«Northern Wind» – en øvelse på NATOs premisser?


«Så lenge vi er en del av NATO, må vi bruke posisjonen vår til å ta tydelige standpunkt mot opprustning og krigshissing,» sier Marianne Gulli i Rødt, som mener Norge bør holde seg hjemme under Northern Wind.

Ytterhaug er frilanser i Ny Tid.
Email: ykaisa@hotmail.com
Publisert: 2019-03-01

Rødt mener militærøvelsen «Northern Wind», som holdes i Nord-Sverige nå i mars, er problematisk. Internasjonalt ansvarlig i partiet, Marianne Gulli, sier til Ny Tid at det er positivt at Norge og Sverige øver sammen, men ikke innenfor NATOs rammer. «Formelt sett er dette en svensk forsvarsøvelse, men NATO-land er invitert inn. På NATOs hjemmeside står det derimot tilnærmet ingenting om øvelsen. Relasjonen med NATO styrkes, og dette går under radaren. Denne ‘sniksamlingen’ er veldig problematisk. Det er første gang Norge sender Hæren til Sverige. Også under ‘Aurora’ i 2017 var Norge invitert til å delta. Rødt ønsker en nordisk forsvarsallianse som er nøytral.»

«Motstand mot NATO og antikrigsarbeid er selve rygg-raden i Rødt.»

Partiet vil at Norge melder seg ut av NATO og ser helst at hele organisasjonen opphører å eksistere. Men inntil Norge skulle gå ut, er det viktig å bruke posisjonen man har som medlemsland, sier Gulli: «Så lenge vi er en del av NATO, må vi bruke posisjonen vår til å ta tydelige standpunkt mot opprustning og krigshissing og ikke bare være en nikkedukke for USA. Når USA presser Sverige, som er et selvstendig land, til ikke å signere atomvåpenavtalen, må vi bruke medlemsposisjonen til å stå imot.»

Ingen unnskyldning

At Spania kan komme til å bli det første medlemslandet som signerer FNs atomvåpenavtale, setter den norske regjeringens vegring mot å gjøre dette i et veldig dårlig lys. «NATO har vært brukt som et ledende argument, men vi kan ikke bruke NATO som unnskyldning for ikke å skrive under,» sier Gulli. «Hvis Spania skriver under, viser det at NATO-medlemskap ikke er noen hindring. Norge har hatt suksess med å ha en rolig tone overfor Russland og har lagt vekt på naboskap. Nå øker avskrekkingen, på bekostning av dette naboskapet. Da ser vi at trusselbildet – ifølge NATO – øker. Det er selvforskyldt, siden det er vi som ruster opp. Så hele argumentet om atomvåpen faller på sin egen urimelighet. Leger mot atomvåpen ga ut en rapport i fjor høst som tydelig viser at argumentet mot å signere atomvåpenforbudet er politisk og ikke juridisk forankret.»

«Argumentet mot å signere atomvåpenforbudet er politisk og ikke juridisk forankret.» Gulli

På spørsmål om hvordan Rødt ser for seg at Norge nå skal operere overfor Russland, trekker også Gulli fram dialog og samarbeid: «Vi …

Abonnement kr 195/kvartal

Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?