Ny Tid etablerer redaksjonsråd

Ny Tid har nå etablert et redaksjonsråd, og vi velger å presentere dem her.

Avatar
Email: abo@nytid.no
Publisert: 01.03.2018

Sven Egil Omdal har vært journalist i Adresseavisen og Vårt Land, og har hatt ulike lederstillinger i Stavanger Aftenblad. Han har vært leder av Norsk Journalistlag og Pressen Faglige Utvalg, og styremedlem i flere internasjonale journalistorganisasjoner. Omdal har skrevet flere bøker, blant dem Paris. En veiviser, Noe innen media (med Halvor Hegtun) og Gestapokjelleren. Han arbeider for tiden med en bok om borgerlønn. I 2013 var han redaktør for Fritt Ord-rapporten Journalistikk og demokrati. I 2009 ble han tildelt Riksmålsforbundets utmerkelse Gullpennen.Ketil Lund valgte jussen som yrkesvei, lik sin far, farfar og morfar, som også var jurister.  Omtrent samtidig som Lund begynte som privatpraktiserende advokat i 1978, begynte også et omfattende engasjement i Alta-saken der han var Naturvernforbundets advokat. På 1980-tallet var han engasjert i naturvernsaker, i saker om rikets sikkerhet, i saker for forfatter- og kunstnerorganisasjoner og for tvangsinnlagte pasienter. Fra 1990 til 2009 var han høyesterettsdommer, leder av Lund-kommisjonen og et utvalg som vurderte norsk lobotomipraksis. Som pensjonist har han særlig vært opptatt av utviklingen mot overvåkingsstaten, tvangspsykiatrien, legalisering av narkotika, palestinaspørsmålet med særlig vekt på mishandlingen av palestinske barn, og menneskerettsarbeidet som kommisjonær i Den internasjonale juristkommisjon hvis norske avdeling han var medstifter av i 2008.
… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Ny Tid i julegave

1 kommentar

Comments are closed.