Norge skal mekle i Øst-Sudan

Statssekretær Raymond Johansen (Ap) har i all hemmelighet blitt bedt om å mekle i den ukjente konflikten i Øst-Sudan.

[fredsforhandlinger] Ny Tid kan avsløre at Norge har blitt bedt om å spille en sentral rolle i fredsforhandlinger for Øst-Sudan, hvor geriljaorganisasjonen East Sudan Front fremdeles kjemper mot sentralmyndighetene i Khartoum. Forespørselen har kommet direkte til statssekretær Raymond Johansen via presidenten i Eritrea, som etter planen skal være vertskap for forhandlingene.

– Jeg kan bekrefte at partene ønsker Norges involvering i planlagte fredsforhandlinger, sier Raymond Johansen i Utenriksdepartementet til Ny Tid.

Norges og tidligere utviklingsminister Hilde Frafjord Johnsons innsats bidro til at opprørsbevegelsen SPLA i Sør-Sudan og regjeringen i Khartoum skrev under en fredsavtale og gjorde slutt på 21 års borgerkrig 9. januar 2005. Som en del av avtalen skulle SPLA – som også kjempet med East Sudan Front mot myndighetene – trekke seg ut av Øst-Sudan.

Det etterlot imidlertid East Sudan Front i et vakuum. Fronten, som består av flere geriljaorganisasjoner, fortsatte dermed sin væpnede – om enn lavintensive – krig mot myndighetene.

– Sudan og Afrikas Horn er en av mine viktigste oppgaver. Hvis partene mener Norge kan bidra til å unngå at Øst-Sudan blir et nytt Darfur, er det veldig positivt, sier Johansen.

Et av flere alternativer som diskuteres er at Johansen får en rolle som vitne i forhandlingene mellom East Sudan Front og myndighetene i Sudan. En rolle som vitne regnes som en større involvering fra norsk side enn tilfellet var i konflikten mellom sør og nord, hvor Norge hadde observatørstatus i fredsforhandlingene.

I midten av april opplyste Innenriksministeriet i Eritrea at myndighetene i Sudan har bedt dem være vertskap for fredsforhandlingene. Sudan har lenge vært på kollisjonskurs med Eritrea, som de mener støtter East Sudan Front. Sudans forespørsel blir sett på som en oppmykning i forholdet mellom de to nabolandene.

Raymond Johansen kjenner selv godt til forholdene på Afrikas Horn, etter at han fra januar til august i 2002 jobbet som chargé d’affaires i Eritreas hovedstad Asmara. Det ga ham gode kontakter helt til topps i regjeringen.

– Det stemmer at jeg har hatt møter med presidenten i Eritrea om deltagelse i fredsforhandlinger om Øst-Sudan, sier statssekretær Johansen.

I tillegg til rollen i forhandlingene mellom sør og nord, har Norge status som observatør i fredsforhandlingene i Darfur, som den siste uken har stått i stampe. Flere ganger har fristen for å finne en løsning for partene blitt utsatt, senest med 48 timer nå på tirsdag.

Johansen sier til Ny Tid at det er helt umulig å si når fredsforhandlingene i Øst-Sudan kan starte. Mye kommer an på utfallet av forhandlingene i Darfur.

– Det vil tiden vise. Men jeg jobber allerede mye med dette, sier statssekretæren i UD.

– Veldig positivt

Norske eksperter på fred og forsoning mener Norges rolle i konflikten i Øst-Sudan kan bli svært viktig.

Av Svein Tore Bergestuen stb@nytid.no

[øst-sudan] Anja Kaspersen ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) mener deltagelsen er en naturlig fortsettelse.

– Dette er veldig positivt. Det er spesielt viktig at man drar nytte av de erfaringene og den ekspertisen man har skaffet seg så langt. Konflikten i øst må sees i sammenheng med hele prosessen i Sudan og ikke minst samarbeidet med FN, som jo er den største aktøren i Sudan akkurat nå.

Kaspersen understreker likevel at alt avhenger av hva som nå skjer i resten av det krigherja landet.

Sudan-kjenner og styreleder i ForUM, Halle Jørn Hanssen, tror statssekretær Raymond Johansen er spurt som en følge av den rollen Norge spilte i fredsforhandlingene i nord-sør-konflikten.

– Dette er veldig bra, og det viser at Norge har fått troverdighet i Sudan. Men hvis dette skal lykkes, må den politiske ledelsen i UD investere like mye tid, ekspertise og penger som det Hilde Frafjord Johnson gjorde, sier Hanssen. Han legger til:

– Situasjonen i Øst-Sudan er eksplosiv. Khartoum-regjeringen har nemlig så langt håndtert denne konflikten like dårlig som de andre store katastrofene: splitt og hersk, korrupsjon, raske militære angrep, fengsling og tortur. n

Kommentarer