NY TID: Kvartalsavis neste!


Det var på tide å gjøre opp status, nå i vårt sjette år for dagens NY TID. Ikke bare forandrer verden seg med en pandemi (se ellers i avisen), men offentligheten har også forandret seg sterkt det siste tiåret.

Ansvarlig redaktør i Ny Tid
Email: truls@nytid.no
Publisert: 2020-04-01
       

Med digitaliseringen online vil NY TID derfor bli mer aktiv som nettavis – og samtidig legge om til papiravis hvert kvartal fra neste utgave. Vi vil med dette kunne publisere flere artikler på nett ved aktuelle hendelser framfor å vente til den trykte utgaven.

Vi vil også satse på jevnlige podcast-innslag – samt gjøre en rekke evigaktuelle samtaler tilgjengelige i podcastformat.

Vi reduserer altså papirforbruket og sparer trær. Papiravisen NY TID vil samtidig fremdeles ha aktualiteten som det tabloide avispapiret gir – vi blir ikke et glanset tidsskrift.

Vi mener at vår styrke som publikasjon er de løpende omtalene av internasjonale og ofte politiske bøker og vil nå konsentrere oss om dette, der NY TIDs hoveddel nærmest blir et bokmagasin – et «review» (vi beundrer slike som Times Literary Supplement og New York Review of Books). Våre dyktige kritikere benytter den «essayistiske» bokomtalen, det vil si å formidle hva forfatterne har på hjertet, men også å sette bøkene i sammenheng med virkeligheten rundt.

NY TID har disse årene tatt utgangspunkt i essayistikken framfor journalistikken – som dessverre i stor grad har forfalt til følerier, krenkelser, «nyheter», sensasjon og smart innpakkede uvesentligheter. Vår forandring fra månedsavis til papiravis hvert kvartal innebærer også at vi vil trykke dybdegående essays. Vi tenker da spesielt på Big Tech og refleksjoner om hvor vi som samfunn beveger oss hen i «nye tider».

Abonnement kr 195/kvartal

Dokumentarfilm er vår andre styrke, men framover vil filmomtalene hovedsakelig finnes i bilaget Modern Times Review – på engelsk. Vi regner med at våre lesere har en internasjonal orientering og behersker engelsk – i likhet med dansk, som ofte er å finne i spaltene. Hvert Modern Times Review vil vedlegges NY TID.

Det dokumentariske

NY TID har som kjent valgt å se verden gjennom det «dokumentariske», via bøker og dokumentarfilm.

Disse forfatterne og regissørene har gjort …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?