Norsk militærutstyr bak angrepet i Jemen

Alle de fem landene som bomber Jemen har kjøpt militærutstyr av Norge. Men stortingsflertallet vil ikke stramme inn reglene for våpensalg.
Øystein Windstad
Undersøkende journalist i Ny Tid.
Email: oystein@nytid.no
Publisert: 31.03.2015

Mandag ble minst 45 sivile som har flyktet fra kampene i Jemen drept av bomber fra saudiarabiske fly. De drepte bodde i en flyktningleir som FN har satt opp for å beskytte sivilbefolkningen i Al Mazrak, nord i Jemen. Flyene skulle trolig bombe en base i området der det var houthisoldater, men traff i stedet flyktningleiren som huser flere hundre familier. Snart kan bakkeinvasjonen i Jemen komme, noe som vil føre til at flere sivile vil dø og lide. «Luftangrepene blir mer og mer intense for hver natt som går, og nå bomber flyene også om dagen. Vinduene våre skjelver og huset vårt dirrer. Panikken har startet å spre seg i befolkningen,» forteller Nina Aqlan fra Sana’a. Hun er 27 år gammel og kommer fra Jemens hovedstad. Aqlan har mastergrad i utviklingsstudier og jobber med FN-prosjekter for å bygge opp jordbruket i Arabias fattigste land. Hun tilhører ingen politisk fraksjon eller organisasjon, men har sterke meninger om bombingen: «Jemen har svært mange utfordringer, men én ting er sikkert: Denne krigen er ikke svaret. Jeg har vært i fredelige Oslo og Norge. For meg er det svært underlig at Norge, som er kjent som et fredsland, har solgt militært materiell og ammunisjon til landene som nå bomber Jemen. Norge bør ikke fortsette å bidra til denne konflikten som fører til at Jemen nå er mer delt enn noen gang,» sier Nina Aqlan. For én milliard. Saudi-Arabia leder en koalisjon på fem land som hver dag og natt siden 25. mars har bombet Jemen med rundt 200 fly. Norge har solgt militært utstyr til alle landene som deltar i operasjonen «Decisive Storm»: Bahrain, Qatar, De forente Arabiske Emirater, Kuwait og Saudi-Arabia. I 2013 solgte Norge ammunisjon for 26 millioner kroner til Emiratene, og mellom 2002 og 2012 eksportere Norge militært utstyr for 50 millioner kroner til det styrtrike, autoritære gulflandet. Saudi-Arabia har kjøpt militært utstyr fra Norge til en verdi av 650 millioner kroner mellom 2002 og 2012. For Kuwait er tallene 480 millioner kroner i den samme perioden. Qatar har importer militært materiell for over 60 millioner kroner de siste ti årene. I 2011 slo Saudi-Arabia, Emiratene og myndighetene i Bahrain blodig ned fredelige demonstranter som ville ha demokratiske reformer. Disse tallene kommer frem i rapporten til Changemaker, Hensynsløs våpeneksport? Eksport av norsk militærutstyr til autoritære regimer 2002–2012 og i regjeringens Stortingsmelding nr. 8 (2014–2015). Det blir ikke oppgitt hvilke typer militært utstyr Norge har solgt, men mesteparten blir kategorisert som kommunikasjonsutstyr. Det blir heller ikke opplyst om hvilke typer ammunisjon Norge har solgt til Emiratene. Kan bli blodig. Journalist Fras Shams kommer fra Jemen og bor i Sana’a. Han er ikke medlem av noen gruppering eller parti og skriver artikler med liberal profil for ytringsfrihet i blant annet den jemenske online kulturavisen Fantime.net. Saudi-Arabia har rundt 150 000 soldater stående på grensen til Jemen, klare for invasjon. Egypt, som Norge også har solgt militært materiell til, har nå tatt initiativ til en styrke på 40 000 mann som de vil sende for å invadere Jemen. Shams forteller at selv om det er mange som ikke støtter houthiene, så vil de kunne bli styrket av en invasjon: «Om Saudi-Arabia sender soldater inn i Jemen, vil det føre til at veldig mange som egentlig ikke støtter houthiene vil kjempe side om side med dem mot Saudi-Arabia. Det vil bli sett på som en krigserklæring mot Jemen og vil ikke bli godt mottatt av det store flertallet av folket i Jemen. Det vil føre til en blodig krig som vil kunne vare lenge, sier journalisten. Jemen er et fjelland og det landet i verden der flest sivile har våpen, nest etter USA. Kamp om makten. Bakgrunnen for konflikten i Jemen handler i liten grad om religiøse forskjeller mellom sjia og sunni-muslimer. Det har ikke tradisjonelt vært markante religiøse forskjeller i Jemen. Konfliktene er mer en intern maktkamp kombinert med en protest mot saudiarabisk dominans og innflytelse over Jemen, og i tillegg frykt for større iransk innflytelse. President Abd Rabbuh Mansur Hadi som har flyktet til Saudi-Arabia ble aldri valgt av folket. Han var visepresident under diktator Ali Abdullah Saleh fra 1994 til 2012. Diktator Saleh ble kastet etter et folkelig opprør der regimet drepte minst 250 sivile, ifølge Human Rights Watch. Hadi fikk fortsette i det som skulle være en overgangsperiode, og lovet å arrangere et nytt presidentvalg i løpet av 90 dager, noe som aldri skjedde. Det ble satt i gang en nasjonal dialog-konferanse som var forhandlinger mellom de ulike stammene og fraksjonene. Houthigruppen trakk seg fra forhandlingene etter at to av deres representanter ble drept. Hadi og hans regjering har fått direkte militær hjelp og pengestøtte fra Saudi-Arabia. Houthiene har fått våpen fra Iran. Houthiene kjemper aktivt mot al-Qaida og den såkalte Islamske Staten som er aktive i Jemen. IS drepte 21. mars over 137 houthistøttespillere og politikere i et selvmordsangrep mot en moské i Sana’a, ifølge Al Jazeera. Vil ikke stramme inn. Alle de sentrale landene som angriper Jemen er utstyrt med norsk militært materiell, og denne konflikten kan bli langvarig og svært blodig. Stortinget har vedtatt regler for hvem Norge kan selge militært materiell til, og Utenriksdepartementet tolker og forvalter disse reglene. Stortinget vedtok 11. mars 1959 at: «Det skal ved avgjørelsen legges vekt på de utenriks- og innenrikspolitiske vurderinger, hovedsynspunktet bør være at Norge ikke vil tillate salg av våpen og ammunisjon til områder hvor det er krig eller krig truer, eller til land hvor det er borgerkrig.» I 1997 ble disse reglene presisert av et enstemmig Storting: «Utenriksdepartementets vurdering av disse forholdene omfatter en vurdering av en rekke politiske spørsmål, herunder spørsmål knyttet til demokratiske rettigheter og respekt for grunnleggende menneskerettigheter.» SV, Krf og Venstre har lenge jobbet for strengere regler og for at Norge skal slutte å selge militært utstyr til autoritære land som Egypt, Saudi-Arabia, Qatar, Emiratene, Kuwait og Bahrain. Den 26. mars kom innstillingen fra Utenriks- og forsvarskomiteen som sier at Ap, Høyre, Sp og Frp ikke vil stramme inn reglene. Dermed er det fortsatt stortingsflertall for at Norge skal kunne selge ammunisjon og militært materiell til udemokratiske land. Disse fem landene som har bombet Jemen har ifølge jemenske helsemyndigheter drept over 100 sivile. FN bekreftet mandag at 45 flyktninger ble drept av saudiarabiske fly – 45 uskyldige kvinner, menn, barn og eldre.


