Norsk bidrag til israelske kampfly

I framtiden kan israelske bomber falle fra kampfly laget med norske deler. Israel har ikke gitt opp planene om å kjøpe Joint Strike Fighter.

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”1,2,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,17″ ihc_mb_template=”1″ ]

Gaza ligger i mørke. De eneste lysene å se er ilden fra kampfly og helikoptre på angrepstokt. Slik beskriver et øyenvitne nattetimene i Gaza by overfor nyhetskanalen Al Jazeera. I dag er det fly av typen F-16 som angriper den palestinske byen. I framtiden kan det være F-35 Joint Strike Fighter som flyr over Gaza – ved hjelp av norske flydeler.

Norge skal egentlig ikke selge våpen til områder hvor det er krig. Men hvis Israel kjøper de nye amerikanske F-35-flyene, kan det skje likevel. Flere norske bedrifter håper nemlig å kunne levere deler til kampflyene.

– Vi er nå med i utviklingsfasen, og foreløpig har leveransen et begrenset omfang. Men det er klart at det ligger store muligheter i dette prosjektet når det går inn i produksjonsfasen, sier en optimistisk Odd Tore Kurverud, administrerende direktør ved Volvo Aero Norge.

Kongsberg-firmaet har allerede levert viktige deler til testflyene, blant annet akslinger. I november undertegnet Kurverud en intensjonsavtale for ytterligere produksjon, som kan få en verdi på opp mot 5 milliarder kroner. Et annet firma i kommunen, Kongsberg Defence & Aerospace, åpnet nylig sin nye fabrikk med snorklipping og hornmusikk. Selskapet skal blant annet produsere haleror til de nye kampflyene.

Byr på problemer

Mens optimismen råder i industrikommunen Kongsberg, hersker skepsisen i SV. Partiet har allerede problemer med å svelge Norges satsing på Joint Strike Fighter. At flyene, laget med norske deler, kan havne i Israel, gjør ikke saken bedre.

– Vi risikerer at de blir brukt på måter som strider med folkeretten. Det kan være snakk om situasjoner som den vi nå ser på Gaza. Norsk industri bør ikke være med på sånt, sier forsvarspolitisk talsmann Bjørn Jacobsen.

De norske eksportreglene slår fast at det ikke er tillatt å selge våpen og ammunisjon til områder hvor det er krig, hvor krig truer eller til land hvor det er borgerkrig. Norske deler i fly som selges til Israel byr dermed på problemer for regjeringen.

– Vi har ikke tidligere vært med i noen diskusjon om eksport av fly til Israel. Det vi har deltatt i gjelder de ni landene som er med i Joint Strike Fighter-programmet. Hvis det skal eksporteres til land utenom dette må det lages regelverk for det, sier statssekretær i Forsvarsdepartementet Espen Barth Eide (Ap).

Israel regnes i dag ikke som fullverdig medlem av programmet, men har ved å spytte penger i prosjektet fått delta med visse begrensninger.

Godkjente salg til Israel

Tross problemene for den globale økonomien, forsikrer flyprodusenten Lockheed Martin at etterspørselen etter det nye kampflyet er stigende. Amerikanske myndigheter har allerede godkjent salg av 25 fly til Israel, med opsjon på ytterligere 50. Israelerne har også bedt om en hastelevering, noe som kan bety at Israel vil være blant de aller første som får F-35-fly med deler fra Kongsberg. Men Odd Tore Kurverud ved Volvo Aero Norge ser det som positivt at det er stor interesse for de nye kampflyene. Han har ikke etiske innvendinger mot å levere deler til fly som kan ende opp i luftrommet over de palestinske områdene.

– Det har jeg ikke så mange tanker om. Vi leverer i henhold til de lisenser og avtaler som gjelder i Norge. Det er det vi forholder oss til, sier Kurverud.

