Norge var forberedt

Norske myndigheter forberedte seg på å myke opp forholdet til en ny palestinsk regjering måneder før skiftet kom i mars.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 29.03.2007
Kommentarer