– Norske politikere er feige

– Ingen partiledere eller stortingsrepresentanter solidariserte seg med jentene som nylig demonstrerte for retten til å velge å gå med skaut. Norske politikere er de feigeste jeg vet om.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Akhtar Chaudhry, bystyrerepresentant for Sosialistisk Venstreparti i Oslo, byr på kaffe når Ny Tid benker seg på kontoret hans på Rådhuset. Som opprinnelig pakistaner fra Lahore burde han kanskje heller ha tilbudt te – eller chai som det heter i hans hjemland?

– Kokt vann og tepose, er det smaksfremmende? Nei, det krever mye tid å tilberede ordentlig te, det er som forelskelse. En venn av meg i Pakistan sa en gang til meg at jeg godt kunne nekte å komme til middag hos ham eller komme i hans bryllup. Men jeg måtte aldri finne på å ikke komme når han inviterer på te, sier Chaudhry, som flyttet til Norge i 1982 og i dag er norsk statsborger.

Han har mye mer han kan fortelle om teens smakfulle verden. Men det er som leder av SVs utvalg for etnisk likestilling Ny Tid har bedt om en samtale med ham.

– Hvordan opplever du SVs engasjement for minorieter?

– SV har et ekte engasjement for minoriteter. Og engasjementet er sterkere enn i andre partier. Men av og til merker jeg at SV ikke er sikker på seg selv når det gjelder integreringspolitikk. Plutselig bremser man opp, sier Chaudhry.

– På hvilken måte?

Chaudhry svarer med å fortelle om vanskene med å få en med minoritetsbakgrunn på sikker plass i forbindelse med nominasjonen til stortingsvalget i 2001 – og om hestehandel mellom «nettverk mot høyredreining i SV» og SVs ledelse under landsmøtet samme år. Den endte med at han selv og Eva Khan ble ofret og skjøvet nedover på varamannslista til sentralstyret.

– Jeg husker jeg var skikkelig forbannet da jeg entret talerstolen på landsmøtet etter utfallet av maktkampen. Før jeg gikk ned fra talerstolen sa at jeg ikke ønsket at folk skulle komme bort til meg etterpå å si at de syntes det var leit at vi ble ofra. Jeg er så lei og skuffet av å høre at man synes minoritetsspørsmål er veldig viktige, men at det stadig må tas andre hensyn.

– Merker du noen forskjell på holdningene til minoriteter siden du startet i SV for over ti år siden?

– Ja, for to-tre år siden skjedde det et paradigmeskifte. Mange som for eksempel tidligere var totalt avvisende til forslag som Fremskrittspartiet la fram, gikk langt den andre veien. Etter min mening har SV hele tiden hatt en god integreringspolitikk. SV snakker om utjevning, likestilling, rettferdighet og inkludering. Det viktigste for innvandrere er jo sosial og økonomisk utjevning. Men under paradigmeskifte begynte folk å bli usikre i partiet. Og plutselig begynte noen å si at SV ikke hadde noen integreringspolitikk og begynte å lage ny politikk mens de sto på gata, sier Chaudhry, og presiserer at dette ikke bare gjaldt SV.

– Jeg opplever at jeg har med en meget intolerant majoritet å gjøre. Og når majoriteten ikke har noe annet å gjøre, så finner den opp problemer, som foreksempel skautsaken.

– Var det mye krangling innad i SV da paradigmeskiftet inntraff?

– Ja. Spesielt i forhold til saker som forsørgerplikt ved familiegjenforening, forbud mot søskenbarnekteskap og stopping av barnetrygd når barn uteblir fra skolen.

– Men i innstillingen fra utvalget for etnisk likestilling støtter du jo selv innføring av forsørgerplikten?

Ja. Men prinsipielt er jeg er mot. Når jeg likevel går inn for forsørgerplikten, så er det fordi jeg er lei av å høre hver dag at jeg ikke gjør noe for jenter som har problem med tvangsekteskap. Jeg håper dette vil hjelpe dem, sier Chaudhry.

