Abonnement 790/år eller 190/kvartal

«Norske myndigheter mangler ryggrad»

Situasjonen i Jemen er bekymringsfull. Likevel selger Norge fremdeles våpen til partene. «Jeg er sjokkert over omfanget av alvorlige overtramp begått av stridende parter,» sier FNs generalsekretær Ban Ki-moon i en nylig rapport om barn og væpnet konflikt. 
[ntsu_row] [ntsu_column size=”3/5″]Jemen har sett en dramatisk økning i alvorlige overtramp mot barn etter at den Saudi-ledede intervensjonen startet i mars 2015, ifølge FNs rapport. Av barna som har blitt drept eller alvorlig skadet i krigshandlinger, står den Saudi-ledede koalisjonen ansvarlig for 60 prosent, mens Houthi-opprørerne står for 20 prosent, mener FN. Den Saudi-ledede koalisjonen, som også består av De forente arabiske emirater, Kuwait, Qatar og andre, står oppført blant parter som dreper og lemlester barn, og som angriper skoler og sykehus. Likevel får land i koalisjonen fortsette å kjøpe norske våpen.

Økt våpeneksport til koalisjonen. Ny Tid var den første norske avisen som omtalte at norsk salg av ammunisjon til De forente arabiske emirater fortsatte etter at krigen brøt ut og helt frem til januar i år. Emiratene deltar i krigen i Jemen med både bombefly og bakkestyrker. UD har nå satt foten ned for videre salg av ammunisjon til landet, men ikke for våpen generelt. Kommunikasjonssjef i UD Frode Overland Andersen har tidligere forklart Ny Tid at stater som griper inn i en borgerkrig, ikke omfattes av gjeldende praksis. «Vi legger i utgangspunktet ikke begrensninger på andre lands legitime bruk av forsvarsmateriell,» forklarte Andersen i april. «Det legges til grunn at det er borgerkrig i Jemen mellom houthiene og Jemens legitime myndigheter. Norges selvpålagte restriksjoner innebærer at vi ikke selger våpen og ammunisjon til partene i en borgerkrig – i dette tilfellet ikke til houthiene eller Jemen. Praksis har vært at intervenerende stater ikke anses omfattet av 1959-vedtaket.»

Siden Ny Tids avsløringer i april har norsk våpeneksport til emiratene fortsatt, ifølge tall fra SSB. Bare i mai og juni i år ble det eksportert til sammen 14,5 tonn materiell til en verdi av 24,2 millioner kroner innenfor kategorien «deler og tilbehør, til våpen til militær bruk som kanoner, artilleri, haubitsere, bombekastere o.l.» Stortingsmeldingen om norsk våpeneksport i 2015 viser også at eksport til koalisjonslandene økte i fjor sammenliknet med 2014. I løpet av 2015 solgte Norge varer og tjenester til militær bruk for til sammen litt over 148 millioner kroner til koalisjonslandene. Blant utstyret som ble eksportert i 2015, var kommunikasjonsutstyr til Saudi-Arabia, Qatar og Egypt og den tidligere omtalte ammunisjonen til emiratene som Nammo sto bak.

«Situasjonen for sivilbefolkningen i Jemen blir stadig verre. Hvert tredje barn under fem år lider nå av akutt underernæring.»

Screen Shot 2016-08-10 at 10.56.28Reagerer sterkt. Ny Tid kan nå avsløre at Kongsberg Gruppen leverte ni Protector-våpenplattformer til Kuwait til en verdi av 16,4 millioner kroner i 2015. Kongsbergs Protector er et avansert fjernstyrt våpenstyringssystem som eksempelvis kan monteres på en panservogn og avfyre opptil medium kaliber automatvåpen mens soldatene sitter inne i kjøretøyet. Kongsberg Gruppen bekrefter leveransen overfor Ny Tid: «Kongsberg Protech Systems leverte fjernstyrte våpenstasjoner til Kuwait i 2015. Dette var en kjøretøysmontert PROTECTOR Remote Weapon Station M151. All eksport av forsvarsmateriell er underlagt eksportlisens fra norske myndigheter. Vi følger det til enhver tid gjeldende regelverk og retningslinjer norske myndigheter har for eksport av forsvarsmateriell,» sier kommunikasjonssjef Johannes Dobson i Kongsberg Gruppen til Ny Tid.