UNDERSAK Houthi-bevegelsen startet tidlig på 1990-tallet som en gruppering som forfektet toleranse, fred, åpenhet og moderat religiøs tenking. Den hadde hovedsete i Saada-provinsen nord i Jemen. Bevegelsen har sitt utspring i zaidi-sjiaislam, som ligger veldig nær sunni-islam. Rundt 40 prosent av befolkningen i landet tilhører zaidi-islam. Houthiene var i jemenittisk sammenheng moderat religiøse og motstandere av den mer dogmatiske fundamentalistiske wahhabismen og salafismen fra Saudi-Arabia. Bevegelsen vokste fort, spesielt i nord. Houthiene ble etter hvert sett på som en trussel av president Ali Abduallah Saleh som styrte Jemen som diktator i 33 år, frem til 2011. Dette skriver Ahmed Addaghashi, professor ved Universitet i Sana’a i sine bøker Houthi Phenomenon og Houthis and Their Political and Military Future. Etter hvert ble flere houthi-demonstranter arrestert av regimet til Saleh på tidlig 2000-tallet. Saleh slo voldelig ned på houthi-bevegelsen, og flere av medlemmene ble arrestert, torturert og drept. Lederen Hussein Bader Addian al-Houthi ble drept i 2004, da Saleh sendte inn tropper til Saada-provinsen for å knuse houthiene. Al-Houthi var for en ikkevoldelig linje og politisk reform. Borgerkrig. Etter drapet tok houthiene til våpen, og det brøt ut en borgerkrig som varte til 2010, da det ble signert en fredsavtale. Houthiene sluttet opp om demonstrasjonene og opprøret mot president Saleh i 2011. Houthiene har både en væpnet og en politisk del. Den politiske delen har støtte langt inn i de akademiske miljøene i Jemen. De vil ha et fritt og uavhengig Jemen og har flere ganger uttalt at de vil ha demokratiske valg. I 2013 og 2014 ble det satt i gang en nasjonal dialogkonferanse som skulle ende med at Jemen skulle få en ny grunnlov. Samtidig brøt det ut krig mellom salfafistiske elementer og houthiene. To av representantene til houthiene i den nasjonale dialogprosessen ble drept. Etter drapene, og etter at det ble foreslått at Jemen skulle deles inn i en føderasjon av seks delstater, trakk houthiene seg fra forhandlingene. Forslaget betydde at Saada, hvor houthienes hovedsete ligger, ville bli en del av hovedstaden Sana’a og på den måten underlagt Sana’a. Houthiene ønsket en egen deltstat og godtok ikke forslaget. IS til Jemen. Houthiene verkem støtter eller praktiserer den versjonen av islam som regimet i Iran forfekter, men har fått våpen og opplæring av regimet i Teheran. Mange analytikere mener Iran prøver å utnytte situasjonen i Jemen for å skaffe seg mer innflytelse over landet. Dette fordi houthiene og Iran har en felles fiende i Saudi-Arabia. Houthiene erobret hovedstaden Sana’a militært i august 2014. I januar 2014 tok de over presidentpalasset og satte president Hadi i husarrest, siden de mente at han blant annet hadde sendt våpen til Al-Qaida. President Hadi flyktet til Aden i sør. Etter at den såkalte Islamske Staten drepte 137 houthier i et selvmordsangrep mot en moské, angrep houthiene Aden for å arrestere presidenten. De mente Hadi, med støtte fra Saudi-Arabia, stod bak dette angrepet. IS eksisterte ikke i Jemen før i 2015.

Gratis prøve
Kommentarer