Ny Tid klaget inn Faktisk til PFU


John Y. Jones og Arne Ruth, begge i Ny Tids redaksjonsråd, har på vegne av Ny Tid klaget inn Faktisk til Pressens Faglige Utvalg i forbindelse med essayet om hendelsene i New York 11. september 2001 som vi trykket i fjor høst.

Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 29. august 2018

Ny Tids klage dreier seg ikke om hva som er rett eller gal beskrivelse av hendelsene i New York 11. september 2001, men om hva som er legitimt for Ny Tid å gjengi på̊ den ene siden, og hva som ikke kan være akseptabel behandling av Ny Tid av en institusjon som Faktisk, på den andre siden. Vi mener Ny Tid har utøvd godt journalistisk håndverk basert på̊ tillitvekkende kildegransking og ikke har fortjent de karakteristikker Faktisk har presentert.

Hva ble egentlig påstått i artikkelen? Det er dessverre et høyst relevant spørsmål å stille, fordi anklagene mot Ny Tid og artikkelforfatteren Ted Walter ikke nødvendigvis dreier seg om det som står i …

Kjære leser. Du må være abonnent (69kr/mnd) for å lese flere artikler i dag. Kom evt. tilbake i morgen, eller logg inn under om du har abonnement.

Innlogging

Abonnement kr 195 kvartal