NY TID: Kvartalsmagasin neste!


Det var på tide å gjøre opp status, nå i vårt sjette år for dagens NY TID. Ikke bare forandrer verden seg med en pandemi (se ellers i avisen), men offentligheten har også forandret seg sterkt det siste tiåret.

Ansvarlig redaktør i Ny Tid
Email: truls@nytid.no
Publisert: 2020-04-01
       

Med digitaliseringen online vil NY TID derfor bli mer aktiv som nettavis – og samtidig legge om til fyldig tabloid kvartalsmagasin hvert kvartal fra neste utgave. Vi vil med dette kunne publisere flere artikler på nett ved aktuelle hendelser framfor å vente til den trykte utgaven.

Vi vil også satse på jevnlige podcast-innslag – samt gjøre en rekke evigaktuelle samtaler tilgjengelige i podcastformat.

Vi reduserer altså papirforbruket og sparer trær. Papiravisen NY TID vil samtidig fremdeles ha aktualiteten som det tabloide avispapiret gir – vi blir ikke et glanset tidsskrift.

Vi mener at vår styrke som publikasjon er de løpende omtalene av internasjonale og ofte politiske bøker og vil nå konsentrere oss om dette, der NY TIDs hoveddel nærmest blir et bokmagasin – et «review» (vi beundrer slike som Times Literary Supplement og New York Review of Books). Våre dyktige kritikere benytter den «essayistiske» bokomtalen, det vil si å formidle hva forfatterne har på hjertet, men også å sette bøkene i sammenheng med virkeligheten rundt.

NY TID har disse årene tatt utgangspunkt i essayistikken framfor journalistikken – som dessverre i stor grad har forfalt til følerier, krenkelser, «nyheter», sensasjon og smart innpakkede uvesentligheter. Vår forandring fra månedsavis til papiravis hvert kvartal innebærer også at vi vil trykke dybdegående essays. Vi tenker da spesielt på Big Tech og refleksjoner om hvor vi som samfunn beveger oss hen i «nye tider».

Dokumentarfilm er vår andre styrke, men framover vil filmomtalene hovedsakelig finnes i bilaget Modern Times Review – på engelsk. Vi regner med at våre lesere har en internasjonal orientering og behersker engelsk – i likhet med dansk, som ofte er å finne i spaltene. Hvert Modern Times Review vil vedlegges NY TID.

Det dokumentariske

NY TID har som kjent valgt å se verden gjennom det «dokumentariske», via bøker og dokumentarfilm.

Disse forfatterne og regissørene har gjort «gravejobben» og ofte nedlagt et par års arbeid for å belyse en presserende og aktuell problemstilling eller et ditto tema. Derfor støtter vi dette ved å kommentere og formidle – og dokumentarfilmene får vi via vårt internasjonale nettverk gjerne 6–12 måneder før norske TV-kanaler får tak i dem.

Satsingen på virkelighetens politiske og utsatte verden er også hjulpet fram av dokumentarfoto. Det fortsetter vi med på trykk.

Nytt med papiravisen vil også være et innlagt tema i hver utgave til alle. Først ut – når NY TIDs trykte sommerutgave kommer i begynnelsen av juni – er et Palestina-bilag, der det i tillegg til nyskrevne artikler også vil være en aktuell samling av det beste vi har trykket over 20 år.

Og på trykk vil du alltid finne et dybdeintervju – samt en podcast fra samtalen på nett. Først ut er Sveriges meget erfarne tidligere utenriksminister, Margot Wallström.

For papiravisen/nettavisen står den redaksjonelle linjen fast som før. Verdimessig kjemper vi imot dagens ekstreme militarisering og dekker konflikter samt står imot kontrollsamfunnet som vokser fram gjennom overvåkning, byråkrati og finansialisering. Individuell frihet verdsettes høyt hos oss. På den annen side kjemper vi for internasjonal solidaritet via vår økologiske dekning, våre kosmopolitiske grunntanker og eksistensfilosofiske betraktninger. Mens noen vil kalle oss en representant for den frihetlige venstresiden, ser andre at vi trekker fram det beste fra anarkismen eller det sosialliberale.

På veien videre trenger vi din støtte.

Økonomi

I år er NY TID 67 år gammel: Fra forløperen Orienterings internasjonale journalistikk# (1953–75), via sosialistiske SF og SV, innom en periode som frittstående ukemagasin på 2000-tallet, og over til storformat og så tabloid, satses det nå på mer på nettavis og fire fyldige papiraviser årlig.

En side av dette er at økonomien er svært stram; NY TID har lenge gått på lavbudsjett – hver enkelt avis har eksempelvis blitt laget for en sjettedel av hva
Morgenbladet har å rutte med per utgave. Vi tok derfor et par runder før vi besluttet omleggingen og fikk faktisk et tilbud om å selge avisen. Men vi har valgt å holde på av hensyn både til dere lesere (rundt 25 000 på nett og papir), som setter pris på det vi gjør, samt våre støttespillere internt og nettverket av kloke og sjenerøse skribenter som har båret NY TID hit den er i dag.

På veien videre trenger vi din støtte – også deg som har fått avisen tilsendt en periode – som betalende abonnent. Vi pensjonerer oss ikke – en nysgjerrig «kjetter» gir seg som kjent aldri.

  1. Prisen settes ned til 790 kr (eller kortbetalt 195/kvartal). «Avispakken» på over 100 sider (NY TID + bilag) vil finnes i løssalg for 195 kr. Årets allerede betalte helårsabonnement vil bli forlenget med et kvartal.

Tegn abonnement på NY TID her!