Norge solgte forsvarsmateriell til Gaddafi

Bare måneder før krigen brøt ut i Libya i vinter, godkjente den rødgrønne regjeringen salg av forsvarsmateriell til Gaddafis regime. Norske F16-piloter kan lettere bli truffet hvis Gaddafi tar i bruk sine norske lysforsterkere, som et norsk firma har tjent 800.000 kroner på å selge diktatoren.

Eksport. I årevis har Norge nektet forsvarsindustrien å selge varer til Libya. Men i 2010 tillot den rødgrønne regjeringen likevel eksport av forsvarsmateriell til landet.

Muammar al-Gaddafis regime fikk kjøpe lysforsterkere og programvare for én million kroner fra Norge, kan Ny Tid i dag avsløre.

– Det er en lovbestemt taushetsplikt knyttet til eksport av forsvarsmateriell, så jeg kan ikke gi informasjon om hvilke selskaper som har eksportert varer. Det som ble solgt til Libya var lysforsterkere og dataprogrammer til en verdi av cirka én million kroner. Men det har ikke vært åpnet for eksport av våpen eller ammunisjon, sier Utenriksdepartementets statssekretær Gry Larsen (Ap) til Ny Tid.

Eksporten til Libya kommer fram i Stortingsmelding 25 (2010-2011), som ble offentliggjort fredag 10. juni. Her gir regjeringen sin årlige oversikt over eksporten av forsvarsmateriell fra Norge. I går fikk utenrikskomiteen saken til behandling.

Nå viser det seg at norske firmaer i fjor, visstnok for første gang etter at Gaddafi-regimet havnet på Vestens svarteliste etter Lockerbie-bombingen i 1988, fikk eksportere våpenmateriell til Libya.

Norge har vært i militær konflikt med Libya siden 19. mars. Den siste uka har norske fly sluppet 21 bomber på 24 tokt over landet.

Militært viktig

Alexander Harang, leder i Norges Fredslags våpengruppe, understreker at produktene som er solgt til Libya har militær betydning.

– Dette er salg som har vært underlagt norsk eksportkontroll for krigsmateriell. Det betyr at det er «strategiske varer», produkter som kan påvirke en fremmed stats militære evne, sier Harng til Ny Tid.

– Regjeringen legger stor vekt på at Norge skal videreføre et strengt eksportkontrollregime, sa utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) i en pressemelding om stortingsmeldingen.

Han legger også vekt på «åpenhet om norsk eksport av forsvarsmateriell». Likevel ønsker Gry Larsen ikke å fortelle hvilke vurderinger som lå til grunn for eksporten til Libya. Hun viser isteden til de generelle retningslinjene for norsk eksport av forsvarsmateriell:

– I regelverket står det hva som skal ligge til grunn for vurderingene. Norge skal for eksempel ikke selge våpen til et land der det er krig eller der krig truer. Dette vurderes i hvert eneste tilfelle, og i 2010 ble det gitt tillatelse til denne eksporten til Libya, sier Larsen.

– Er det politisk ubehagelig at Norge nylig har eksportert forsvarsmateriell til et land hvor vi i dag sender bombefly?

– Nei, det synes jeg ikke er ubehagelig. Vi forholder oss til et regelvek. Og det er ikke slik at vi har solgt våpen eller ammunisjon til Libya. Som det framgår av stortingsmeldingen, er dette lysforsterkere og dataprogrammer, svarer Larsen i UD.

Teknologi til Libya

Lysforsterkerne har ifølge stortingsmeldingen kostet 799.000 kroner, mens prisen på dataprogrammene var 250.000 kroner. Totalt var eksporten til Libya dermed på en drøy million kroner.

– Lysforsterkere brukes i sikte- og styringssystemer på alt fra håndvåpen til fly og beltevogner. Dette kan være teknologi som lar deg se i mørket eller under andre vanskelige forhold. For eksempel bruker man lysforsterkere i nattsynsutstyr, sier Alexander Harang.

Dermed kan norske piloter på F16-flyene risikere å bli oppdaget av lysforsterkere som det libyske regimet har kjøpt inn fra et til nå, for Ny Tid, ukjent firma i Norge. Når det gjelder programvaren, kan også dette være så mangt:

– Militær programvare er blitt en stadig viktigere eksportvare for Norge, som blant annet leverer programmer som styrer avledningsutstyr for å beskytte fly og helikoptre mot raketter. Men om det er denne type programvare som er solgt til Libya, det vet vi ikke, sier han.

Konsulterte Stortinget

Etter at de internasjonale sanksjonene mot Libya ble opphevet i 2003-2004, ble det ikke gitt lisenser for eksport av forsvarsmateriell til landet. Både i 2003 og 2008 ble søknader om salg til landet avslått.

Libya-eksporten i 2010 gjelder det myndighetene kaller B-materiell. Dette er varer som er spesielt utviklet for militære formål, men ikke ferdige våpen eller ammunisjon. Det siste året er slike varer solgt til blant andre Algerie, Egypt, Jordan, Oman, Saudi-Arabia og Tunisia – i tillegg til Libya. Stortinget skal ha vært informert i fjor vår.

«Regjeringen har konsultert Den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen om resultatet av gjennomgangen og den videre behandlingen av nye søknader om eksport av forsvarsmateriell til de aktuelle landene i et møte i april 2010», heter det i stortingsmeldingen.

Saken ble tirsdag 14. juni tildelt Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, som nå har den til behandling. ■

---

DEL