Ny Tid etablerer redaksjonsråd

Ny Tid har nå etablert et redaksjonsråd, og vi velger å presentere dem her.
Avatar
Email: abo@nytid.no
Publisert: 01.03.2018

Sven Egil Omdal har vært journalist i Adresseavisen og Vårt Land, og har hatt ulike lederstillinger i Stavanger Aftenblad. Han har vært leder av Norsk Journalistlag og Pressen Faglige Utvalg, og styremedlem i flere internasjonale journalistorganisasjoner. Omdal har skrevet flere bøker, blant dem Paris. En veiviser, Noe innen media (med Halvor Hegtun) og Gestapokjelleren. Han arbeider for tiden med en bok om borgerlønn. I 2013 var han redaktør for Fritt Ord-rapporten Journalistikk og demokrati. I 2009 ble han tildelt Riksmålsforbundets utmerkelse Gullpennen.


Ketil Lund
valgte jussen som yrkesvei, lik sin far, farfar og morfar, som også var jurister.  Omtrent samtidig som Lund begynte som privatpraktiserende advokat i 1978, begynte også et omfattende engasjement i Alta-saken der han var Naturvernforbundets advokat. På 1980-tallet var han engasjert i naturvernsaker, i saker om rikets sikkerhet, i saker for forfatter- og kunstnerorganisasjoner og for tvangsinnlagte pasienter. Fra 1990 til 2009 var han høyesterettsdommer, leder av Lund-kommisjonen og et utvalg som vurderte norsk lobotomipraksis. Som pensjonist har han særlig vært opptatt av utviklingen mot overvåkingsstaten, tvangspsykiatrien, legalisering av narkotika, palestinaspørsmålet med særlig vekt på mishandlingen av palestinske barn, og menneskerettsarbeidet som kommisjonær i Den internasjonale juristkommisjon hvis norske avdeling han var medstifter av i 2008.

Ellen Lande er filmregissør, filmskribent og cineast. Hun er utdannet ved Polske Filmakademiet som regissør og filmfotograf. Et tydelig internasjonalt samfunnsengasjement kommer frem i hennes egne arbeider. Lande har filmet for Røde Kors Genève i Zimbabwe, og hun co-produserte med NRK i Russland filmen «Hamsun & Post-Sovjetika». Lande har også arbeidet i India for Amnesty International og TV-aksjonen med filmdokumentasjon av vold mot kvinner. Sammen med filmskaper Maria F. Warsinski dokumenterte Lande Srbrenicamassakren for menneskerettighetstribunalet i Haag. Landes filmer ble vist i en retrospektivvisning på Cinemateket i Oslo i 2017 og i Marokko i 2016. Lande har vært nominert til både norske Gullruten og Rose D’Or i Sveits for beste tv-drama. I tillegg til å jobbe med nye egne prosjekter er Lande fast film- og kulturskribent i Ny Tid.

Alexander Harang er utdannet statsviter, og har en allsidig bakgrunn som fredsarbeider fra både inn og utland. Harang har blant annet jobbet som fredsforsker, rådgiver på Stortinget, daglig leder i Norges fredslag og rapportforfatter for Kirkens Nødhjelp, Fremtiden i Våre Hender, Forum for Utvikling og Miljø, Norsk Folkehjelp og mange andre. Harang kjenner fredsbevegelsen inngående, både nasjonalt og internasjonalt. Gjennom de siste femten årene har han holdt tillitsverv i både den internasjonale paraplyen Det Internasjonale Fredsbyrå, og den nasjonale paraplyen Norges Fredsråd. Harang er styreleder i Norges fredslag, og har ledet en lang rekke kampanjer og initiativ vedrørende nedrustning, våpenkontroll og fredsmekling siden 1990-tallet.

John Y. Jones er cand.philol.fra Universitetet i Oslo med hovedvekt på amerikansk kulturstudier og jødisk-amerikansk litteratur. Han har bak seg 30 år innen norsk bistand med informasjons- og evalueringsarbeid. De siste årene har han vært tilknyttet det svenske kultursenteret Voksenåsen med Dag Hammarskjöldprogrammet og blant annet brakt en rekke internasjonale varslere som David Ellsberg, Jesselyn Radack og Thomas Drake til Norge. Jones skriver jevnlig i Ny Tid innen feltet «global justice» og gjerne om koreanske spørsmål etter mange opphold i landet de siste 10 årene.

Arne Ruth er en nestor i svensk presse. Ruth har i hele sitt yrkesaktive liv arbeidet i pressen, blant annet som journalist i Sveriges Radio og som kultur/sjefredaktør i Expressen og Dagens Nyheter. Han kom til Sverige med De hvite bussene i krigens siste uker. Han er engasjert i flyktningers og innvandreres rettigheter – ikke minst i Sverige. I tillegg til å ha vært leder i svenske PEN er Ruth også leder for Stig Dagermannselskapet som årlig deler ut Stig Dagermannprisen i forkant av Nobelprisen i litteratur.

Vi ønsker dem velkommen. Disse vil følge avisens utvikling, være rådgivere for redaktøren, kommentatorer, og også være en kanal inn til avisen for leserne. /red.

Gratis prøve
Kommentarer