Not her master’s voice


Støttet av arkivopptak og kommentarer fra tilhengerne hennes, er Winnie også Madikizela-Mandelas egen historie, fortalt av henne selv i intervjuer med filmskaperen.

Poglajen er fast filmkritiker i Ny Tid, bosatt
Email: tina.poglajen@gmail.com
Publisert: 2017-12-01
Winnie

Pascale Lamche (Frankrike/Nederland/Sør-Afrika/Finland)

Om en dokumentarfilm er forpliktet til å presentere sitt emne og sitt faktamateriale på en objektiv og balansert måte, eller om den kan ta seg friheten til å være ensidig og subjektiv, synes å være et svært relevant spørsmål i forbindelse med den franske filmskaperen Pascale Lamches nye film, Winnie. Det er neppe noen ny problemstilling når det gjelder dagens dokumentarfilm, når «objektivitet» og «balanse» har vært gjenstand for kritikk i flere tiår – men likevel, i tilfellet Lamches nye film er svaret kanskje ikke så enkelt.

En filmskapers ansvar. Pascale Lamche, som tidligere har laget to dokumentarfilmer om komplementære emner, for eksempel Sophiatown og Accused #1: Nelson Mandela, har knapt noen ambisjoner om å være flue på veggen. Historien om Winnie Madikizela-Mandela, den sørafrikanske aktivisten og politikeren som var gift med Nelson Mandela i nesten 40 år, er en historie om en kvinne som ble fordømt for sin radikale rolle i frigjøringen av hennes sørafrikanske folk under apartheid; om en kvinne som må bryte gjennom patriarkalske normer for å inspirere til opprør og kamp for rasemessig likeverd; og om en kvinne som til sjuende og sist er blitt elsket av det sørafrikanske folket og demonisert av media så vel i hjemlandet som globalt. Dette er også hennes egen historie, fortalt av henne selv i intervjuer med filmskaperen over to år, og støttet av arkivopptak og kommentarer fra hennes beundrere og støttespillere. Så kanskje   spørsmålet like gjerne kan bli: Hva er dokumentaristens ansvar overfor de seerne som kan hende ikke kjenner til slikt som anklager mot Madikizela-Mandela for kriminelle handlinger – inkludert de som holder henne direkte og indirekte ansvarlig for mord, tortur, bortføring og angrep på tallrike menn, kvinner og barn, i tillegg til korrupsjon, svindel og tyveri, som hun ble dømt til fengselsstraff for?

Privilegert upartiskhet. At Winnie Madikizela-Mandela er en kontroversiell figur, er det minste som kan sies om henne, og Winnie skyr ikke unna dette faktumet, selv om det kontroversielle i Pascal Lamches portrett av henne er mer ubetydelig enn noe annet. Måten Madikizela-Mandela blir presentert på i filmen, virker å være helt i tråd med den filosofien Frantz Fanon utviklet i boken …


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?

Abonnement kr 195/kvartal

Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)