«Northern Wind» – en øvelse på NATOs premisser?

«Så lenge vi er en del av NATO, må vi bruke posisjonen vår til å ta tydelige standpunkt mot opprustning og krigshissing,» sier Marianne Gulli i Rødt, som mener Norge bør holde seg hjemme under Northern Wind.

(Translated from Norwegian by Google Gtranslate)

Rødt mener militærøvelsen «Northern Wind», som holdes i Nord-Sverige nå i mars, er problematisk. Internasjonalt ansvarlig i partiet, Marianne Gulli, sier til Ny Tid at det er positivt at Norge og Sverige øver sammen, men ikke innenfor NATOs rammer. «Formelt sett er dette en svensk forsvarsøvelse, men NATO-land er invitert inn. På NATOs hjemmeside står det derimot tilnærmet ingenting om øvelsen. Relasjonen med NATO styrkes, og dette går under radaren. Denne ‘sniksamlingen’ er veldig problematisk. Det er første gang Norge sender Hæren til Sverige. Også under ‘Aurora’ i 2017 var Norge invitert til å delta. Rødt ønsker en nordisk forsvarsallianse som er nøytral.»

«Motstand mot NATO og antikrigsarbeid er selve rygg-raden i Rødt.»

Partiet vil at Norge melder seg ut av NATO og ser helst at hele organisasjonen opphører å eksistere. Men inntil Norge skulle gå ut, er det viktig å bruke posisjonen man har som medlemsland, sier Gulli: «Så lenge vi er en del av NATO, må vi bruke posisjonen vår til å ta tydelige standpunkt mot opprustning og krigshissing og ikke bare være en nikkedukke for USA. Når USA presser Sverige, som er et selvstendig land, til ikke å signere atomvåpenavtalen, må vi bruke medlemsposisjonen til å stå imot.»

Ingen unnskyldning

At Spania kan komme til å bli det første medlemslandet som signerer FNs atomvåpenavtale, setter den norske regjeringens vegring mot å gjøre dette i et veldig dårlig lys. «NATO har vært brukt som et ledende argument, men vi kan ikke bruke NATO som unnskyldning for ikke å skrive under,» sier Gulli. «Hvis Spania skriver under, viser det at NATO-medlemskap ikke er noen hindring. Norge har hatt suksess med å ha en rolig tone overfor Russland og har lagt vekt på naboskap. Nå øker avskrekkingen, på bekostning av dette naboskapet. Da ser vi at trusselbildet – ifølge NATO – øker. Det er selvforskyldt, siden det er vi som ruster opp. Så hele argumentet om atomvåpen faller på sin egen urimelighet. Leger mot atomvåpen ga ut en rapport i fjor høst som tydelig viser at argumentet mot å signere atomvåpenforbudet er politisk og ikke juridisk forankret.»

«Argumentet mot å signere atomvåpenforbudet er politisk og ikke juridisk forankret.» Gulli

På spørsmål om hvordan Rødt ser for seg at Norge nå skal operere overfor Russland, trekker også Gulli fram dialog og samarbeid: «Vi mener at sanksjoner mot Russland ikke var en god idé i utgangspunktet, siden det skaper brudd i relasjonen; vi er vant med å invitere hverandre inn for å ha en god samtale og ivareta det samarbeidet som finnes mellom landene. Vi ønsker ikke atomvåpen her på Jorden, og å skrive under avtalen vil være et godt steg på veien. Og selvfølgelig avviklingen av NATO.»

- annonse -

Den 4. april i år fyller NATO 70 år. Dette skal markeres. «Motstand mot NATO og antikrigsarbeid er selve ryggraden i Rødt,» sier Gulli. «Vi hadde en skolering i fjor og holdt temamøter og foredrag [i forbindelse med NATO-øvelsen ‘Trident Juncture’]. Det arbeidet vil fortsette, og nå er det 70-års markeringen til NATO som står for tur – NATOs 70-års ‘skamdag’.»

Les også: Sverige ett steg nærmere NATO-medlemsskap

Kaisa Ytterhaug
Ytterhaug er frilanser i Ny Tid.

Du vil kanskje også likeRELATERT
Anbefalte

En landbrugsklynge – et topmoderne industrielt kompleks

MAD: Problemet er adgangen til mad. Alle skal spise for at leve. Skal vi spise, må vi købe. For at købe, må vi arbejde. Vi spiser, fordøjer, og skider.

Dydens diktatur

KINA: Kinas kommunistparti praler i dag med, at det er i stand til at genkende enhver af landets 1.4 milliarder borgere inden for få sekunder. Europa må finde alternativer til den stigende polarisering mellem Kina og USA – mellem et statsligt overvågende diktatur og den liberalistiske individualismes hensynsløse selvudlevelse. Måske en form for anarkistisk samfundsorden?

Protest kan koste deg livet

HONDURAS: Nina Lakhanis farlige søken etter sannheten bak drapet på miljøaktivisten Berta Cáceres ender opp i flere spørsmål enn svar.

Det kulturelle bindemiddelet

ROMAN: DeLillo iscenesetter en slags allmenn, paranoid tilstand, en mistenksomhet som har global rekkevidde.

Kreativ ødeleggelse

SØPPEL: Norge er ikke rigget for tekstilsortering. Selv om vi sorterer søppel, er vi ikke i nærheten av steder i Japan, som kan resirkulere i 34 ulike kategorier. Der er målet at kommunene ikke sitter igjen med noe avfall – og uten søppelbiler!

Kontrollsamfunnet og det uregjerlige

SENMODERNE: Mennesker i dag får mer og mer kontroll over omgivelsene – men mister kontakt med verden. Hvor går grensen for målinger, kvalitetssikringer, kvantifiseringer og byråkratiske rutiner?