Bestill høstutgaven her

Norsk bistand til en fornybar fremtid

Verden må få tilgang til fornybar og bærekraftig energi. En ny rapport fra WWF Uganda gir norske myndigheter en viktig pekepinn om hvordan fremtidens energibistand bør innrettes. 

Nylig markerte norske myndigheter 25 års energisamarbeid med Uganda. En Multiconsult-rapport som var bestilt av Norad for anledningen viser at mye positivt har skjedd i løpet av disse årene. Norge har støttet økt fornybar strømproduksjon, og har vært med på å styrke og forlenge strømnettet ut til nye deler av landet. Dette er store skritt i riktig retning – for hvis Uganda skal lykkes i å dekke sitt energibehov med fornybar energi innen 2050, må det produseres mer ren strøm, og sentralnettet må utvides. Men dette er langt fra nok i et land hvor 90 prosent av energiforbruket per i dag kommer fra ved og trekull. Desentraliserte energiløsninger og en moderne kokeovnsektor må også plass.

100 prosent. En fornybar fremtid er mulig. Tidligere i vinter kom WWF Ugandas «Energy Report for Uganda», som viser at landet kan bli 100 prosent fornybart i løpet av 35 år. Dette gir håp om en fremtid hvor fattigdomsbekjempelse og økonomisk og sosial utvikling ikke trenger å skje på bekostning av natur og klima. Rapporten, som er den første av sitt slag for et afrikansk land, beskriver et scenario for utvikling av Ugandas energisystemer basert på fornybare energiressurser. I scenariet har hele Ugandas befolkning tilgang til strøm og moderne energi til matlaging og oppvarming i 2030. I 2050 kjøper 70 prosent av husholdningene strøm fra det sentrale strømnettet, mens 30 prosent produserer den selv – fra solceller på hustak eller i lokale solkraftanlegg.

Sammensatte problemer. Energirapporten viser at energikrisen i landet dreier seg om mer enn strømmangel (i motsetning til hva vi har lett for å tro her i Norge). Rapporten peker på to uløste hovedutfordringer i energisektoren. For det første har folk flest i Uganda ikke råd til strøm i det hele tatt, og mange vil måtte vente forgjeves på at nettet bygges ut og at de skal få råd til å betale for tilkobling. Hele 85 prosent av befolkningen på totalt 37 millioner mennesker er utenfor strømnettet per i dag. For det andre: Skogen i Uganda er landets viktigste energikilde (ved og trekull), men er under så stort press at den forsvinner i raskt tempo – med hele 1,8 prosent hvert år. Mellom 1990 og 2010 gikk nesten halvparten av den tapt. Avskogingen utgjør en risiko for både energisikkerhet og natur.

Anbefalinger til Norge. WWF mener at utfordringene i energisektoren i Uganda ikke er unike, og at energirapporten kan brukes til å forstå utfordringene også i andre fattige afrikanske land sør for Sahara som Norge samarbeider med. Vi har to anbefalinger til norske myndigheter når det gjelder fremtidens energibistand til Uganda og andre samarbeidsland:

Hvert år mister rundt 4,3 millioner mennesker livet i sykdommer relatert til skadelig røyk fra parafinlamper og åpne ildsteder.

Norge bør støtte en næringsutvikling for små- og mellomstore bedrifter som kan levere desentraliserte energiløsninger som folk har råd til, for eksempel solcellepaneler på taket og små, lokale kraftverk. Uten slike løsninger vil ikke Uganda klare å nå FNs nye bærekraftmål om energi til alle.
Norge bør bistå Uganda i å regulere og modernisere trekullindustrien i landet, slik at uttaket av skog til trekullproduksjon blir kraftig redusert og kan bli bærekraftig. Norge bør også bistå Uganda i å utvikle kokeovnsektoren, slik at matlaging kan foregå på helse- og energivennlige ovner som bruker moderne brensel som pellets, briketter og biogass på en mer effektiv måte.

Løser flere problemer. Hele 1,3 milliarder av verdens befolkning har ikke tilgang på strøm, og 600 millioner av disse bor på det afrikanske kontinentet i land sør for Sahara. Hvert år mister rundt 4,3 millioner mennesker livet i sykdommer relatert til skadelig røyk fra parafinlamper og åpne ildsteder – flere enn dem som dør av aids og malaria til sammen. Fornybar og bærekraftig energi – som når ut til alle som trenger den – leverer flere viktige løsninger samtidig: økt velstand, bedre helse, redusert avskoging og bekjempelse av klimaendringer.

Gi et svar

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

- Advertisement -spot_img

Du vil kanskje også likeRelaterte
Anbefalte