Randi Hagen Spydevold hedres av Ny Tid

Advokat Randi Hagen Spydevold (56) ble 15. desember kåret til Årets Nordmann 2009. Samme dag tok statsadvokaten beslutningen om hun skulle siktes for menneskesmugling. Det er nå klart at Spydevold slipper tiltale og opptil tre års fengsel for å ha brutt norsk lov.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

− Det er en kjempeære å bli kåret til Årets Nordmann, men jeg har ikke gjort det jeg har gjort for å få en pris. Flere burde oppleve hvor godt det er å hjelpe andre i nød. En skal ikke se bort ifra at det var ren egoisme som førte til at jeg smuglet jentene tilbake til Norge, sier advokat Randi Spydevold Hagen.

Hun fikk vite om pristildelingen på FN-dagen 10. desember.

Tirsdag 15.12. kl. 15.30 ble hun så tildelt prisen Årets Nordmann 2009 av ukemagasinet Ny Tid, samt et tegnet portrett fra Ny Tids franske tegner Manuele Fior. Årsaken er Spydevolds langvarige engasjement for de som trenger det mest.

Statsadvokaten har i høst vurdert hvorvidt hun skal siktes for menneskesmugling, etter at hun de siste par årene har hjulpet de to kidnappede søstrene Ravandost tilbake fra Iran og til Østfold. For dette ble hun politianmeldt, politietterforsket og siktet. Hun risikerte 3 års fengsel.

Ved en tilfeldighet ble statsadvokatens beslutning fattet 15. desember, samme dag som prisen «Årets Nordmann 2009».

Først rett før julaften ble det bekjentgjort for alle parter at statsadvokaten frafaller siktelsen mot Spydevold. Menije Ravandost fikk etter en helhetsvurdering opphold på humanitært grunnlag, og hun unngår dermed påtale.

Spydevold holdt en gripende appell (se videofilm på nettsidene til NRK , som med «Brennpunkt» satte fokus på Ravanndost-saken) da hun mottok prisen i Ny Tids lokaler. Dag Herbjørnsrud, Ny Tids ansvarlige redaktør (kst), påpekte i sin tale til prisvinneren hvor viktig det er at flere gjør som henne.

Spydevold har bevisst satt menneskerettighetene over byråkratiets subjektive feilvurdering. For dette fortjener hun å æres. Hun er en god nordmann i ordets rette forstand, sa Herbjørnsrud.

Ny Tid kan avdekke at statsadvokaten har mottatt og vurdert en siktelse mot Randi Hagen Spydevold for menneskesmugling. Konklusjonen fra statsadvokatens kontor holdes foreløpig hemmelig.

– Vi mottok saken i november, den er ferdig behandlet, men så lenge de involverte ikke har fått beskjed, blir det feil å gå ut i pressen med statsadvokatens vurdering av siktelsen, forteller saksbehandleren ved statsadvokatens kontor. Det er førstestatsadvokat Jørn Maurud som har behandlet siktelsen.

Det er også nytt i mediene at Spydevold 24. september 2009 klaget behandlingen av Menije Ravandosts oppholdstillatelse inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Advokat Randi Hagen Spydevold har siden august 2006 frontet kampen for å få Menije og Khadije Ravandost tilbake til Norge.

Khadije kom tilbake til Norge og hjembyen Sarpsborg i 2007, og fikk følge av sin to år eldre søster Menije i februar 2009.

– I mennesksmuglingssaker er det statsadvokaten som har påtaleansvaret, mens politidistriktet har gjort forarbeidet og etterforskningen. Saken mot Spydevold er rutinemessig oversendt statsadvokaten, sier Martine Laeng ved Oslo politidistrikt.

Ravandost-søstrene ble i 2002 fortalt at de sammen med en onkel skulle reise til Irak, bare måneder før de skulle få norsk statsborgerskap. I stedet ble de mot sin viten og vilje fraktet til Iran hvor de ble holdt tilbake. Også den norske ambassaden i Teheran motarbeidet søstrene ved å inndra den norske oppholdstillatelsen.

Menije tilbrakte sju år i Iran mot sin vilje. Spydevold risikerer opptil tre års fengsel for menneskesmugling. Den norske stat risikerer å betale Menije 2,5 millioner kroner i erstatning for brudd på den europeiske menneskerettighetskonvensjonens (EMK) artikkel 6 – konvensjonen om at alle har krav på en rettferdig, habil og åpen rettssak.

Ravandost-saken fra Norge ble slik en av de første sakene Thorbjørn Jagland fikk inn i sitt system da han overtok vervet som generalsekretær i Europarådet 29. september. Dette var bare fire dager etter Spydevols klage til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, som er underlagt det Jagland-styrte Europarådet.

Her er deler av juryens begrunnelse:

«Randi Hagen Spydevold har gjennom flere år brukt sin advokatgjerning til å forsvare rettighetene til de som trenger det mest, det være seg krigsbarn, polske arbeidere, så MUF-erne eller andre verdige trengende gjennom Fri Rettshjelp.

I år har hun satt saken til de to kidnappede Ravandost-søstrene på dagsorden, ved å hjelpe dem tilbake fra Iran og til et Norge som ikke ville vite av dem. I så stor grad har denne saken engasjert og provosert at hun nå er anmeldt og politietterforsket. Dette arbeidet trengs å støttes. Ikke bare fordi Spydevold og de involverte trenger det. Men fordi også andre trenger å vite at dette er verdier og handlinger som vi trenger mer av, dersom det norske samfunn skal videreutvikle seg og bli bedre for flest mulig.

Ved å være villig til å bryte norsk lov, og ved å risikere sin egen advokatbevilling, for å sikre andre medborgeres menneskerettigheter, har Spydevold vist et grenseoverskridende engasjement enhver god borger verdig.

Hun har vist hva det vil si å være en god nordmann. Derfor er Spydevold Årets Nordmann 2009.»

Ukemagasinet Ny Tid, hvori opptatt Orientering, kårer tradisjonen tro årets nordmann.
Prisen ble opprettet i forlengelse av debatten etter Norsk Språkråds omstridte nordmann-definisjon i 2006

De to foregående årene er prisen blitt tildelt Mari Kohinoor Nordberg (07) og Margreth Olin (08).

---
DEL