Ny Tid jubilerer

Denne uka er det 35 år siden Orientering ble opptatt i Ny Tid. Det huskes med blandede følelser av de involverte.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Jubileum. 13. august, samme dato som denne Ny Tid-utgaven kommer ut, er det 35 år siden Orientering utkom med sitt siste nummer. 15. august 1975 kom til gjengjeld den første utgaven av «Ny Tid, hvori opptatt Orientering».

Orientering ble opprettet som en partipolitisk uavhengig ukeavis i 1953, med forfatter Sigurd Evensmo som første redaktør. Kjell Cordtsen var redaktør fra 1965 til 1975. Han husker overgangen til Ny Tid på følgende måte:

– Ny Tid tok aldri over Orientering. Orientering ble, som Evensmo sa, knivet i ryggen – og døde. Etterfølgeren minnet, som journalistisk produkt, lite om avdøde, selv om den aldri så mye smykket seg med «hvori opptatt Orientering».

– Hvordan vil du beskrive prosessen?

– Som en politisk overkjøring, og som et lærestykke i hvor galt det kan gå når politikere blir aviseiere og journalistiske amatører skal forme en ny avis. Ny Tid fikk flere medarbeidere og større økonomiske ressurser enn Orientering noen gang kunne drømme om, men manglet evnen til å meisle ut en slagkraftig, journalistisk profil. Dermed ble dens rolle som varig korrektiv til norsk dagspresse også marginalisert.

Cordtsen sier Ny Tid manglet journalistisk spenst.

– Den var politisk forutsigbar og dyrket ikke de gode pennene slik Orientering hadde gjort. Den var verken spesielt spennende eller underholdende å lese. Et stort og hederlig unntak er Ny Tids rolle i «Listesaken», med avsløringen av norsk spionasje i utlandet og kartlegging av de hemmelige tjenestenes omfang.

Å bære staur

Audgunn Oltedal ble Ny Tids første redaktør i 1975. Også hun trekker fram Listesaken i 1977 som en viktig begivenhet.

– Den var viktig både for det norske demokratiet og pressefriheten. Saken kostet avisa ganske mye, den var kontroversiell, men det handlet om folks rett til å vite hva Forsvaret drev med.

Oltedal beskriver opprettelsen av Ny Tid som et forsøk på å lage en utgivelse som favnet videre enn det Orientering hadde gjort.

– Ny Tid ble etablert sammen med SV, og partiet var en allianse der det deltok folk fra Sosialistisk Folkeparti, NKP og uavhengige sosialister. Ny Tid skulle speile denne nye bredden. Samlingsprosessen tok ikke slutt etter at partiet var opprettet, og vi som arbeidet i avisa merket motsetningene og striden. Selvfølgelig var det noen som var uenige i prosessen, sier Oltedal.

Nye vedtekter

Cordtsen mener det hadde vært bedre både for norsk presse og for SV som parti å la Orientering fortsette.

– Og da med tilskudd av de nye ressursene som i stedet gikk til Ny Tid. Men det var maktpåliggende for flere av partene i alliansen, også av mange i SF, å bli kvitt SF-stempelet som knyttet seg til Orientering og SFs gamle fanebærer, Finn Gustavsen. I løpet av et par sommermåneder lyktes de med begge deler og signerte dermed både en journalistisk og politisk dumhet. Det skulle da også snart komme til å straffe seg, sier Cordtsen.

Utover på 1980- og 90-tallet sank Ny Tids opplag kraftig. I 1998 ble SV formelt mindretallseier, men først med omleggingen til prisbelønt magasin i 2006 ble bladet igjen helt partipolitisk uavhengig.

Etter å ha vært eid av Egmont og Mentor Medier (Dagsavisen/Vårt Land) i fire år, er Ny Tid nå fra sommeren 2010 igjen fristilt fra både norske mediehus og norske partier. Hovedeier er det skandinavisk-tyrkiske mediefellesskapet Bahar Media. Administrerende direktør er kurdiske Ramazan Ay.

Det står nå i vedtektene at formålet til Ny Tid & Orientering AS er «å utgi ukeavisa ‘Ny Tid – hvori opptatt Orientering’… i forlengelse av publikasjonens tradisjon siden grunnleggelsen i 1953.» ■

Les også: Ny Tid redaksjonelle verdier

---
DEL