hadde prøvd å stanse, og fått forsinket, et Erdogan-kritisk innlegg av Seher Aydar i Rød Ungdom. På vegne av en rekke redaksjonelle medarbeidere tok han ut konkursbegjæring mot sine egne eiere. 26. august 2013 ble det inngått forlik mellom Herbjørnsrud og eierne. I november 2013 overtok Herbjørnsrud 86 prosent av aksjene i NTO AS. Herbjørnsrud eier nå under 10 prosent.
  • 7. februar 2014 ble avisa lagt om til tabloidavisformat igjen, etter å ha vært i magasinformat siden 27. januar 2006.
  • Det blir på ekstraordinær generalforsamling 28. januar 2015 vedtektsfestet at ingen skal eie, direkte eller indirekte, over 35 prosent av aksjene i Ny Tid & Orientering AS. Fra januar 2015 eier ingen aksjonær over 35 prosent.
[/ihc-hide-content]
Kommentarer
DEL