– Så du støtter forsørgerplikten av pragmatiske grunner?

– Ja. Et overveldende flertall innvandrere ønsker å integreres i det norske samfunnet og følge norsk lov. Men presset er stort når vi hver dag fremstilles i mediene som noen som undergraver norsk kultur og sivilisasjon, sier SV-politikeren, og retter oppmerksomheten mot norske politikere.

– Norske politikere er de feigeste jeg vet om.

– Hvorfor det?

– Ta skautsaken. A-møbler nekter en ung muslimsk kvinne å gå med skaut på jobben. Hun nekter å bøye seg, blir truet med sparken og tar den opp hos Likestillingsombudet, som sier at A-møbler bryter norsk lov. Til tross for denne uretten: Ikke en eneste stortingsrepresentant eller partileder var med og viste solidaritet da unge muslimske kvinner nylig demonstrerte i Oslo for retten til å selv velge om man vil gå med skaut, sier Chaudhry, og penser over på Fadime-drapet i Sverige.

– Det var viktig med debatten etter drapet på Fadime. Men tyngden og tonen i debatten var veldig ensidig. Det innrømmer også mange i SV nå. Den gangen var alle politikerne på gata for å demonstrere mot æresdrap. Alle ville ha bilde av seg i avisa. Men hvor er politikerne nå? Hvor er SV når A-møbler bryter loven? Hvorfor ser de med en gang når minoriteter gjør noe galt, mens de ikke gjør det når det blir begått overgrep mot minoriteter, spør han.

– Men hva mener egentlig folk i SV om skaut?

– Det er en øredøvende taushet i SV om skaut. Hvis de er mot et forbud mot skaut, bør de komme ut og si ifra. Et ordtak sier at den som tier samtykker. Selv ikke i SV har tanken nådd helt inn om at minoriteter må adopteres og eies av storsamfunnet. Det er pinlig at unge jenter går ut på gata og demonstrerer for retten til å velge selv uten at etablerte politikere støtter dem og sier at «selvfølgelig skal dere få velge selv».

– Mange mener at kvinnesynet i Islam kolliderer med kvinnefrigjøring?

– Venstresiden må komme seg ut av det sporet. Vi lever i et flerkulturelt samfunn med alle slags religioner representert. Det finnes en felles base og lovverk for samfunnet. Ellers har individet rett til selv å velge sin livsførsel. Nylig var jeg i debatt med Hege Storhaug. Hun sier at muslimske kvinner må få velge selv. Så oppdager hun at mange selv velger å gå med skaut.

– Men noen vil si at de ikke egentlig har valgt det selv, at religionen har indoktrinert dem til å bære skaut?

– Dette kan sies om alle samfunn. Hva med jenter som ønsker å gå i minst mulig klær, er de indoktrinert til å gjøre det gjennom reklame og sosialt press? Jeg respekterer dem som ønsker å gå med lite klær, sier Chaudhry.

Innstillingen fra utvalget han leder er i dag ute på høring i partiapparatet. Rekken av medlemmer i utvalget som har tatt dissens varsler nye sterke diskusjoner innad i SV.

– Den viktigste dissensen er at et stort mindretall ønsker å utrede et forbud mot søskenbarnekteskap. De sier at formålet er å hindre tvangsekteskap. Men dette betyr, hvis tanken får flertall, at en kultur blir fratatt sin tradisjon, sin måte å være på. Det man da sier er at du som minoritet må være akkurat som oss og velge ektefeller som oss, mener Chaudhry.

Det har blitt mange kritiske utfall i løpet av intervjuet. SV-representanten avslutter med optimisme:

– Når jeg er krass i denne debatten, så er det ikke overfor SV alene, men overfor storsamfunnet. SV har etter min mening et stort potensiale og gjør en god jobb. Det er ikke for ingenting at jeg er med i dette partiet.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here