Ny Tid klaget inn Faktisk til PFU


John Y. Jones og Arne Ruth, begge i Ny Tids redaksjonsråd, har på vegne av Ny Tid klaget inn Faktisk til Pressens Faglige Utvalg i forbindelse med essayet om hendelsene i New York 11. september 2001 som vi trykket i fjor høst.

Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 2018-08-29

Ny Tids klage dreier seg ikke om hva som er rett eller gal beskrivelse av hendelsene i New York 11. september 2001, men om hva som er legitimt for Ny Tid å gjengi på̊ den ene siden, og hva som ikke kan være akseptabel behandling av Ny Tid av en institusjon som Faktisk, på den andre siden. Vi mener Ny Tid har utøvd godt journalistisk håndverk basert på̊ tillitvekkende kildegransking og ikke har fortjent de karakteristikker Faktisk har presentert.

Hva ble egentlig påstått i artikkelen? Det er dessverre et høyst relevant spørsmål å stille, fordi anklagene mot Ny Tid og artikkelforfatteren Ted Walter ikke nødvendigvis dreier seg om det som står i artikkelen. Tittelen står i sitattegn og referer bare til et sitat av enkeltperson i artikkelen. Ny Tid har ikke påstått at antagelsen om eksplosjoner er innlysende. Faktisk gjenga også tittelen UTEN sitattegnene, som om avisen påsto dette. Det er uredelig.

Walter legger derimot ikke skjul på at han er overbevist om at tårnene var utsatt for en kontrollert nedriving. At dette krever sprengstoff og utplassering, sier seg selv. Men ikke på noe tidspunkt skriver Walter eller vår redaktør Truls Lie at amerikanske myndigheter står bak angrepet.

Å være korrekt i detaljer som sitater, målinger eller tallfestede fakta kan faktasjekkes. Men faktasjekking er mindre egnet for vurdering av kompliserte spørsmål som krever utredninger, eksperimenter, omfattende gjennomganger, ideologiske eller verdibaserte betraktninger eller rettssaker der mange hensyn må bringes sammen før man kan felle dom som erklærer noe – som om det skulle kunne følge logisk – for «Faktisk helt usant», slik det her har blitt gjort. Vi mener Faktisk ikke har hatt kompetanse eller lagt inn tid eller ressurser til å foreta en akseptabel faktasjekking av Ny Tids artikkel, og at man må være spesielt varsom når man skal faktasjekke hypoteser som legges frem i en artikkel som den vi trykket.

Ny Tid og Walters artikkel ble gjenstand for behandling av Faktisk sin redaksjon samme dag den ble publisert. Faktisk offentliggjorde allerede samme kveld. Et slikt tidsperspektiv må bare karakteriseres som en uansvarlig behandling av en artikkel om et svært alvorlig og omfattende tema. Spesielt når resultatet ble et nedrig angrep på en seriøs og dedikert forfatter og hans publisist. Her er noen av omtalene Faktisk gir:

Abonnement halvår kr 450

Karakteristikk som «ukritisk», «konspirasjonsteorier», «ikke …


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)