Hedda Langemyr
Hedda Langemyr

Daglig leder i Norges Fredsråd Hedda Langemyr mener våpensalget til disse regimene må stoppes helt. «Vi reagerer sterkt på at våpensalget ikke har opphørt. Det ligger i norsk lov at vi ikke skal eksportere til diktatoriske regimer eller land i krig. Den fortsatte eksporten vitner om manglende ryggrad fra norske myndigheter,» sier Langemyr til Ny Tid. «Myndighetene argumenterer ofte for at vi må sikre norsk våpenindustri, men våpeneksporten til disse landene er ikke veldig stor. Det er en relativt liten pris å betale for symbolverdien i å stoppe denne eksporten helt, og det bør vi gjøre så lenge disse regimene er i krig og begår menneskerettighetsbrudd.»

Uviss fremtid for Jemens befolkning. De siste månedene har partene i Jemen forsøkt å forhandle frem en slutt på krigen, foreløpig uten å lykkes. En skjør våpenhvile, stadig avbrutt av flybombing og bakkekamper, har vært i kraft siden tidlig i mai. For Jemens sivilbefolkning er likevel kamphandlingene bare en liten del av bildet. Vel så kritisk er mangelen på mat i landet, som er avhengig av import via havner som nå står utbombede. «Situasjonen for sivilbefolkningen i Jemen blir stadig verre. Hvert tredje barn under fem år lider nå av akutt underernæring. 14 millioner mennesker trenger nødhjelp i form av mat og vann,» sier Edward Santiago, landdirektør for Redd Barna i Jemen. «Vi får inn stadig flere barn som er kritisk underernærte. Mangelen på mat blir mer katastrofal for hver dag som går. Den rammer barn og spedbarn hardest.»

Kommunikasjonssjef i Redd Barna Norge Line Hegna er skuffet over at våpensalget til Emiratene har fortsatt i mai og juni. «Dette viser at mangel på åpenhet rundt salg av norsk militært materiell gjør det vanskelig for folk i Norge å være trygge på at norsk materiell ikke bidrar til å begå krigsforbrytelser mot barn i Jemen,» sier hun til Ny Tid. En undersøkelse gjennomført av TNS Gallup tidligere i år viser at 9 av 10 nordmenn sier nei til våpenhandel med stater som begår krigsforbrytelser. «Det er frustrerende at vi må jage norske myndigheter på dette, og at de ikke selv aktivt sørger for at denne typen handel opphører,» fortsetter Hegna.

Vil ikke stanse norsk våpeneksport. Til tross for situasjonen vil ikke norske myndigheter innføre en generell våpenembargo på koalisjonslandene. I stedet blir søknader om eksportlisens vurdert individuelt. «Vi ser alvorlig på situasjonen i Jemen, og følger tett vurderinger fra FNs sikkerhetsråd. Alle lisenssøknader om eksport av norsk forsvarsmateriell til Emiratene er gjenstand for individuell og grundig vurdering – og særlig med henblikk på risiko for bruk av materiellet i Jemen i strid med humanitærretten,» sier Frode Overland Andersen i UD til Ny Tid. Han fortsetter: «Eksporttillatelse vil normalt kunne påregnes for utstyr som etter grundig vurdering ikke strider med gjeldende retningslinjer, og en skjerpet føre-var-tilnærming med hensyn til risiko for bruk i strid med humanitærretten.»

Norge er ikke det eneste landet som har bidratt til koalisjonens kapasitet i Jemen. Både USA og Storbritannia har fått sterk kritikk for å ha bidratt både med våpeneksport og etterretning. Saudi-Arabia og Emiratene er også i søkelyset for å ha satt i gang en enorm militær opprustning de siste årene. Ifølge tall fra SIPRI ligger Saudi-Arabia og Emiratene helt i tet i verden når det gjelder militært forbruk per capita. I absolutte tall lå Saudi-Arabia på en tredjeplass i militært forbruk i 2015, etter USA og Kina, og foran Russland.

[/ntsu_column] [ntsu_column size=”2/5″]BOARD – FARAH* INTERVIEW STARTS AT 4.00
Farah, 9, interview part 1, translated below:

04.07 – 04.12 My life before the war was fun. I used to learn and go out with my friends [female friends].

04.13 – 04.21 But when the war started, I used to go to school scared that the planes would come and bomb us.
04.22 – 04.26 I would go to the space [Save the Children friendly space or just a square?], wondering whether I should go there or not. Because of the planes.
04.27 – 04.33 One day we were in the ‘space’… on the 22nd of May when they bombed…
04.34 – 04.45 [unclear couple of words]. The planes bombed. The missiles hit. Who hates us?
04.46 – 04.59 The worst day in my life was when we had to flee. We had to flee to Aden [unclear word].
04.60 – 05.07 I started hating the planes. I would go to school scared. I would go out scared and come back home scared.
05.08 – 05.20 That was the problem. We couldn’t go out. Now I’m scared of planes, of what they drop on us. That they bomb us. This is what scares me.
05.28 – 05.46 I wish that the war would stop. [unclear words]because the children […unclear words… got injured?]; some of them died and some of my [female] friends had to flee and some died. We got separated because of the war.
05.47 – 06.31 I wish the war would end, so I can continue my studies and become a doctor.

