Norges styrkeprøve

Norge er kjent for god integrering. Likevel må vi brette opp ermene nå.

Email: linda@minotenk.no
Publisert: 2016-02-18

Regjeringspartiet FrP, med innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug i spissen, har markert seg med en røff og usympatisk retorikk i møte med den økte innvandringen til Norge. Utsagn fra Listhaug som «godhetstyranniet rir det norske samfunnet som en mare», «asylsøkere skal ikke bli båret inn i Norge på gullstol» og «de må yte, ikke bare nyte» er kontraproduktive i den kritiske tiden vi nå står midt oppe i. Det skaper politisk splittelse og uro i folket.
Det hjelper lite at Erna Solberg holdt en utmerket nyttårstale i en sindig og inkluderende tone, når det er Listhaugs utspill som får desidert mest oppmerksomhet i mediene og dermed også påvirker opinionen mest. Det toppet seg da Oslo FrP nylig vedtok forslag om lukkede mottak og avskaffelse av alle former for permanent opphold for asylsøkere. Dette er en skremmende og destruktiv utvikling i norsk innvandringspolitikk, som vil få fatale følger for vår integreringspolitikk hvis det får gjennomslag.

Norge kan integrering. Norge er faktisk i verdenstoppen på integrering. I den internasjonale undersøkelsen Migrant Integration Policy Index (MIPEX) fra 2015, kommer Norge på fjerdeplass etter Canada, Finland og New Zealand når det gjelder integreringspolitikk. Ved siden av å ha hatt ansvarlige politikere som har forstått verdien av å investere i integrering, har vi også mye å takke vår sterke økonomi og det utviklede velferdssystemet vårt for.
Bak den ufine retorikken har Listhaug et viktig poeng: Hun har rett i at det trengs innstramninger. En restriktiv innvandringspolitikk er nødvendig av mange grunner. En hovedårsak er at vi ikke kan gi opphold til flere enn vi klarer å integrere på en forsvarlig måte. Derfor er det viktig at vi fortsetter med og styrker integreringstiltakene for dem som allerede har fått opphold og som vil få det de nærmeste årene. I fjor søkte 31 145 personer asyl i Norge, det store flertallet i løpet av de siste månedene i året. Dette er historisk mange, og innebærer også at flere får opphold enn noen gang før. UDI jobber ut fra anslag om at mellom 10 000 og 60 000 asylsøkere vil komme i 2016.

Bak den ufine retorikken har Listhaug et viktig poeng: Hun har rett i at det trengs innstramninger.

Selv om dette var en usedvanlig brå økning av flyktninginnvandring, har vi det siste tiåret hatt den største innvandringsveksten i moderne tid. Det skyldes hovedsakelig arbeidsinnvandring, men …

Kjære leser. Du har lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?

Abonnement halvår kr 450

Legg igjen et innlegg

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.