Norsk, norskere, nordmann

Språkrådet vil bestemme hvem som kan kalle seg nordmenn. Folk flest vil bestemme selv.
OSLO 20061024. Språkrådets holdning til ordet "nordmann". journ Sigri Sandberg FOTO: TROND SØRÅS
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 26.10.2006
Kommentarer