Ny Tid mest sitert

Mest sitert av ukeavisene. Spesielt Ali Farahs kronikk og avsløringene om NRK-juks fikk stor oppmerksomhet.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 17.02.2009

I løpet av 2008 ble Ny Tid sitert i 402 medieoppslag, Dag og Tid sitert i 356 oppslag, Morgenbladet i 346, Ukeavisen Ledelse i 240, Utrop i 39 og Aftenposten Innsikt (som kommer månedlig) ble sitert i 2. Dette kommer fram i en undersøkelse analysebyrået Retriever har utført.

– Det er spesielt to saker som har ført til at Ny Tid er mest sitert av disse publikasjonene. Både Ali Farahs kronikk i og nyheten om NRKs regissering av opplegget i programmet «Den store reisen», var medvirkende til at andre nyhetsmedier siterte Ny Tid. I tillegg er Ny Tid blitt sitert jevnt gjennom hele fjoråret, sier Kristina Nilsen i Retriever.

I forbindelse med Ali Farahs kronikk «Slik jeg ser det» ble Ny Tid sitert 117 ganger, mens saken om «Den store reisen» medførte 43 siteringer.

– Medieanalyser Retriever har gjort tidligere, viser at papiravisene i Norge blir sitert mye oftere enn dette. Likevel viser disse tallene at ukeavisene fra tid til annen klarer å sette agenda med sine eksklusive saker, sier Nilsen.

Redaktør i Ny Tid, Dag Herbjørnsrud, er fornøyd med at Ny Tid er hyppig sitert.

– Vi er godt fornøyd med at Retrievers undersøkelse viser at Ny Tid ble Norges mest siterte ukeavis i 2008, noe som jo bekrefter den relativt store oppmerksomheten ukemagasinet ble til del i fjor høst. Antall siteringer er ikke styrende eller avgjørende for Ny Tid. Men i en tid hvor mediene og offentligheten er svært opptatt av økonomiske overskudd og opplagstall, er det viktig ikke å glemme innholdsmessig kvalitet og redaksjonelle resultater, uttaler Ny Tids redaktør Dag Herbjørnsrud.

– Det er lang tradisjon i Ny Tid for at man setter journalistisk dagsorden og bringer nye og radikale stemmer i den norske offentligheten, og i så måte ble 2008 et godt år. Avsløringen av NRKs avkledning av Peru-indianere for å lage lørdagsunderholdningen «Den store reisen» endte med kritikk både fra eksperter og NRKs eget kringkastingsråd – noe som viser hvor viktig det er med et kritisk blikk på hvordan statskanalen presenterer verden for det norske folk. Kronikken og motsvaret til Ali Farah i Ny Tid, da han første gang kom skriftlig til orde, inngår i avisas langvarige tradisjon med å være en åpen råk for frimodige ytringer og meninger som ikke er politisk korrekte. Ny Tids avsløring av at den norske stat har nært samarbeid med produsenter av klasevåpen, samtidig som Norge fronter signeringen av en ny klasevåpenavtale, viser hvor viktig det er å rette et kritisk blikk også på vedtatte sannheter i vårt land. Slik har Ny Tid også i 2008 fortsatt den maktkritiske og globalradikale tradisjonen fra forgjengeren Orienterings dager, til tross for økonomisk utfordrende tider. Dette er tradisjonen Ny Tid ønsker å videreutvikle også i 2009, uttaler Herbjørnsrud.

Kommentarer