Norsk bistand til en fornybar fremtid

Verden må få tilgang til fornybar og bærekraftig energi. En ny rapport fra WWF Uganda gir norske myndigheter en viktig pekepinn om hvordan fremtidens energibistand bør innrettes. 

Avatar
Email: marteness@gmail.com
Publisert: 18.02.2016

Nylig markerte norske myndigheter 25 års energisamarbeid med Uganda. En Multiconsult-rapport som var bestilt av Norad for anledningen viser at mye positivt har skjedd i løpet av disse årene. Norge har støttet økt fornybar strømproduksjon, og har vært med på å styrke og forlenge strømnettet ut til nye deler av landet. Dette er store skritt i riktig retning – for hvis Uganda skal lykkes i å dekke sitt energibehov med fornybar energi innen 2050, må det produseres mer ren strøm, og sentralnettet må utvides. Men dette er langt fra nok i et land hvor 90 prosent av energiforbruket per i dag kommer fra ved og trekull. Desentraliserte energiløsninger og en moderne kokeovnsektor må også plass.

100 prosent. En fornybar fremtid er mulig. Tidligere i vinter kom WWF Ugandas «Energy Report for Uganda», som viser at landet kan bli 100 prosent fornybart i løpet av 35 år. Dette gir håp om en fremtid hvor fattigdomsbekjempelse og økonomisk og sosial utvikling ikke trenger å skje på bekostning av natur og klima. Rapporten, som er den første av sitt slag for et afrikansk land, beskriver et scenario for utvikling av Ugandas energisystemer basert på fornybare energiressurser. I scenariet har hele Ugandas befolkning tilgang til strøm og moderne energi til matlaging og oppvarming i 2030. I 2050 kjøper 70 prosent av husholdningene strøm fra det sentrale strømnettet, mens 30 prosent produserer den selv – fra solceller på hustak eller i lokale solkraftanlegg …… OBS. Se under …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Ny Tid i julegave

Legg igjen en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.