SVs Bjørn Jacobsen mener det er problematisk hvis eksport av forsvarmateriell til Israel blir mulig fordi det kun er snakk om deler. Hele våpenindustrien er nettopp preget av uoversiktlige produksjonskjeder og uklare forbindelser mellom ulike selskaper, påpeker han.

– Dette gjelder det meste av vestlig våpenteknologi. Oppkjøp og samarbeid vikler produsentene mer og mer inn i hverandre. Det er ingen tvil om at dette skaper problemer, sier han.

Arbeider med saken

Også statssekretær Espen Barth Eide vedgår at Norge vil havne i en knipe hvis norske deler blir med på lasset når flyene eksporteres fra USA.

– Norge er med i en juridisk arbeidsgruppe som jobber med dette. Vi har tatt opp nettopp spørsmålene knyttet til Israel. Så langt har gruppen ikke kommet til noen konklusjoner. Den jobber nå med å kartlegge hva de ulike landenes regelverk går ut på, og hva det er mulig å bli enig om. Det kan hende at norske deler ikke kan brukes av andre enn de ni landene som er med i prosjektet. Men dette er problemstillinger som vil bli avklart først på et senere tidspunkt, sier han.

Bjørn Jacobsen mener det finnes flere tiltak som kan gjøre våpenhandelen mer etisk forsvarlig i framtiden.

– Norge burde innføre et system med sluttbrukererklæring, slik at vi ikke eksporterer deler til land der det er krig eller konflikt. Vi burde også se på den svenske modellen for godkjenning av våpeneksport, legger Jacobsen til.

Jacobsen sikter til Sveriges såkalte eksportkontrollråd. I rådet sitter et utvalg parlamentarikere, som vurderer hvilke våpensalg som skal få eksportlisens av svenske myndigheter. Dermed får de folkevalgte mulighet til å hindre problematisk eksport av våpen – før den er gjennomført.

Oppgjør med gjenkjøp

Samtidig mener Jacobsen at Norge burde endre dagens gjenkjøpsordning. Den innebærer at land vi importerer våpen fra skal kjøpe tilsvarende store leveranser fra Norge. Lignende ordninger praktiseres av over 100 land. Hensikten er ofte å styrke lokal industri. Men ordningen kan også bidra til økt omsetning av våpen.

– Vi må gjøre noe med roten til problemet, som ofte er disse gjenkjøpsavtalene. De skaper ikke bare etiske problemer, men gjør også våpenkjøpene dyrere, mener Jacobsen.

Her mangler han støtte i regjeringen. I Soria Moria-erklæringen heter det nemlig at gjenkjøp skal skje i større omfang enn tidligere. Jacobsen mener like fullt at det må stilles spørsmål ved norsk våpenhandel.

– Vi trenger en debatt om Norges rolle som krigsprofitør, sier Jacobsen, og viser til andre eksempler, som eksporten av norske raketter til Tyrkia.

Fakta om Joint Strike Fighter:

Regjeringen har gått inn for at Norge skal kjøpe inn de amerikanske kampflyene F-35 Lightning II, også kjent som Joint Strike Fighter.

Bedriftene Volvo Aero Norge og Kongsberg Defence & Aerospace har allerede avtaler om å levere deler til produsenten Lockheed Martin. En rekke andre norske selskaper håper å få kontrakter.

Israel ønsker å kjøpe F-35-flyene så snart de er tilgjengelige. Med tiden kan landet få over 100 slike fly.

Deltakerlandene i Joint Strike Fighter-programmet er i dag USA, Storbritannia, Italia, Nederland, Canada, Tyrkia, Australia, Danmark og Norge. Israel bidro med 20 millioner dollar til prosjektet i 2003 og har fått status som såkalt Security Cooperation Participant.

F-35 Lightning II er et multirollejagerfly. Det har en 23 millimeter kanon, kan bære opptil 6,5 tonn bomber og 4-6 raketter.

[/ihc-hide-content]
Kommentarer
DEL