06:31 – 07:00 BOARD FARAH* INTERVIEW PT2 STARTS AT 07:00
Farah, 9, nterview part 2 translated below:

07.07-07.11 My uncle was walking along the street…
07.12 – 07.17 My uncle was walking along the street and he got hit by shrapnel and was injured.
07.25 – 07.41 My uncle was injured when he was hit by shrapnel. My uncle was walking along the street and he got hit by shrapnel and was injured. The ambulance took him to hospital. It was in the war.
07.43 – 07.48 Since that day, I am scared…because of the war, I don’t go out.
07.49 – 07.58 I was scared to go to school … or even going in or out. I was scared because of the war. 07.59-08.17 It separated people; separated families. People had to flee and run away because of the war. Lots of people had to flee; some were injured. Lots of people were injured and separated.
08.16-08.18 But with the space [not sure what is meant by ‘space’ here: child-friendly space or just a square?] of course…
08.27 [Ends] 08.29 – 08.38 I wish the war would end, so I can continue my studies and become a doctor.

03:38 – 08:46 BOARD – HUSAM* INTERVIEW STARTS AT 08:46

Husam*, 11, interview translated below:
08:46 – 08:58 My life was normal. We used to go out and play, not scared of anything. We would play; we would laugh and go for walks.
08:59 – 09:16 But these days… But these days, they say we are not allowed to go out of our areas. Before, we used to go out because it was safe.
09:23 – 09.48 I hate the war …I hate the war [that I have to leave for good… not sure of this sentence]. I hate that the houses were destroyed and friends have left; one has travelled; one had to flee; and one lost his parents and had to travel.
09.53 – 10:00 I wish things would go back to the way they were. Go back to how we were; play and go back to the good old days.
10:01 – 10:17 I wish my friends would come back and we would play. Without fear; going out – laugh and go to any park.
10:18 – 10:32 These days, they say the park is targeted and we can’t go out. Only when we have to. Friends have travelled. And you are on your own and it is horrible.
10.41 – 10.45 Out of my friends no; but some neighbours, yes. 10.50 – 11:02 One of my neighbours who was my friend, left the country [unclear word]; a visit… then he would come to visit his dad, I mean his granddad [unclear a few words].
11:03 – 11:20 He was visiting once and things weren’t safe. A couple of weeks later, there was an explosion. He was on the street. He got hit by shrapnel. It blew off his arms and he died.
11:39 – 11:44 Since the war started, we have been here. We are settled here.
11:45 – 11:51 Before the war started…Nothing.
12.04 – 12.11 Yes, before the war…
12.14 – 12:20 Before the war started, everything was available… Everything was available and cheap.
12:21 – 12:30 Before, we used to be able to have lunch [unclear two sentences]. Now it is 2,500; the prices have gone up.
12:31 – 12:38 And the electricity…When the war started…When the war started, the electricity…
12:44 – 12:40 The electricity… With the war, the electricity… it’s a misery. We are on the street. All the time on the street. Before, when things were safe, everything was normal. We used to stay at home or go out.
12:55 – 13:59 But since the war started, we play on the street, as there is no TV or electricity.
13:00 – 13:17 Now, with the war, we’ve got used to it. We’ve forgotten about TV and electricity. We don’t know what electricity means; no electricity anymore; no candles either.
13:35 – 13:49 I wish that [unclear sentence]… the war would end. That we get electricity back; and that water becomes available; everything becomes available. That we are safe.
13:50 – 13:54 That we have plenty to eat. Unlike now, we have a little bit and we say we are not hungry anymore.
13:00 – 13:17 Now, with the war, we’ve got used to it. We’ve forgotten about TV and electricity. We don’t know what electricity means; no electricity anymore; no candles either.
13:35 – 13:49 I wish that [unclear sentence]… the war would end. That we get electricity back; and that water becomes available; everything becomes available. That we are safe.
13:50 – 13:54 That we have plenty to eat. Unlike now, we have a little bit and we say we are not hungry anymore.
13:56 – 14:11 That everything goes back to the way it was. I wish that my friends who had to flee come back and we go back to the way we were.

[/ntsu_column][/ntsu_row]
Tori Aarseth
Tori Aarseth
Aarseth er statsviter, og fast journalist i Ny Tid.

Du vil kanskje også like