– Norske soldater små brikker i et stort spill

De norske offiserene i Irak er små brikker i et stort spill. Derfor kan det tenkes at de uten å vite det er med på offensive militæraksjoner. Og norske soldater kan komme til å ty til offensive aksjoner for å forsvare seg. Sier Forsvaret. Forvirret?
Generall¿ytnant Thorstein Skiaker i samtale med stormingeni¿rene fra tropp Sting Lieutenant general Thorstein Skiaker in conversation with soldiers before they leave for Iraq
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 05.02.2004
Kommentarer