Frigjøringsdagen 8. mai 1945

Norges militarisering av sivilsamfunnet


Ny Tid trykker på forrige side et ukjent brev fra tidligere Kronprins Olav, skrevet snaue tre måneder før krigen kom til Norge. Han skriver til sin venn i New York, redaktøren Hans Olav: «Det ser sanderlig ikke noget særlig lyst eller lystig ut … Våre bestrebelser på aa holde oss nøytrale er vanskelig … den […]

Ansvarlig redaktør i Ny Tid
Email: truls@nytid.no
Publisert: 2015-05-12

Ny Tid trykker på forrige side et ukjent brev fra tidligere Kronprins Olav, skrevet snaue tre måneder før krigen kom til Norge. Han skriver til sin venn i New York, redaktøren Hans Olav: «Det ser sanderlig ikke noget særlig lyst eller lystig ut … Våre bestrebelser på aa holde oss nøytrale er vanskelig … den norske forsvarsmakt er saa svak … faren for krig med Tyskland efter dens egne aviser aa dømme er en realitet som maa sees i øinene.»

Men freden kom tilbake, nettopp hva vi feiret med frigjøringsdagen sist uke. Med dette in mente er det betimelig å tenke på hvilken militarisering som pågår for tiden. Blant annet bestemte forrige regjering at veterandagen skulle feires samtidig med frigjøringsdagen etter 2010. I dette ligger et stort paradoks: Soldatene som hedres på Veterandagen, er engasjert i internasjonal krigføring verden rundt – først i Afghanistan, dernest i Libya, og nå i Irak der Norge risikerer å bli innblandet i krigsforbrytelser (se forrige avis og dagens kronikk). Erling Folkvord minnet oss på, i sin tale på Fredshuset 8. mai, at disse soldatene nylig har fått diplomatpass for ikke å kunne bli holdt ansvarlige for krigsforbrytelser. Siden 21. mars 1999, da Norge stilte seg bak bombingen av Serbia, har vi nå faktisk fått en ny krigsgenerasjon som vokser opp.

8. mai handlet tidligere om frigjøringen fra nazistene. I dag blir medaljene plassert på en del veteranbrystkasser fordi de har kriget ute. En fredsdag? Med drønnene over hodene våre i Oslo sentrum denne dagen, der en gruppe F16-fly passerer i formasjon, tenker man snarere på de seks tilsvarende flyene som i 2011 bombet mengder av Libyas infrastruktur sønder og sammen, og etterlot landet i kaos. Jens Stoltenberg, som ledet regjeringen bak beslutningen, fikk senere sin lederstilling i Nato. Ved å legge Veterandagen til 8. mai har man kapret en historisk viktig dag for fred og frihet – i et forsøk på å legitimere norsk deltakelse i internasjonale angrepsoperasjoner, sa Norges Fredsråds leder Hedda Langemyr på Fredshusets arrangement. Eller som nestleder i Rødt Marianne Leraand supplerer henne på nettet: Veterandagen er «i realiteten dårlig skjult krigspropaganda og forsøk på å rekruttere nye norske ungdommer til framtidige USA-leda kriger».

Erling Folkvord avsluttet sitt innlegg med å minne oss om Nordahl Griegs dikt Til ungdommen (1956): «Krig er forakt for liv, fred er å skape. Kast dine krefter inn, …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?

Abonnement kr 195/kvartal