Ny, frisk luft for Iran


Atomavtalen har skapt en bølge av håp og glede hos mange iranere, som har betalt en høy pris mens de ventet på den.

Email: njmkhani@gmail.com
Publisert: 2015-08-19

Av: Najmeh Mohammadkhani

Den 23. juli 2015 ble det arrangert en nasjonal konferanse i Teheran av NGO-er som jobber med helsespørsmål. Der kom det en ung jente med en lungesykdom som gjør at hun må bruke pusteapparat, opp på scenen. Hun tok av seg oksygenmasken, og peste mens hun henvendte seg til Mohammad Javad Zarif, Irans utenriksminister, og Aliakber Salhi, lederen for Atomenergiorganisasjonen, som begge var til stede: «Dr. Zarif, dr. Salehi og dr. Rohani, takk for at dere har gitt nytt håp til meg og andre pasienter gjennom deres arbeid for å få opphevet sanksjonene mot Iran. Planen om helsereform betyr mye for alle pasienter, og for meg betyr den oksygen, den betyr behandling, og den betyr liv.»

Håp og glede. Hva som vil skje rett etter at atomavtalen er underskrevet, er ikke så lett å si, men oppheving av sanksjonene rettet mot helsesektoren vil gi langt bedre tilgang til medisiner og medisinsk utstyr, og bety et bedre liv for en mengde mennesker. Atomavtalen har skapt en bølge av håp og glede hos mange iranske familier, som har betalt en høy pris mens de ventet på den. Ved siden av de økonomiske kostnadene har virkningene av sanksjonene vært merkbare for befolkningen på en rekke av livets områder. Iranerne tok til gatene for å vise glede over og tilslutning til avtalen umiddelbart etter at nyheten om enighet var offentliggjort.
Abdullah Naseri er reformist og jobber ved Fakultetet for historie og islamsk kultur og sivilisasjon ved Al-Zahra-universitetet. Da han så iranernes feiring av avtalen, uttalte han følgende i et intervju med avisen Sharq 19. juli 2015: «Iranerne reagerer følelsesmessig på ulike saker. For det første er de som andre mennesker rundt omkring i verden, de engster seg for effektene av sanksjoner og spenningene de skaper, samtidig som de jo har opplevd disse virkningene i sine egne dagligliv. For det andre opplever iranerne glede ved positive hendelser som atomavtalen, og de vil gjerne slippe ut noe av den oppdemmede energien de bærer på – slik de viser sin glede akkurat nå. Alt dette viser at atomavtalen er et storverk for Iran og for verden. Ellers ville ikke Sveriges utenriksminister ha uttalt at det i år er lettere å peke ut vinneren av Nobels fredspris.»
Senere la Naseri til: «Jeg er svært optimistisk når det gjelder prosessen som har pågått mellom Iran og verdens stormakter, og tror ikke at noen negative hendelser vil påvirke gjennomføringen …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?


Abonnement kr 195/kvartal