Norge i krig

Det er på tide å kalle en spade for en spade.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).
[9. november 2007] «Dramatiske kamphandlinger» var betegnelsen forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) denne uka brukte om norske styrker situasjon nord i Afghanistan. Soldatene befinner seg i konstant risiko, både for eget liv og for å måtte ta andres. Verken forsvarsministeren eller statsministeren vil kalle dette krig, ifølge Stoltenberg fordi krig har en bestemt folkerettslig mening. Men det er på tide å kalle engasjementet ved sitt rette navn. Det ble krig i Afghanistan i det øyeblikk ulike afghanske grupper gjorde opprør mot den amerikanske invasjonen.

USA gikk inn i Afghanistan som svar på terrorangrepet mot World Trade Center, under navnet Enduring Freedom. Her bidro også norske spesialsoldater og mineryddere. Vi var kritiske til operasjonen. Norske soldater i utlandet bør være under enten nasjonal eller internasjonal kontroll, i FN- eller Nato-ledede operasjoner, ikke under ren amerikansk kommando. Derfor var det en viktig handling da regjeringen trakk norske soldater ut av Enduring Freedom, for i stedet å trappe opp bidraget til den Nato-ledede Isaf-styrken. Men etter at både Norge og andre har trukket seg ut av Enduring Freedom, har også oppgavene i stadig større grad blitt overført til Isaf-styrken.

Det er vanskelig å se noen militær løsning for Afghanistan, etter 30 år i sammenhengende væpnet konflikt, under okkupasjon av flere stater. Men vi tror heller ikke at det å trekke alle utenlandske styrker ut av landet umiddelbart vil være noen god løsning. Samtidig kan vi heller ikke fortsette å støtte en operasjon som vi ikke vet hva driver med eller skal oppnå. Det største problemet med de siste åras handlinger i Afghanistan har vært mangelen på en overordnet strategi og samordnet plan. Nå er det på tide at FN både tar og får en større rolle i denne planleggingen.

Vi forstår at statsministeren vegrer seg for å bruke ordet krig om situasjonen i Afghanistan. Folkerettslig er Norges støtte til amerikanernes angrep på Afghanistan kun rettferdiggjort gjennom en diskutabel begrunnelse om Nato-bistand til USAs selvforsvar. Begrepsbruk er viktig i den vanskelige balansegangen mellom humanitær intervensjon, fredsbevarende operasjoner og angrepskrig. Når vi likevel vil insistere på begrepet krig, er det ikke for å ta opp igjen debatten om denne krigens folkerettslige sider. Vi vil hindre den kontinuerlige tilsløringen av debatten rundt norske styrkers oppdrag i utlandet. Forsvaret sender norske soldater i krig på utenlandsk jord, og denne strategien krever en bred, åpen, offentlig debatt. Bare slik vil befolkningen kunne få visshet om og når en slik krig er berettiget.

---
DEL